Gebruiksaanwijzing SMEG STX2LB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG STX2LB. Wij hopen dat dit SMEG STX2LB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG STX2LB te teleladen.


SMEG STX2LB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG STX2LB (1428 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG STX2LB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling _______________________________ 94 2. 1 Aansluiting op de waterleiding _________________________________________________ 94 2. 2 Elektrische aansluiting _______________________________________________________ 95 3. Beschrijving van het bedieningspaneel_______________________ 96 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 96 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 96 3. 3 Wasprogramma's ___________________________________________________________ 97 4. Gebruiksinstructies _____________________________________ 100 Gebruik van de waterontharder___________________________________________________ 100 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel ___________ 102 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 104 4. 4 Gebruik van de korven ______________________________________________________ 105 5. Schoonmak en onderhoud _______________________________ 108 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 108 6. [. . . ] Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Afhankelijk van de modellen kan de regeling elektronisch of met behulp van een keuzeschakelaar worden uitgevoerd. 100 Instructies Voor de Gebruiker ELEKTRONISCHE REGELING De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. REGELING 0 1 2 3 4 5 HARDHEID VAN HET WATER < 9°dH (15°dF) < 15°dH (25°dF) < 23°dH (40°dF) < 34°dH (60°dF) < 46°dH (80°dF) < 58°dH (100°dF) REGENERATIE niet uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 4 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. Het instelprogramma: · houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (6) het symbool "H" verschijnt; · druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; · druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. REGELING MET KEUZESCHAKELAAR · · Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; in de ontharder, net onder de dop. Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: 101 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-4 5-9 10 - 22 23 - 29 30 - 35 36 - 41 0-7 8 - 15 16 - 37 38 - 50 51 - 60 61 - 70 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom vast. 102 Instructies Voor de Gebruiker · · De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · · · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. [. . . ] Wij raden daarom aan om alvorens de bevoegde technische dienst te waarschuwen eerst de onderstaande lijst te controleren: Indien het probleem zich mocht blijven voordoen, ook nadat u de onderstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, moet u de erkende technische dienst opbellen, na als volgt te werk te zijn gegaan: · noteer het door het autodiagnose systeem afgebeelde bericht; · trek de steker uit het stopcontact; · sluit de waterkraan. TABEL VAN DOOR HET AUTO DIAGNOSE SYSTEEM GECONSTATEERDE STORINGEN STORING BESCHRIJVING Het systeem dat het waterniveau in de vaatwasser beperkt heeft ingegrepen (Veiligheidsniveau). Daar het een tijdelijke storing zou kunnen betreffen moet u proberen om de vaatwasser opnieuw te programmeren. Als het probleem niet is opgelost moet u de erkende technische dienst waarschuwen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG STX2LB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG STX2LB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag