Gebruiksaanwijzing SMEG SR275XDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR275XDE. Wij hopen dat dit SMEG SR275XDE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR275XDE te teleladen.


SMEG SR275XDE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1607 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR275XDE (1862 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR275XDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. 1 Instellen van de juiste tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. 2 Halfautomatisch koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Wanneer u na de instelling de resterende tijd wenst te zien moet u toets indrukken. Bij het gebruik van de programmeereenheid als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 7. 5 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 7. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 7. 7 Uitschakeling van het geluidssignaal Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beëindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de stand 0. 7. 8 Wijzigen van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. De annulering van de duur zal door de programmeereenheid worden geïnterpreteerd als het eind van de kooktijd. 7. 9 Wijzigen van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor het koken kunnen op ieder moment worden gewijzigd door de toets van de te wijzigen functie ingedrukt te houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de toetsen voor het wijzigen van de waarde of indrukt. 38 Instructies voor de gebruiker 8. ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) LIJST VAN FUNCTIES VAN DE DRUKKNOPPEN DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD INSTELLING JUISTE TIJD EN RESET DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE 8. 0. 1 Instellen van de juiste tijd Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen. Wanneer u toets een 1 / 2 seconde lang ingedrukt houdt wordt het knipperen van de display beëindigd en kunt u beginnen met het instellen van de juiste tijd. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de indrukt, verkrijgt u een toe- of afname van één minuut voor iedere keer indrukken. waarde of Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. · Binnen 6/7 seconden nadat u voor het laatst de toetsen of heeft ingedrukt, moet u de toets indrukken om het tijdstip voor het begin van de kooktijd in te stellen. Op de display zal de juiste tijd verschijnen en zullen de interne segmenten die het eind van het koken aangeven, verlicht zijn. Met de toetsen en moet u het tijdstip voor het begin van de kooktijd instellen. · 6/7 Seconden na de laatste druk op een toets zal de display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van het koken afbeelden, weergegeven door de verlichte interne segmenten. Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken zullen de segmenten op de display continu branden; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met het koken is begonnen. · Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. · Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de toets in het midden 2 seconden lang ingedrukt houden: wanneer het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. · In de afbeelding hiernaast ziet u een programmeringsvoorbeeld: De juiste tijd is 19:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 20:00 en het eind op 21:00. · Om 20:00 zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen en zal de urenwijzer stil blijven staan. · Let op: na de bovenstaand beschreven programmering zal de oven echter alleen beginnen met koken wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar zoals voorzien zijn geplaatst op de gewenste temperatuur en functie. 40 Instructies voor de gebruiker 9. KLOK EN PROGRAMMEEREENHEID(ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN) HET KNOPJE MOET ALTIJD LINKSOM WORDEN GEDRAAID. 9. 1 Instellen van de juiste tijd Voor het instellen van de juiste tijd moet u knopje A INDRUKKEN en linksom draaien. VÓÓR IEDERE INSTELLING VAN DE PROGRAMMEEREENHEID MOET U DE FUNCTIE EN DE GEWENSTE TEMPERATUUR ACTIVEREN. 9. 2 Halfautomatisch koken Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. [. . . ] Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren A in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken en de lipjes B loshaken. 1) 2) 14. 2. 3 Demontage met pinnen Open de deur helemaal en steek de (meegeleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45°, til hem op en trek hem uit diens zetel. Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken tot hij op de onderkant steunt en de pinnen verwijderen. 53 Instructies voor de gebruiker 14. 3 Demontage van de ruiten Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Om het reinigen te vereenvoudigen kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig worden gedemonteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR275XDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR275XDE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag