Gebruiksaanwijzing SMEG SR275AV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR275AV. Wij hopen dat dit SMEG SR275AV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR275AV te teleladen.


SMEG SR275AV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1607 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR275AV (1862 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR275AV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIJ RADEN AAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL, EN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN TE RESPECTEREN. DIT TOESTEL IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE ACTUEEL VAN KRACHT ZIJN. HET TOESTEL WERD GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: DE BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; ELK ANDER GEBRUIK MOET ALS ONGESCHIKT BESCHOUWD WORDEN. [. . . ] Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van de bereiding zullen de segmenten op het display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met de bereiding begonnen is. Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het ingestelde programma helemaal te resetten, moet voor 1 of 2 · · · seconden de centrale toets ingedrukt worden: wanneer de bereiding reeds begonnen is, moet de oven manueel uitgeschakeld worden. · In de figuur hiernaast ziet u een programmeringsvoorbeeld: De juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. · Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven staan. Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeknop op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 106 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ENKEL OP SOMMIGE MODELLEN) LIJST MET FUNCTIES DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP DUUR BEREIDING DRUKKNOP EINDE BEREIDING DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE DRUKKNOP MANUELE WERKING 8. 1 Het instellen van de juiste tijd Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal het display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Wanneer u op de toets drukt, wordt het knipperen van het display beëindigd. Wanneer u binnen 5 seconden de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u voor elke druk een toe- of afname van één minuut. Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in, tot de juiste tijd verschijnt. Vóór elke instelling van de programmeereenheid moeten de gewenste functie en temperatuur geactiveerd worden. 107 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 2 Halfautomatische bereiding Met deze instelling kan enkel de oven automatisch uitgeschakeld worden op het einde van de bereiding. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo kort mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Als de ovendeur wordt geopend, wordt de binnenventilatie automatisch uitgeschakeld en na het sluiten opnieuw ingeschakeld. 9. 2 Koelventilatie Het toestel is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt wanneer de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die onder de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd door kan gaan nadat de oven is uitgeschakeld. 9. 3 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp kan op de volgende manieren aangeschakeld worden: Wanneer de ovendeur geopend wordt, of door de draaiknop van de functies op eender welk symbool te plaatsen. 110 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 geleiders, voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. Rooster: nuttig voor het plaatsen van recipiënten met voedsel in bereiding. Rooster voor de ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Gebakschaal: nuttig voor het klaarmaken van taarten, pizza en ovengebak. Bovenste bescherming: wanneer deze wordt verwijderd, kan u de oven binnenin makkelijker reinigen. Verchroomde ronde tang: handig voor het verwijderen van hete roosters en ovenschalen. De ovenaccessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt uit materialen die conform de voorschriften van de EEG-richtlijn 89/109 en het Italiaanse wetsbesluit 108 van 25/01/92 zijn. [. . . ] Hierna volgen de specifieke aanwijzingen voor elke ingreep van dit type. Vóór elke handeling waarvoor de delen onder spanning bereikt moeten worden, moet de stroomtoevoer naar het toestel uitgeschakeld worden. 13. 1 De vervanging van de lamp voor de verlichting Verwijder de beschermende bedekking A door ze in tegenwijzerszin los te draaien, en vervang de lamp B met een andere van hetzelfde type (25 W). Monteer de beschermende bedekking A. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 13. 2 Demontage van de pakking Voor een grondige reiniging van de oven kan de pakking van de deur verwijderd worden. Vooraleer u de pakking verwijdert, moet de deur gedemonteerd worden zoals eerder werd beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR275AV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR275AV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag