Gebruiksaanwijzing SMEG STA161S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG STA161S. Wij hopen dat dit SMEG STA161S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG STA161S te teleladen.


SMEG STA161S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG STA161S (872 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG STA161S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVASCIUGA WASHER DRYER LAVE-LINGE SCHANT WASCHTROCKNER LAVADORA-SECADORA WAS/DROOGAUTOMAAT MQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTIONS MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUES IT GB F D E NL P 1 I Indice 1. Avvertenze in caso di anomalie e malf unzionamento Simboli Pannello Comandi Pag. Av ertissements en cas d'anomalies de f onctionnement Symboles Tableau De Board Pag. Adv ertencias en caso de anomalas de f uncionamiento Simbolos Panel De Mandos Pag. [. . . ] Door er meer in te doen, is het resultaat onbevredigend en kan het zijn dat er zich storingen in de machine voordoen. Om energie te besparen is het voordeliger een machine volledig te laden, met inachtneming van de hoev eelheid die beschreven wordt in de "Programmatabel" die samen met deze handleiding v erschaft wordt. Doe het deurtje dicht door tegen het f rame te drukken tot u het klikken v an de sluiting hoort. Zorg ervoor dat geen wasgoed tussen het wasmachinedeurtje en de rubberen dichting komt. 2. 3. Als het deurtje niet goed dicht zit, zorgt een v eiligheidsmechanisme ervoor dat de was/droogautomaat niet gestart kan worden. Overschrijd de maximum laadhoeveelheid niet: een te grote lading verslechtert het wasresultaat. 5. 5 WASMIDDEL EN ADDITIEF AANBRENGEN Door de aanwijzingen te v olgen v an de "Programmatabel" die samen met deze handleiding v erschaft wordt, dient men alvorens het programma te starten wasmiddel en eventuele additiev en in het speciale bakje te doen. Doe het waspoeder v oor de v oorwas in het bakje dat gemerkt is met "1". Het wasmiddel voor de hoofdwas moet in bakje "2" gedaan worden. Bij de accessoires v an de machine bev indt zich een rood inzetstuk "A" dat, indien het in bakje "2" v an de hoofdwas gezet is, het mogelijk maakt vloeibaar wasmiddel te gebruiken. De additieven worden tijdens de laatste spoeling automatisch in de wasruimte gedaan. In bakje "3", gemerkt met het symbool de v loeibare additieven gedaan, wasv erzachter. , worden, indien gewenst, zoals appret, blauwsel, Doe bleekmiddel in bakje "4", als de machine geschikt is om met bleekmiddelen te werken (of de machine geschikt is, kan gecontroleerd worden doordat het dekseltje ontbreekt dat gemerkt is met het symbool ). De hoeveelheid van de vloeistoffen mag de maximum aanduiding echter niet overschrijden, omdat de bakjes anders te gauw leeggemaakt worden. Alv orens dikke additieven in het daarv oor bestemde bakje te doen, dient men deze met een beetje water te v erdunnen om te v oorkomen dat de sif on v erstopt raakt. Gebruik alleen wasmiddelen met gecontroleerd schuim, die geschikt zijn v oor gebruik in een was/droogautomaat. Bepaal de hoeveelheid wasmiddel op grond van de hardheid van het water, het type en hoeveelheid geladen wasgoed en de vuilheidgraad ervan. Op die manier wordt het gewenste effect en een optimaal wasmiddelv erbruik bereikt. Op de v erpakkingen v an de wasmiddelen wordt de hoev eelheid van de dosering weergegev en op grond v an de 4 hardheidniv eaus en voor wasgoedladingen v an 4-5 kg die gewoon v uil zijn. Win bij het bevoegde waterbedrijf informatie in ov er de hardheid v an het water. Hardheid van het water Hardheidsgraad Zacht Middelhard Hard Zeer hard Franse hardheid Fh Tot 15 15 - 25 25 - 40 Meer dan 40 Duitse hardheid Dh Tot 8 8 - 14 14 - 22 Meer dan 22 135 5. 6 WASPOEDERDOSERING Gewoon vuil wasgoed 1. Doe de totale hoeveelheid wasmiddel die op de verpakking weergegev en wordt in bakje "2" van de wasmiddellade. Doe v an de aangeraden hoev eelheid wasmiddel in bakje "1" v an de wasmiddellade en v an het wasmiddel in bakje "2". Bij gebrek aan aanwijzingen ov er de dosering dient men voor de fijne synthetische was tot 2/3 v an de hoev eelheid te gebruiken die aangeduid wordt om stevige katoenen weef sels te wassen. [. . . ] Veel wasmiddelen zonder fosfaten bevatten stoffen die moeilijk in water oplossen. Selecteer het programma Spoelen of borstel het wasgoed af. 12 Het water wordt uit de trommel afgevoerd 13 De was is niet gecentrifugeerd goed 14 Er zitten resten wasmiddel op het wasgoed 15 Het wasgoed droogt niet Controleer dat: de kraan open staat er niet te veel wasgoed geladen is de droogtijd geschikt is. de geschikte droogtijd gekozen is Indien de machine nog niet droogt, dient men zich tot de Serv icedienst te wenden, om de v entilator en de droogleidingen van ev entuele raf els te ontdoen. 16 Het wasresultaat is niet voldoende Waarschijnlijk is weinig wasmiddel gebruikt of een ongeschikt wasmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG STA161S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG STA161S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag