Gebruiksaanwijzing SMEG SR264X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR264X. Wij hopen dat dit SMEG SR264X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR264X te teleladen.


SMEG SR264X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR264X (1107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR264X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 7. GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8. BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 10. [. . . ] Voor het verwijderen van alle fabricageresten wordt het aanbevolen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken. Voor meer informatie over het reinigen verwijzen wij naar hoofdstuk "11. Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. 111 Instructies voor de gebruiker 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de keuken bevinden zich op het frontpaneel. In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de gebruikte symbolen. THERMOSTAAT- / TIMERKNOP Met deze knop kunt u de juiste tijd instellen en de kooktemperatuur en de duur van het koken selecteren. Voor de correcte werking ervan verwijzen wij u naar paragraaf "7. 2 Gebruik van de thermostaat-/ timer knop". 112 Instructies voor de gebruiker FUNCTIEKEUZEKNOP Draai de knop in één van de twee richtingen om één van de volgende functies te kiezen: GEEN FUNCTIE INGESTELD ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE GRILL-ELEMENT + VENTILATIE BINNENVERLICHTING (GEEN VERWARMINGSELEMENT INGESCHAKELD) PIZZA FUNCTIE AFWISSELEND WERKEND GRILLELEMENT MET ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT DISPLAY Wanneer de oven in stand-by staat zal de display met 4-cijferige leds de juiste tijd met verminderde lichtintensiteit weergeven en de ingestelde temperatuur en de ingestelde duur van de kooktijd wanneer de oven functioneert. 113 Instructies voor de gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN 7. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij een uitgeschakelde oven (stand-by) visualiseert de display de juiste tijd met een verminderde lichtintensiteit ten opzichte van die bij een functionerende oven. Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u er bij het plaatsen voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven niet wordt belemmerd. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. 2) onbedekt laten. 1) 2) Zet de functieknop van de oven op het symbool en de thermostaatknop op 250°C. Verwarm de oven in deze staat tot de thermostaatlamp uitgaat, en leg de pizza vervolgens op de speciale plaat. Voor een optimaal resultaat moet u de pizza gewoonlijk niet langer dan 3-4 minuten laten bakken ook al zal deze tijd kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte deeg of de smaak van de gebruiker. 8. 1 · Waarschuwingen voor wat betreft het gebruik van de pizzaplaat Gebruik de pizzaplaat niet op andere dan de beschreven wijzen (gebruik hem bijvoorbeeld niet op gas- of glaskeramische kookplaten of op ovens die niet voor dit accessoire zijn uitgerust. De pizzaplaat kan ook tijdens het traditionele gebruik in zijn positie worden gelaten. U hoeft hem alleen maar af te dekken met het deksel en ervoor te zorgen dat u hem op correcte wijze klem legt. Gebruik nooit enige functie van de oven indien de pizzaplaat niet op zijn plaats ligt. Wij raden vóór iedere handeling het gebruik aan van de speciale ovenwanten. Wanneer u de pizza met olie op smaak wenst te brengen, verdient het aanbeveling dit te doen nadat u hem uit de oven heeft gehaald omdat eventuele olievlekken het aanzien en de werking van de pizzaplaat zouden kunnen aantasten. · · · · 118 Instructies voor de gebruiker 8. 2 Om energie te besparen De pizzasteen is een warmteaccumulator. Dankzij deze eigenschap kunt u het energieverbruik verminderen, vooral bij het bereiden van gerechten waarvoor voorverwarming of middel-lange kooktijden nodig zijn. In deze gevallen volstaat het om de thermostaat 10-12 minuten voor het eind van de kooktijd op nul te zetten. Op deze wijze zal de temperatuur toch behouden blijven omdat de vuurvaste steen de hitte slechts heel geleidelijk afstaat. 119 Instructies voor de gebruiker 9. [. . . ] Dergelijke panelen vereenvoudigen het schoonmaken van de oven en zorgen ervoor dat hij altijd efficiënt blijft. 11. 5. 1 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om de binnenkant van de oven altijd schoon te houden, zonder onplezierige etensresten en geurtjes, moet u hem van tijd tot tijd leeg, 30 tot 60 minuten lang laten branden op een temperatuur van minimaal 200°, om de overgebleven resten op de zelfreinigende panelen te laten oxyderen. Later, als de oven is afgekoeld, kunt u ze met een vochtige spons verwijderen. 126 Instructies voor de gebruiker 11. 5. 2 Onderhoud van de zelfreinigende panelen Voor het reinigen van de panelen wordt het gebruik van de gangbare schoonmaakmiddelen en crèmes afgeraden. Beperk u tot een vochtige spons om de specifieke eigenschappen van het email op de panelen niet aan te tasten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR264X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR264X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag