Gebruiksaanwijzing SMEG SR60GHS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR60GHS. Wij hopen dat dit SMEG SR60GHS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR60GHS te teleladen.


SMEG SR60GHS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR60GHS (1107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR60GHS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 71 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Draaiknop temperatuur) Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de gekozen functie en de symbolen oplichten. , blijven 92 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10 Secundair menu Het toestel is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: · De kinderbeveiliging activeren of desactiveren. · De Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). De modaliteit van het beperkt verbruik activeren of desactiveren. · Hou in de fase van Stand By de selectieknop van de temperatuur minstens 5 seconden ingedrukt. (Draaiknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien, kan de status van de instelling (ON / OFF) gewijzigd worden. (Draaiknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om over te gaan naar de volgende instelling. (Draaiknop temperatuur) 93 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10. 1 Modaliteit kinderbeveiliging Wanneer deze modaliteit wordt geactiveerd, worden de bedieningen na één minuut van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet de selectieknop van de temperatuur minstens 5 seconden ingedrukt gehouden worden. De blokkering zal één minuut na de laatste instelling weer actief worden. (Draaiknop temperatuur) Als op de symbolen van het touch panel wordt gedrukt, of de posities van de thermostaatknop of de selectieknop voor de functie worden gewijzigd, zal het opschrift "BLOC" twee seconden weergegeven worden. 6. 10. 2 Modaliteit show room (enkel voor exposanten) Wanneer deze functie geactiveerd wordt, desactiveert de oven alle verwarmingselementen maar blijft het bedieningspaneel actief. Om de oven normaal te gebruiken, moet deze functie ingesteld worden op OFF. 6. 10. 3 Modaliteit beperkt verbruik Wanneer deze modaliteit geactiveerd wordt, zal het toestel het gebruikte vermogen beperken. HI ; normaal verbruik - LO ; laag verbruik Wanneer de modaliteit van het beperkt verbruik wordt geactiveerd, kan de tijdsduur van de voorverwarming en van de bereiding langer duren. 94 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. BEREIDINGEN MET DE OVEN ECO: De combinatie van de grill en de onderste weerstand wordt aanbevolen voor de bereiding op één vlak, met een laag energieverbruik. STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types voedsel. De traditionele bereiding, die ook statisch of warmtestraling wordt genoemd, is geschikt voor het klaarmaken van één gerecht per keer. Wanneer op meerdere niveaus wordt bereid, wordt aangeraden de ventilatiefunctie ( , , ) te gebruiken om een uniforme bereiding op alle vlakken te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). 7. 1. 2 Advies voor het bereiden van vleesgerechten De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. 7. 1. 3 Advies voor het bereiden van gebak en koekjes Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. Controleer of het gebak binnenin gaar is: stop na de bereiding een tandenstoker in het hoogste punt van het gebak. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. Wanneer het gebak verslapt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere bereidingstijd geselecteerd worden. 7. 1. 4 Advies voor het ontdooien en het rijzen Er wordt aangeraden om het ingevrozen voedsel in een recipiënt zonder deksel te plaatsen, op het eerste vlak van de oven. 98 Aanwijzingen voor de gebruiker Het voedsel moet uit de verpakking ontdooid worden. [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 10 Secundair menu". Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 10 Secundair menu". Controleer of de functie "PO" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 10 Secundair menu". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR60GHS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR60GHS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag