Gebruiksaanwijzing SMEG WI340GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG WI340GX. Wij hopen dat dit SMEG WI340GX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG WI340GX te teleladen.


SMEG WI340GX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG WI340GX (1167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG WI340GX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 90 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ADVIES VOOR DE BEREIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 TABELLEN MET AANBEVOLEN BEREIDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE Laat de resten van het verpakkingsmateriaal niet onbewaakt achter in de huishoudelijke omgeving. Scheidt de verschillende afvalmaterialen van de verpakking, en breng ze naar het dichtstbijzijnde centrum voor gescheiden afvalinzameling. Nadat u al het overtollige heeft verwijderd, wordt aangeraden om de binnenkant van het toestel te reinigen. Meer informatie in verband met de reiniging van de oven vindt u in het hoofdstuk "11. Wanneer de oven en de grill voor het eerst worden gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 87 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN OP HET FRONTPANEEL Alle bedieningen en controlemechanismen bevinden zich op het frontpaneel. De volgende tabel geeft een beschrijving van de gebruikte symbolen. DRAAIKNOP KOOKWEKKER De nummers komen overeen met minuten (maximum 55 minuten). Om de duur van de bereiding in te stellen, draait u de knop in wijzerszin tot op de positie "55", waarna u de gewenste duur kan instellen. De regeling gebeurt progressief, en u kan ook posities gebruiken tussen de cijfers. Het geluidssignaal van het einde van de bereiding onderbreekt de werking van de oven niet. CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT Wanneer dit lampje oplicht, is de oven aan het opwarmen. Plaats het voedsel pas in de oven wanneer het controlelampje van de thermostaat uit is. U kan diepgevroren vlees onmiddellijk in de oven plaatsen zonder dat het eerst moet ontdooid worden. Als enige voorzorg moeten temperaturen van ongeveer 20°C lager gekozen worden, en bereidingstijden van ongeveer 1/4 langer dan voor vers vlees. GRILLEN FUNCTIEKNOP THERMOSTAAT - Hiermee wordt het voedsel sneller bruin gebraden. Voor korte bereidingen en kleine hoeveelheden moet het rooster op de vierde geleider van onderaan geplaatst worden. Voor langere bereidingstijden en het grillen, plaatst u de roosters op lagere geleiders in functie van de grootte. Grillen met de deur open kan blijvende schade toebrengen aan de oven, en de veiligheid tijdens de werking schaden. GRILLEN FUNCTIEKNOP THERMOSTAAT - Vooral aangewezen voor het voltooien van de bereiding van voedsel onderaan, of voor bereidingen waarvoor vooral het onderste deel verwarmd moet worden. Er wordt aangeraden om de ovenschaal op de laagste geleider te plaatsen. 92 Aanwijzingen voor de gebruiker BEREIDINGEN MET HET DRAAISPIT FUNCTIEKNOP THERMOSTAAT Rijg het voedsel aan het draaispit, en blokkeer de schroeven A van de vorken. Verwijder het handvat D, en plaats de stok van het draaispit zodat de schijf E op het frame B blijft schuiven. Plaats het frame B helemaal in de oven zodat de punt van het draaispit in de opening C in de achterwand van de oven komt. [. . . ] Vooraleer u de pakking verwijdert, moet de deur gedemonteerd worden zoals eerder werd beschreven. Wanneer de deur gedemonteerd is, heft u de lipjes in de hoeken op zoals wordt aangeduid in de figuur. 98 Aanwijzingen voor de gebruiker 12. 4 Demontage van de ruiten Er wordt aangeraden om deze steeds rein te houden. Om het reinigen te vergemakkelijken, kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig gedemonteerd worden. Nadat u de deur geopend en geblokkeerd heeft zoals beschreven werd in paragraaf "12. 2 Demontage van de deur", demonteert u de interne ruit door ze op te heffen zoals wordt aangeduid in figuur 1, en koppelt u de 4 pinnen los die de ruit aan de deur bevestigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG WI340GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG WI340GX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag