Gebruiksaanwijzing SMEG UD7108FSEP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG UD7108FSEP. Wij hopen dat dit SMEG UD7108FSEP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG UD7108FSEP te teleladen.


SMEG UD7108FSEP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (194 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG UD7108FSEP (209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG UD7108FSEP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten. • De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING!• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. [. . . ] Als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt, gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een alarm. Druk op de FastFreeze schakelaar en het akoestisch signaal zal worden uitgeschakeld. Druk nogmaals op de FastFreeze schakelaar en het FastFreeze lampje gaat branden. Het apparaat zal gaan werken. Temperatuurregeling De temperatuur wordt automatisch geregeld. De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de kamertemperatuur • hoe vaak de deur geopend wordt • de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard • de plaats van het apparaat 1. draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. Uitschakelen Draai de thermostaatknop naar de stand "O". Na een geluid van 2 seconden gaat het stroomindicatielampje uit. 6 LET OP!Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Alarm bij hoge temperatuur Als de temperatuur in de vriezer stijgt tot een punt waarop de veilige opslag van ingevroren voedsel niet langer wordt verzekerd (bijvoorbeeld door stroomuitval) dan zal er een alarmlampje knipperen en een akoestisch alarm worden weergegeven. Wanneer de vriezer voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal het alarmlampje knipperen totdat de temperatuur een veilig niveau bereikt voor het bewaren van ingevroren voedsel. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. 10 om het dooiwater op te vangen. 2. Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig uit, controleer of er geen dooiwater is achtergebleven. Maak het onderste deel van het apparaat schoon met een stofzuiger. Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik. Plaats na drie uur het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien nodig) en maak alles schoon. [. . . ] De functie FastFreeze is ingeschakeld. 13 Probleem Mogelijke oorzaak Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig. Oplossing Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is. Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk. 2. Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Klimaatklasse T Omgevingstemperatuur Locatie Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie. Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het apparaat van hittebronnen vandaan, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat kan circuleren. +16°C to + 43°C Plaatsing Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op een droge, goed geventileerde plek binnenshuis waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die op het typeplaatje van het apparaat wordt weergegeven: Klimaatklasse SN N ST Omgevingstemperatuur Voor sommige typen of modellen kunnen zich enige functionele problemen voordoen als ze worden gebruikt buiten dit bereik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG UD7108FSEP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG UD7108FSEP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag