Gebruiksaanwijzing SMEG SR264XGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR264XGH. Wij hopen dat dit SMEG SR264XGH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR264XGH te teleladen.


SMEG SR264XGH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR264XGH (1107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR264XGH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 106 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij iedere keer drukken zal 1 extern segment, overeenkomstig 1 kookminuut, aan- of uitgaan. 6/7 seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen en op het eind ervan zal het alarmsignaal afgaan. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd zien door 1 maal op toets te drukken en wanneer u die nogmaals indrukt keert u terug naar de display van de kookwekker. Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknoppen op de stand 0 te draaien. 1) · 2) · · 111 Instructies voor de gebruiker 7. 0. 4 Programmering Duur kooktijd: wanneer u de 2° drukknop indrukt kunt u de duur van de kooktijd instellen. Vóór het instellen ervan moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: · · Druk de toets 1 / 2 seconde lang in; de wijzer zal op de stand 12 (Fig. Met de toetsen en kunt u de duur van de 1) kooktijd instellen: iedere keer dat u toets indrukt zal de duur van de kooktijd met 1 minuut worden verlengd en iedere 12 minuten zal een volledig nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 ziet u een duur van 1 uur afgebeeld). Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de centrale · · · toets 1 of 2 seconden lang ingedrukt houden wanneer het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. · In de afbeelding hiernaast ziet u een programmeringsvoorbeeld: De juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het eind op 9 uur. · Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen en zal de urenwijzer stil blijven staan. Let op: na de bovenstaand beschreven programmering zal de oven echter pas met het koken beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar zoals voorzien zijn geplaatst op de gewenste temperatuur en functie. 113 Instructies voor de gebruiker 8. verschijnt (zie paragraaf "8. 1 Instellen van 9. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Indien u tijdens het koken bij het voedsel moet komen moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat erdoor wordt geschaad. Bij het openen van de deur wordt de binnenventilatie van de oven automatisch uitgeschakeld om bij het sluiten ervan weer te worden hervat. 117 Instructies voor de gebruiker 9. 2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die de oven boven de deur verlaat en die ook nog kort na het uitschakelen kan voortduren. 9. 3 Lamp van de binnenverlichting (afhankelijk van de modellen) Afhankelijk van de modellen zal de ovenlamp gaan branden: · wanneer u de ovendeur opent, of; · door de functieknop op een willekeurige functie te draaien; 118 Instructies voor de gebruiker 10. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven heeft 4 geleiderails waarop u de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten kunt plaatsen. Rooster: handig om recipiënten met het te koken voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van het vet dat van het voedsel op het rooster erboven druipt. [. . . ] Model 8 functies met glazen bedieningspaneel De standaardlampen zijn halogeen: raak ze niet direct met de vingers aan, gebruik altijd isolerend materiaal. Gebruik uitsluitend lampen van de bevoegde servicecentra. 13. 2 Verwijdering van de pakking Om de deur goed te kunnen schoonmaken kan de deurpakking worden verwijderd. Voordat u begint met het verwijderen van de pakking moet u de ovendeur verwijderen zoals hierboven is beschreven. Nadat u de deur heeft verwijderd moet u de lipjes in de hoeken opheffen zoals afgebeeld in de figuur. 130 Instructies voor de installateur 14. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR264XGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR264XGH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag