Gebruiksaanwijzing SMEG ST868

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ST868. Wij hopen dat dit SMEG ST868 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ST868 te teleladen.


SMEG ST868 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3525 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ST868 (3515 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ST868

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Inhoudsopgave 1. 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ______________________ 2 Installatie en inbedrijfstelling _______________________________ 5 Beschrijving van het bedieningspaneel _______________________ 9 Gebruiksinstructies _____________________________________ 17 Schoonmak en onderhoud________________________________ 32 Oplossingen voor storingen in de werking____________________ 36 Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden gellustreerd met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 20 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte G/H (afhankelijk van de modellen) doen. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen benvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficintie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan benvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficintie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. 21 Instructies Voor de Gebruiker Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. - Fosfaathoudende afwasmiddelen zijn voornamelijk actief tegen vetten en amide bij temperaturen van meer dan 60C. - De enzymen bevattende afwasmiddelen zijn ook al bij lagere temperaturen actief (vanaf 40 tot 55C) en zijn biologisch beter afbreekbaar. Met dit type afwasmiddel kunnen bij lagere temperaturen dezelfde wasresultaten worden bereikt die anders pas bij programma's van 65C mogelijk zouden zijn. Voor het behoud van het milieu bevelen wij het gebruik aan van afwasmiddelen zonder fosfaten of chloor. Op de markt vinden we ook afwasmiddelen in de vorm van tabletten, waarvan wordt verklaard dat ze het gebruik van zouten of glansmiddel overbodig maken. In bepaalde gevallen kunnen dergelijke afwasmiddelen niet doeltreffend blijken, vooral indien gebruikt met korte cycli en/of lage wastemperaturen. een witte patina op de kuip of de vaat, slechte resultaten bij het drogen, resten op de vaat na het wassen) raden wij aan om weer terug te vallen op de traditionele producten (zout in korrels, wasmiddel in poedervorm, vloeibaar glansmiddel). Wij wijzen er echter op dat bij het terugkeren naar het gebruik van het traditionele zout een paar cycli nodig zullen zijn voordat de installatie weer volledig efficint zal werken; u kunt dus nog sporen van de witte patina op de kuip en de vaat vinden. Mocht het probleem zich herhalen, waarschuw dan de Technische Dienst van de Klantenservice. Wanneer u een afwasmiddel in de vorm van tabletten gebruikt (wij raden het gebruik aan van drie afzonderlijke producten: afwasmiddel, zout en glansmiddel) moet u de tabletten in de bestekcontainer leggen. Het doseerbakje is ontworpen voor het gebruik van vloeibaar afwasmiddel of in poedervorm. Tijdens de wascyclus gaat het deurtje niet volledig open en een tabletje wordt daarom niet in zijn geheel afgegeven (gesmolten); dit zou kunnen leiden tot: - een onvoldoende hoeveelheid tijdens de cyclus afgegeven afwasmiddel, met slechte wasresultaten; - het samenpersen van het afwasmiddel in het doseerbakje en de afgifte ervan tijdens het spoelen op het eind. het De aanwezigheid van, ook vloeibaar afwasmiddel, in glansspoelmiddelreservoir zal de vaatwasser beschadigen. 22 Instructies Voor de Gebruiker 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vr de eerste ingebruikneming van de vaatwasser verdient het aanbeveling om eerst de onderstaande aanbevelingen met betrekking tot de aard van de te wassen vaat en de plaatsing ervan te lezen. Over het algemeen bestaan er geen beperkingen voor het wassen van de huishoudelijke vaat, maar in sommige gevallen moet met hun eigenschappen rekening worden gehouden. [. . . ] 34) 20) De vaatwasser is uitgerust met een "kinderbeveiliging". Indien geactiveerd moet u de deur ingedrukt houden tot aan de 3 beep en hem vervolgens onmiddellijk loslaten. Wanneer u de deur eerder loslaat of niet onmiddellijk na de 3 beep, zal hij niet opengaan en zult u de handeling moeten herhalen (fig. 36) SEQUENZA DI MONTAGGIO ANTA LUNGA LONG DOOR PANEL ASSEMBLY SEQUENCE SQUENCE DE MONTAGE PORTE LONGUE MONTAGEANLEITUNG FR LANGE PLATTE MONTAGE-INSTRUCTIES LANGE DEUR SECUENCIA DE MONTAJE PANEL DECORATIVO LARGO SEQUNCIA DE MONTAGEM DE PAINEL DE REVESTIMENTO COMPRIDO MONTERINGSSEKVENS FR LNG KKSLUCKA LET OP: Wij bevelen de standard installatie aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ST868

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ST868 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag