Gebruiksaanwijzing SMEG UKST710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG UKST710. Wij hopen dat dit SMEG UKST710 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG UKST710 te teleladen.


SMEG UKST710 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (910 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG UKST710 (975 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG UKST710

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn aanwezig op het bedieningspaneel aan de bovenzijde. kunnen uitsluitend bij een geopende deur plaatsvinden. 1 AAN/UIT TOETS Door deze toets in te drukken wordt de machine onder spanning gezet. [. . . ] DE VAATWASSER KAN KANTELEN ALS GEVOLG VAN HET LEUNEN OF ZITTEN OP DE OPEN DEUR, MET ALLE RISICO'S VAN DIEN VOOR DE PERSONEN. OM TE VOORKOMEN DAT U EROVER STRUIKELT MOET U DE DEUR VAN DE VAATWASSER NIET OPEN LATEN STAAN. Aanwijzingen VERMIJD HET CONTACT MET HET VERWARMINGSELEMENT VLAK NA DE BEËINDIGING VAN EEN WASPROGRAMMA. TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSERS KAN HET VERWARMINGSELEMENT, OOK PLAATSELIJK, IETS BRUIN WORDEN. DIT IS EEN NORMAAL, MET DE WERKINGSWIJZE SAMENHANGEND VERSCHIJNSEL, DAT DE GOEDE WERKING VAN HET APPARAAT OP GEEN ENKELE WIJZE ZAL BEÏNVLOEDEN. DRINK, NA BEËINDIGING VAN HET WASPROGRAMMA EN VOOR HET DROGEN, NIET VAN HET EVENTUEEL IN DE VAAT OF DE VAATWASSER ACHTERGEBLEVEN WATER. MESSEN EN ANDER KEUKENGEREI MET SCHERPE PUNTEN MOETEN MET DE PUNT NAAR BENEDEN IN DE CONTAINER WORDEN GEZET OF HORIZONTAAL IN DE BOVENSTE KORF GELEGD, WAARBIJ U ERVOOR MOET OPLETTEN DAT U ZICH NIET VERWONDT EN DAT ZE NIET UIT DE CONTAINER NAAR BUITEN STEKEN. MET ACQUASTOP UITGEVOERDE MODELLEN ACQUASTOP IS EEN INRICHTING DIE BIJ LEKKAGES OVERSTROMINGEN VOORKOMT. NA DE INTERVENTIE VAN DE ACQUASTOP MOET EEN BEVOEGD TECHNICUS WORDEN GERAADPLEEGD OM DE OORZAAK VAN DE STORING OP TE SPOREN EN TE VERHELPEN. BIJ DE MET ACQUASTOP UITGEVOERDE MODELLEN BEVAT DE TOEVOERSLANG EEN ELEKTROMAGNETISCHE KLEP. SNIJD DE SLANG NIET DOOR EN LAAT DE ELEKTROMAGNETISCHE KLEP NIET IN HET WATER VALLEN. BIJ BESCHADIGING VAN DE TOEVOERSLANG MOET U HET APPARAAT LOSKOPPELEN VAN DE WATERLEIDING EN HET ELEKTRICITEITSNET. ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET HET APPARAAT KORT WORDEN UITGEPROBEERD OVEREENKOMSTIG DE HIERNA VERSTREKTE INSTRUCTIES. De aansluiting moet worden uitgevoerd op de warmwaterleiding van het huis en op dezelfde wijze als beschreven voor het koude water. AANSLUITING OP DE AFVOER Plaats de afvoerslang in een afvoerpijp met een minimumdiameter van 4 cm; de slang kan ook in de gootsteen worden gehangen met behulp van de bijgesloten slanghouder, waarbij er echter voor moet worden opgelet dat hij niet wordt geknikt of afgeklemd. Om deze reden heeft de slanghouder een gat waarmee hij met behulp van een touwtje aan de pijp of kraan kan worden bevestigd. Het vrije eind moet op een hoogte tussen de 30 en 100 cm worden aangebracht en mag nooit onder water staan. Horizontaal geplaatste verlengstukken mogen maximaal 3 m lang zijn en in dat geval moet de afvoerslang maximaal 85 cm van de grond af worden aangebracht. Instructies Voor de Installateur 2. 2 Elektrische aansluiting en waarschuwingen CONTROLEER OF DE SPANNINGS- EN FREQUENTIEWAARDEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET OVEREENSTEMMEN MET DIE VERMELD OP HET TYPEPLAATJE VAN HET APPARAAT OP DE RAND AAN DE BINNENZIJDE VAN DE DEUR. DE STEKKER AAN HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN EN OVEREENSTEMMEN MET DE GELDENDE NORMEN MET BETREKKING TOT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. DE BESCHADIGDE VOEDINGSKABEL MOET WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT OF EEN ERKEND SERVICECENTRUM. VERMIJD HET GEBRUIK VAN ADAPTERS OF AFLEIDINGEN DIE TOT OVERVERHITTING OF BRAND ZOUDEN KUNNEN LEIDEN. WANNEER HET APPARAAT UITSLUITEND EEN VOEDINGSKABEL ZONDER STEKKER HEEFT: MOET U, OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT EEN MEERPOLIGE SCHEIDINGSINRICHTING MET EEN MINIMALE CONTACTOPENING VAN 3, 5MM OP DE VOEDINGSLIJN ERVAN AANBRENGEN. DE AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET MAG UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GESPECIALISEERDE TECHNICUS, IN OVEREENSTEMMING MET HET ONDERSTAANDE SCHEMA EN DE GELDENDE WETTEN. L = bruin N = blauw = geel-groen Om ieder risico te voorkomen moet een eventueel beschadigde voedingskabel worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum. Instructies Voor de Installateur BIJ REINIGING OF ONDERHOUD VAN HET APPARAAT: VOORDAT U ONDERHOUD GAAT UITVOEREN OP HET APPARAAT MOET U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VERWIJDEREN OF DE SPANNING ONDERBREKEN MET DE MEERPOLIGE SCHEIDINGSINRICHTING. ALLEEN VOOR GROOT-BRITTANNIË: DIT APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN AARDVERBINDING. Vervanging van de zekering Wanneer het apparaat wordt geleverd met een BS 1363A 13A zekering in de stekker voor de aansluiting op het elektrische voedingsnet, moet u, bij vervanging van de zekering in dit type stekker een ASTA gekeurde zekering gebruiken van het type BS 1362 en als volgt te werk gaan: Verwijder het deksel A en de zekering B. Het deksel van de zekering moet bij de vervanging van de zekering weer worden teruggeplaatst. Wanneer het deksel zoek mocht raken mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat u een geschikt vervangingsonderdeel heeft gemonteerd. [. . . ] Om de korf hoger te zetten moet u hem aan de bovenste rand vastpakken (1) en optillen tot aan de eerste of tweede klik, afhankelijk van de gewenste hoogte; om hem te laten zakken moet u aan de vrijgavehendel trekken (2). U kunt deze handelingen ook met een volle korf uitvoeren, in dit geval moet u de korf bij het zakken tegenhouden om de vaat te beschermen. Instructies Voor de Gebruiker 4. Schoonmak en onderhoud Vóór iedere ingreep moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 4. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG UKST710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG UKST710 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag