Gebruiksaanwijzing SMEG WML128

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG WML128. Wij hopen dat dit SMEG WML128 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG WML128 te teleladen.


SMEG WML128 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG WML128 (9067 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG WML128

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen speciale voorschriften van het waterleiding en energiebedrijf in uw regio van toepassing zijn. - Slangen en leidingen zodanig leggen dat u er niet over kunt struikelen. De juiste plaats - Stabiliteit is belangrijk zodat de wasmachine niet `wegloopt'!- Niet geschikt is zachte vloerbedekking. Transportbeveiligingen verwijderen - Vóór het eerste gebruik beslist de 4 transportbeveiligingen compleet verwijderen en bewaren. - Bij een later transport de transportbeveiliging beslist weer monteren voorkomt beschadiging aan de machine -> blz. [. . . ] Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout Compartiment 2 : Wasverzachter, stijfsel Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas Programma's Gedetailleerd Programma overzicht -> blz. Centrifugetoerental individueel kiesbaar, afhankelijk van het gekozen programma en van hoever het programma gevorderd is. apart centrifugeren met verkiesbaar centrifugetoerental - (Afpompen) . wol die met de hand en in de wasmachine gewassen mag worden Fijne was/zijde . Programmaverfijning + (Vlekken) kiezen. Einde van het programma als . . . . . . Start/Stop (Start/Pauze) knippert. Programma instellen en aanpassen Voor programmaverfijningen, optietoetse en centrifugetoerental zie Individuele instellingen -> blz. 5. 1 3 Programma wijzigen . . . Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld: - programma opnieuw kiezen, - Start/Stop (Start/Pauze) kiezen. F F Start/Stop (Start/Pauze) Om het programma te starten of te onderbreken. Signaal 1. Signaalmodus starten 1600 1200 800 400 ) 1600 1200 800 400 ) Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen Inweekmiddel/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II doen. Programma Witte/bonte was 30 °C instellen en Start/Stop (Start/Pauze) kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw Start/Stop (Start/Pauze) kiezen, wanneer het programma vervolgd moet worden of programma wijzigen. Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de producten in het wasverzachtercompartiment 2 doen. Inweken Verven/Ontkleuren Uitsluitend kleuren in huishoudelijke hoeveelheden. Wasgoed niet in de wasmachine ontkleuren. Programmakiezer Display/ optietoetse Centrifuge toerental Programma verfijningen Start/ Pauze Op d zetten 1 stap naar rechts Toetsensignalen gekozen houden en + 1 stap naar rechts loslaten Programma onderbreken . . . - Start/Stop (Start/Pauze) kiezen. - Eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open laten staan - water dat uit het wasgoed komt kan naar buiten lopen) - Start/Stop (Start/Pauze) kiezen. bij stroomuitval Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend: Verbrandingsgevaar!Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is. De vuldeur kan vervolgens worden geopend. Milieubescherming/ Besparingstips - Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma. - In plaats van Witte/bonte was 90 ºC het programma intensief 60 ºC en de + (Vlekken) kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik. - Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren. - Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen. Start/Stop (Start/Pauze) kiezen 2 2. [. . . ] Pompdeksel weer erin zetten en stevig vastschroeven, de greep staat verticaal. Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma - (Afpompen) kiezen. ( (Centrifugeren), - 5. Wastrommel Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol. 6. Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine! Soort wasgoed Verbruikswaarden www. smeg. com Programma Witte /bonte was 40 ºC* Witte /bonte was 60 ºC* intensief 60 ºC* Witte /bonte was 90 ºC Kreukherstellend 40 ºC* Kreukherstellend 40 ºC* (ook geschikt als Kort programma) Fijne was/zijde 30 ºC Wol ' (Koud) Wol 30 ºC * Niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel. Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG WML128

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG WML128 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag