Gebruiksaanwijzing SMEG WF354LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG WF354LX. Wij hopen dat dit SMEG WF354LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG WF354LX te teleladen.


SMEG WF354LX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (205 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG WF354LX (202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG WF354LX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. • De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst. • Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht. • Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders. • Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Montage WAARSCHUWING! [. . . ] Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram FastFreeze is uitgeschakeld. ChildLock-functie Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening. Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram ChildLock uit gaat. 7 DrinksChill-functie De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen. Deze functie is ook handig als u eraan moet worden herinnerd dat u flessen in de vriezer hebt gelegd om snel af te koelen. De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten). Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. 3. Op het einde van de aftelling knippert het lampje DrinksChill en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld. Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken. DAGELIJKS GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. • Voorkomt dat u het licht van het apparaat te vaak of te lang aan zet. • Ga zorgvuldig om met de flessen, zodat de wijn niet wordt geschud. Stel de schappen als volgt af: • De lange schappen moeten op de horizontale geleiding worden geplaatst. • Alleen het korte schap kan schuin in de ondersteunende structuur van het legplateau worden geplaatst. Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat de achterste pennen goed in de geleiding worden gestoken. • De ondersteunende structuur van het legplateau moet op de bodem van het vak worden geplaatst. 9 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met twee bakjes voor het maken van ijsblokjes. Gebruik geen metalen voorwerpen om het bakje uit de vriezer te verwijderen. Koude accumulators De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval. Kalender ingevroren etenswaren Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. De symbolen geven verschillende soorten ingevroren etenswaren aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren etenswaren. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van de etenswaren en eventuele bereiding voordat deze werden ingevroren. AANWIJZINGEN EN TIPS Normale bedrijfsgeluiden: De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking: • Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. [. . . ] Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst. netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. • Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen. Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. 5 cm min. 200 cm2 Aansluiting op het elektriciteitsnet • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG WF354LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG WF354LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag