Gebruiksaanwijzing SONY A3802LENSBDL PRECAUTIONS BEFORE USING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY A3802LENSBDL. Wij hopen dat dit SONY A3802LENSBDL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY A3802LENSBDL te teleladen.


SONY A3802LENSBDL PRECAUTIONS BEFORE USING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY A3802LENSBDL (6652 ko)
   SONY A3802LENSBDL BROCHURE (2412 ko)
   SONY A3802LENSBDL DATASHEET (635 ko)
   SONY A3802LENSBDL QUICK SETUP GUIDE (1208 ko)
   SONY A3802LENSBDL HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY A3802LENSBDL HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY A3802LENSBDL HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY A3802LENSBDLPRECAUTIONS BEFORE USING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 17 De batterij gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Uw computer bijwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 De VAIO-computer gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Het toetsenbord gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Klik op Wachtwoord instellen. Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie over het Windows-wachtwoord. Het Windows-wachtwoord wijzigen 1 2 3 4 5 6 7 Klik op Start en Configuratiescherm. Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts. Voer in de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig het nieuwe wachtwoord het nieuwe wachtwoord in. Klik op Wachtwoord wijzigen. Uw VAIO-computer aanpassen > Het wachtwoord instellen n 94 N Het Windows-wachtwoord verwijderen 1 2 3 4 5 6 Klik op Start en Configuratiescherm. Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts. Voer in het veld Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord in dat u wilt verwijderen. Klik op Wachtwoord verwijderen. Uw VAIO-computer aanpassen > Intel(R) VT gebruiken n 95 N Intel(R) VT gebruiken Met Intel(R) Virtualization Technology (VT) kunt u software voor hardwarevirtualisatie gebruiken om de prestaties van uw computer te verbeteren. !Of Intel VT beschikbaar is, hangt af van de CPU die in de computer is geïnstalleerd. Neem voor meer informatie over virtualisatie en over het gebruiken van de software voor hardwarevirtualisatie, contact op met de leverancier van de software. Intel VT inschakelen 1 2 Zet de computer aan. Als dit scherm niet verschijnt, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Druk op de toets M of m om Intel(R) Virtualization Technology of Intel(R) VT te selecteren, druk op Enter, selecteer Enabled en druk nogmaals op Enter. !Als het tabblad Advanced niet wordt weergegeven in het venster BIOS-setupvenster of als u Intel(R) Virtualization Technology niet kunt selecteren, is Intel VT niet beschikbaar op de computer. 3 4 5 Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert. Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 101 N Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze te beschermen tegen ESD. Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan: Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) Direct zonlicht Veel stof Mechanische trillingen of schokken Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C Hoge vochtigheid Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan, om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt. Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 102 N Een geheugenmodule verwijderen en installeren Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen 1 2 3 4 Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los. Schroef de schroef (die wordt aangegeven door de onderstaande pijl) onder in de computer los en verwijder het kapje van het geheugenmodulecompartiment. 5 Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen. Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 103 N 6 Verwijder de aanwezige geheugenmodule als volgt: Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1). Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2). 7 Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking. Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 104 N 8 Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt. !Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan dan de geheugenmodule. Als u slechts één geheugenmodule wilt installeren, moet u de onderste sleuf gebruiken. Zorg dat u de connectorrand van de geheugenmodule in de sleuf plaatst zodat de inkeping in de module in het kleine uitsteeksel in de open sleuf past. Forceer de geheugenmodule nooit omgekeerd in de sleuf, omdat de sleuf en de module hierdoor beschadigd kunnen raken. 9 Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug. 10 Draai de schroef voorzichtig vast. [. . . ] 'BRAVIA' is een handelsmerk van Sony Corporation. en 'Memory Stick', 'Memory Stick Duo', 'MagicGate', 'OpenMG', 'Memory Stick PRO', 'Memory Stick PRO Duo', 'Memory Stick PRO-HG Duo', 'Memory Stick Micro', 'M2' en het 'Memory Stick'-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Blu-ray DiscTM en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep en Atom zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Microsoft, Windows, het Windows-logo en BitLocker zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V. S. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY A3802LENSBDL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY A3802LENSBDL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag