Gebruiksaanwijzing SMEG W601MFV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG W601MFV. Wij hopen dat dit SMEG W601MFV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG W601MFV te teleladen.


SMEG W601MFV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG W601MFV (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG W601MFV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alarmen______________________________________________ 111 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] UITSTEL VAN HET PROGRAMMA (afhankelijk van de modellen) Met behulp van de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (3) kan een uitstel van 3, 6 en 9 uur voor begin van het wasprogramma worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk om de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip te laten werken. Wanneer het uitstel eenmaal is gekozen, gaat u verder met het starten van het programma (zie "STARTEN VAN HET PROGRAMMA"). De machine zal een voorwasprogramma uitvoeren op het eind waarvan het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld; de controlelampjes voor de fasen van de cyclus gaan uit en het controlelampje voor het ingestelde uitstel begint te knipperen. Wanneer u tijdens het lopende programma de geprogrammeerde start wenst te annuleren of te wijzigen moet u: · · de toets START/PAUZE (5) enkele seconden lang ingedrukt houden tot de controlelampjes voor de FASEN PROGRAMMA (10) gaan branden; de toets UITSTEL PROGRAMMA (3) meerdere malen indrukken tot de geprogrammeerde start wordt geannulleerd (alle controlelampjes die het uitstel aangeven gaan uit); de START/PAUZE (5) drukknop indrukken om het programma te starten. · 98 Instructies Voor de Gebruiker Wanneer u de geprogrammeerde start wenst in te stellen terwijl het programma reeeds is gestart moet u als volgt te werk gaan: Het programma dat u wenst uit te voeren is hetzefelde als het lopende programma: · · · · · houd de toets START/PAUZE (5) enkele seconden lang ingedrukt tot de controlelampjes voor de FASEN PROGRAMMA (10) gaan branden; annuleer de lopende programma's (zie "EEN PROGRAMMA ANNULEREN") selecteer nogmaals het programma; selecteer het uitstel; druk de START/PAUZE (5) drukknop in om het programma te starten. Het programma dat u wenst uit te voeren verschilt van het lopende programma: · · · houd de toets START/PAUZE (5) enkele seconden lang ingedrukt tot de controlelampjes voor de FASEN PROGRAMMA (10) gaan branden; wijzig het programma; selecteer het uitstel; druk de START/PAUZE (5) drukknop im om het programma te starten. De vaatwasser zal het water afvoeren en opnieuw starten met het uitstel en het nieuwe programma. · OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. · Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 102 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. van · · Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. - Fosfaathoudende afwasmiddelen zijn voornamelijk actief tegen vetten en amide bij temperaturen van meer dan 60°C. - De enzymen bevattende afwasmiddelen zijn ook al bij lagere temperaturen actief (vanaf 40 tot 55°C) en zijn biologisch beter afbreekbaar. [. . . ] De pakkingen van de deur moeten met een vochtige spons worden schoongemaakt. Periodiek (één of twee keer per jaar) verdient het aanbeveling om al het vuil dat zich op de kuip en de afdichtingen heeft gevormd met een zachte doek en wat water te verwijderen. SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEVOERFILTER Het na de kraan geplaatste toevoerfilter voor het water A moet regelmatig worden schoongemaakt. Sluit de waterkraan, draai het uiteinde van de toevoerslang los, verwijder het filter A en maak hem voorzichtig onder een straal water schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG W601MFV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG W601MFV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag