Gebruiksaanwijzing SMEG UKSTX45-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG UKSTX45-1. Wij hopen dat dit SMEG UKSTX45-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG UKSTX45-1 te teleladen.


SMEG UKSTX45-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1574 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG UKSTX45-1 (1546 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG UKSTX45-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 86 2. 1 Aansluiting op de waterleiding_________________________________________________ 86 2. 2 Elektrische aansluiting_______________________________________________________ 87 3. Beschrijving van het bedieningspaneel______________________ 88 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 88 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 88 3. 3 Wasprogramma's___________________________________________________________ 89 4. Gebruiksinstructies _____________________________________ 90 Gebruik van de waterontharder ___________________________________________________ 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel ___________ 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen____________________________________ 4. 4 Gebruik van de korven_______________________________________________________ 90 92 94 95 5. Schoonmak en onderhoud _______________________________ 98 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen____________________________________ 98 6. [. . . ] Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 90 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Afhankelijk van de modellen kan de regeling elektronisch of met behulp van een keuzeschakelaar worden uitgevoerd. ELEKTRONISCHE REGELING De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. REGELING 0 1 2 3 4 5 HARDHEID VAN HET WATER < 9°dH (15°dF) < 15°dH (25°dF) < 23°dH (40°dF) < 34°dH (60°dF) < 46°dH (80°dF) < 58°dH (100°dF) REGENERATIE niet uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 4 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. Het instelprogramma: houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 · seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (6) het symbool "H" verschijnt; druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; · druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. · REGELING MET KEUZESCHAKELAAR Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; · in de ontharder, net onder de dop. · Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: 91 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0510 18 27 36 4 9 17 26 35 47 0-7 8 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 80 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. Om het glansspoelmiddel toe te voegen: · · · · · Open de deur. Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir ¼ slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom vast. 92 Instructies Voor de Gebruiker · · De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · · · · · · · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. [. . . ] Oplossingen voor storingen in de werking De vaatwasser is uitgerust met een auto-diagnose systeem dat een vooraf geprogrammeerde reeks van mogelijke storingen van de vaatwasser kan opsporen en signaleren. Wij raden daarom aan om alvorens de bevoegde technische dienst te waarschuwen eerst de onderstaande lijst te controleren: Indien het probleem zich mocht blijven voordoen, ook nadat u de onderstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, moet u de erkende technische dienst opbellen, na als volgt te werk te zijn gegaan: noteer het door het autodiagnose systeem afgebeelde bericht; · trek de steker uit het stopcontact; · sluit de waterkraan. · TABEL VAN DOOR HET AUTO DIAGNOSE SYSTEEM GECONSTATEERDE STORINGEN STORING BESCHRIJVING Het systeem dat het waterniveau in de vaatwasser beperkt heeft ingegrepen (Veiligheidsniveau). Daar het een tijdelijke storing zou kunnen betreffen moet u proberen om de vaatwasser opnieuw te programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG UKSTX45-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG UKSTX45-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag