Gebruiksaanwijzing SMEG SR84POGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR84POGH. Wij hopen dat dit SMEG SR84POGH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR84POGH te teleladen.


SMEG SR84POGH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR84POGH (686 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR84POGH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ER WORDT AANGERADEN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANDUIDINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOORDAT DE KOOKPLAAT GEBRUIKT WORDT. DE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL, EN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN TE RESPECTEREN. DIT TOESTEL IS BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IS CONFORM DE EEG-RICHTLIJNEN DIE ACTUEEL VAN KRACHT ZIJN. HET TOESTEL WERD GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: DE BEREIDING EN HET VERWARMEN VAN VOEDSEL; ELK ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJJK BESCHOUWD WORDEN. [. . . ] Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 155 Instructies Voor de Installateur 4 PLAATSING VAN HET BOVENBLAD De volgende ingreep vergt metsel- of timmerwerk en moet derhalve worden verricht door een technicus die op dit vlak bekwaam is. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). 4. 1 Bevestiging aan de steunstructuur Maak een opening in het bovenblad van het meubel met de afmetingen die op de afbeelding worden vermeld, en houd daarbij een minimum afstand tot de achterrand van 50 mm. Dit apparaat is geclassificeerd als "type Y" voor wat betreft brandgevaar, en geplaatst worden tegen wanden die hoger zijn dan het werkblad op voorwaarde dat de afstand "X" in acht genomen wordt die op de afbeelding wordt aangeduid, om beschadigingen door oververhitting te vermijden. Vergewis u ervan dat de vuren van de fornuizen een minimum afstand tot een eventuele verticale plank erboven hebben van 750 mm. Plaats zorgvuldig de bijgeleverde isolerende pakking op de externe omtrek van de opening die gemaakt werd in het bovenblad, zoals aangeduid wordt in figuur 4 (de aangeduide posities verwijzen van de opening naar de binnenkant van de pakking), en zorg ervoor dat het goed op hecht door er op te drukken met uw vingers. Bevestig de kookplaat op het meubel door middel van de beugels B en de afstandhouder A zoals aangeuid wordt op de afbeeldingen 1, 2 en 3. De afstandhouder A helpt om de plaat op de juiste afstand van het bovenblad te houden zodat een eventuele oververhitting tijdens de werking wordt vermeden, en mag enkel gebruikt worden in de linker hoek vooraan het toestel. 156 Instructies Voor de Installateur A+B B B A B B B B Fig. 1 Fig. 2 A B Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 157 20 ÷ 40 Instructies Voor de Installateur 5 ELEKTRISCHE AANSLUITING Controleer of het voltage en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje onder de kap van het apparaat. De stecker aan het uiteinde van de snoer moet overeenstemmen met het stopcontact en moet bovendien aan de desbetreffende geldende voorschriften conform zijn. Breng op de voedingslijn van het apparaat een veelpolig onderbrekingsmechanisme aan met en afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, op een gemakkelijk toegankelijke plaats en in de buurt van het apparaat. Als de regelingen zijn uitgevoerd moet u de oorspronkelijke zegels weer met zegellak of vergelijkbaar materiaal aanbrengen. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar Diameter Beperkt mondstuk debiet 1/100 mm (W) Debiet Debiet g/h g/h G30 G31 Hulpbrander Halfsnelle Snelle Snelle groot Vispan Zeer snel 1. 05 1. 8 2. 55 3. 1 2. 9 4. 0 48 62 76 85 82 95 450 500 750 850 950 1600 76 131 185 225 211 291 75 129 182 222 207 286 163 Instructies Voor de Installateur 7. 4 Instelling voor methaangas De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) G25 (2L 3B/P) bij een druk van 20/25 mbar - 25 mbar Om het apparaat in de bedrijfsomstandigheden voor dit type gat te brengen, moeten dezelfde handelingen worden verricht als beschreven in paragraaf " 7. 3 Instelling voor vloeibaar gas" maar nu met de mondstukken en de primaire lucht voor methaangas, zoals vermeld in de volgende tabel en in paragraaf " 7. 5 Instelling van de primaire lucht". Na alle afstellingen uitgevoerd te hebben, de zegels met waslak of gelijkwaardig materiaal herstellen. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Methaangas ­ G20/G25 20/25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Hulpbrander Halfsnelle Snel Snel groot Vispan Zeer snel 1. 05 1. 8 2. 55 3. 1 2. 9 4. 0 Nominaal warmtevermogen (kW) Beperkt debiet (W) 400 450 750 750 950 1400 73 93 115 128 123 142 Brander Methaangas ­ G25 25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Beperkt debiet (W) Hulpbrander Halfsnelle Snel Snel groot Vispan Zeer snel 1. 05 1. 5 2. 55 3. 3 2. 9 4. 1 76 98 120 132 126 150 400 450 750 750 950 1400 164 Instructies Voor de Installateur 7. 5 Instelling van de primaire lucht Op grond van de afstand "A" in mm. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 3. 0 4. 0 2. 5 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 0 1. 0 Halfsnelle (3) 1. 0 2. 5 1. 0 Snel groot (4) 1. 0 3. 5 0. 0 Zeer snel (5) 1. 0 5. 0 1. 0 90 cm kookplaten met loskoppelbaar bedieningspaneel. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 2. 5 3. 0 2. 0 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 0 0. 5 Snel (3) 1. 5 1. 5 -0. 5 Vispan (4) 0. 5 8. 0 -1. 0 Zeer snel (5) 1. 5 3. 0 1. 5 60 cm kookplaten met geïntegreerd bedieningspaneel. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 3. 0 4. 0 2. 5 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 0 0. 5 Halfsnelle (3) 1. 0 2. 0 0. 5 Snel (4) 1. 5 1. 5 0. 0 Zeer snel (5) 1. 0 3. 0 1. 0 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "8. 3/8. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat " 165 Instructies Voor de Installateur 8 LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf " 7. 1 Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel / 7. 2 Verwijdering van de plaat" in omgekeerde volgorde uit te voeren. 8. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Plaats de onderdelen terug op de brander en schuif de bedieningsknoppen op de schachten van de gaskranen. Haal de bedieningsknop er opnieuw af en regel de vlam met de afstelschroef naast de schacht van de gaskraan; de vlam moet klein en bestendig zijn. Breng de bedieningsknop terug aan en controleer de stabiliteit van de vlam door de knop snel van de maximum- naar de minimumstand te verdraaien; de vlam mag hierdoor niet doven. 8. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel " 7. 3 Instelling voor vloeibaar gas". Nach der Einstellung für ein anderes als das geprüfte Gas muß die Etikette auf dem Gehäuse des Geräts mit der Etikette für das neue Gas ersetzt werden. Diese Etiketten befinden sich in der Tüte mit den mitgelieferten Düsen. 166 Instructies Voor de Installateur 8. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met loskoppelbaar bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRANDER 1. Zeer snel 167 Instructies Voor de Installateur 8. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met geïntegreerd bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRENNER 1. [. . . ] Om grote hoeveelheden water tot het kookpunt te brengen, om te frituren. MOGELIJKE BEREIDINGEN 3 Matig 4 5 6 Normaal Hoog Maximaal 170 Instructies Voor de Gebruiker WAARSCHUWINGEN Bij de eerste inschakeling of hoe dan ook als de plaat lange tijd niet gebruikt is moet hij, om eventuele vochtigheid die is geabsorbeerd door het isolerende materiaal te elimineren, worden gedroogd door de plaat 30 minuten in te schakelen op stand 1 van de schakelaar. Denk er voor een goed gebruik aan: · De plaat pas aan te zetten nadat u de pan erop heeft gezet. · De bodem van de pan droog te maken alvorens hem op de plaat te zetten. · Tijdens de bereiding van voedsel met olie en vet dat gemakkelijk kan ontvlammen, mag de gebruiker zich niet van het apparaat verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR84POGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR84POGH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag