Gebruiksaanwijzing SOLAC TH8323

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SOLAC TH8323. Wij hopen dat dit SOLAC TH8323 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SOLAC TH8323 te teleladen.


SOLAC TH8323 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7651 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SOLAC TH8323

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het niet dichtbij badkuipen, wasbakken of andere waterbevattende voorwerpen. € Om te voorkomen dat het apparaat bij het eerste gebruik naar “nieuw” ruikt, het gedurende 2 uur ingeschakeld laten staan op de hoogste stand. € Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor bedrijfsmatig gebruik. [. . . ] Aan de binnen- of buitenkant van het apparaat aangebracht werden ter bescherming tijdens het transport of voor reclamedoeleinden. € Versper de luchtingang niet en plaats geen voorwerpen voor uitsparingen of openingen van de ventilatorkachel, aangezien dit stroomschokken zou kunnen veroorzaken. B Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen slaan. TH8322 WAARSCHUWINGEN • Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende aanwijzingen hebben gekregen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen. Door de gebruiker te verrichten reiniging en onderhoud mag in geen geval door kinderen uitgevoerd worden als zij daarbij niet onder toezicht staan. € Aanbevolen wordt het apparaat telkens als het seizoen voorbij is met een doek schoon te vegen en in de bijbehorende doos op een droge plek te bewaren. € Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten het bereik van het apparaat gehouden worden, tenzij ze onder continu toezicht staan. € Kinderen van 3 tot en met 7 jaar mogen het apparaat enkel aan- en uitzetten indien het in zijn normale werkingsstand geplaatst of geïnstalleerd is. Deze kinderen moeten steeds onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen die het apparaat met zich meebrengt. Kinderen van 3 tot en met 7 jaar mogen het apparaat niet insteken, afstellen, reinigen of onderhouden. OPGELET: Een aantal delen van dit apparaat kan erg warm worden en brandwonden veroorzaken. Voorzichtigheid is met name geboden wanneer kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn. € Zet als u het apparaat niet gebruikt, hem met de vermogensschakelaar (2) uit en neem de stekker uit het stopcontact. € Laat het apparaat niet onbeheerd achter gedurende langere periodes (bijvoorbeeld verscheidene weken in een leegstaand zomerhuis). € Gebruik de ventilatorkachel niet in ruimtes met een oppervlakte kleiner dan 4 m2. [. . . ] € Reinig het luchtuitstroom- en instroomrooster; maak indien nodig gebruik van een stofzuiger. Z Indien hierna het apparaat nog immer niet goed werkt dient u zich te richten tot een officiële servicedienst. 2 Voor de verwijdering van stof en pluizen uit de voorste en achterste luchtroosters kan een stofzuiger gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SOLAC TH8323

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SOLAC TH8323 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag