Gebruiksaanwijzing SMEG SR64SGHNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR64SGHNL. Wij hopen dat dit SMEG SR64SGHNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR64SGHNL te teleladen.


SMEG SR64SGHNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR64SGHNL (2526 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR64SGHNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERKRIJGBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk nogmaals 2 seconden op de toets ; nu kan de juiste tijd ingesteld worden. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u bij elke druk een toename of afname van n minuut. Druk n van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. 5 Seconden na de laatste keer indrukken, zal de klok gaan lopen vanaf de ingestelde tijd. 125 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 2. 2 Kookwekker Deze functie zal de bereiding niet onderbreken, maar enkel het geluidssignaal activeren. Wanneer u op de toets drukt, wordt het display verlicht zoals wordt aangeduid in afbeelding 1; Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij elke druk zal 1 extern segment oplichten of uitgaan, overeenkomstig 1 minuut van bereiding (in afbeelding 2 wordt 10 minuten van bereiding weergegeven). 5 Seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen, en nadien zal het geluidssignaal afgaan. Tijdens het aftellen kan de juiste tijd weergegeven worden door 1 maal op de toets te drukken, en wanneer u hem opnieuw indrukt wordt teruggekeerd naar het kookwekkerdisplay. 1 2 Op het einde van het aftellen moet u de oven manueel uitschakelen, door de thermostaat en de keuzeschakelaar van de functies op 0 te draaien. Het is niet mogelijk om een langere tijdsduur dan 4 uren in te stellen. 126 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 2. 3 Programmering Duur van de bereiding: Als op de 2 knop wordt gedrukt, kan de duur van de bereiding ingesteld worden. Vr het instellen, moet u de thermostaat op de voor de bereiding gewenste temperatuur draaien en de keuzeschakelaar voor de functies in een willekeurige positie plaatsen. Om de duur van de bereiding in te stellen, moet u als volgt te werk gaan: Druk op de toets ; de wijzer zal zich op positie 12 plaatsen en het symbool zal knipperen (Afb. Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de bereidingstijd in te stellen: elke keer u de 1 toets indrukt, zal de duur van de bereiding met 1 minuut worden verlengd, en iedere 12 minuten zal een volledig nieuw intern segment oplichten (in afbeelding 2 wordt een duur van 1 uur weergegeven). Bovenste bescherming: wanneer deze wordt verwijderd, kan u de oven binnenin makkelijker reinigen. Verchroomde ronde tang: handig voor het verwijderen van hete roosters en ovenschalen. Braadspit: nuttig voor het bereiden van kip, worst, of voedsel dat uniform moet bereid worden. Steun draaispit: deze moet in de gaten van de ovenschaal geplaatst worden voordat de stok van het draaispit gebruikt wordt. Verkrijgbare accessoires Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk om originele accessoires te bestellen. 132 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Er wordt aangeraden om bij het voorverwarmen de geventileerde functie te gebruiken aan een temperatuur die 30/40C hoger ligt dan de bereidingstemperatuur. Deze ingreep verkort de bereidingstijden aanzienlijk, verlaagt het energieverbruik en verbetert bovendien het uiteindelijke resultaat van de bereiding. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven. 6. 1 Traditionele bereidingen FUNCTIEKEUZEKNOP THERMOSTAAT 50 250C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die zowel van boven als van beneden komt, is geschikt voor het bereiden van voedsel op n enkel vlak. Het is nodig om de oven te voorverwarmen, tot de vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt. Plaats het voedsel pas in de oven wanneer het controlelampje van de thermostaat uit is. U kan diepgevroren vlees onmiddellijk in de oven plaatsen zonder dat het eerst moet ontdooid worden. [. . . ] 7. 3. 2 Het onderhoud van de zelfreinigende panelen Voor het reinigen van de panelen wordt het gebruik van gewone reinigingsmiddelen en crЮmes afgeraden. Gebruik enkel een vochtige spons om de specifieke eigenschappen van het email op de panelen niet aan te tasten. 141 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 3. 3 De demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte, en ga als volgt te werk: 1 2 3 4 Verwijder de zijroosters (fig. 1); Trek de zijpanelen naar buiten "F" en "G" (fig. 2); Verwijder het achterpaneel "A" nadat u de moeren met schroefdraad "C" heeft losgedraaid (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR64SGHNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR64SGHNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag