Gebruiksaanwijzing SMEG SR264AV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR264AV. Wij hopen dat dit SMEG SR264AV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR264AV te teleladen.


SMEG SR264AV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR264AV (1107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR264AV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 123 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 7. 4. 2 Wijzigen van de vooraf ingestelde temperatuur Van iedere functie kan de vooraf ingestelde temperatuur naar wens door de gebruiker worden gewijzigd. U kunt PT1 op ieder moment tijdens het koken links- of rechtsom draaien om de kooktemperatuur per keer met 5 graden te verhogen of verlagen. PT1 kan ook gedraaid worden gehouden voor een snellere verhoging of verlaging van de temperatuur. 7. 5 Geprogrammeerd koken 7. 5. 1 Koken met de timer Vanuit de ON stand (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden"), moet u PT1 éénmaal indrukken. Op de display verschijnen ononderbroken brandend de cijfers en knipperend het symbool . Een paar seconden later zal het symbool ophouden met knipperen en vanaf dat moment begint het aftellen. Nu kunt u de gewenste kookfunctie selecteren en moet u wachten tot het geluidssignaal erop wijst dat de tijd is verstreken. Druk PT1 éénmaal in om het geluidssignaal uit te schakelen, nu kunt u een nieuwe tijd selecteren door PT1 te verdraaien, of terugkeren naar de weergave van de juiste tijd door 2 maal op PT1 te drukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen en wordt het halfautomatische koken hervat vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 128 Instructies voor de gebruiker 7. 5. 3 Automatisch koken Onder automatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met het koken kunt beginnen om het na een bepaalde vooraf ingestelde periode te laten stoppen. Selecteer een kookfunctie, stel de gewenste kooktemperatuur in of gebruik de vooraf ingestelde temperatuur (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie"), en druk PT1 tweemaal in. Het wijzigen van de parameters van het secundaire menu is heel eenvoudig. Zie het onderstaande schema: MENUWIJZIGINGSPROCEDURE SYMBOLEN Draai PT1 rechtsom om de waarde te verhogen (+) of om de status stellen. ON in te Draai linksom waarde om de status stellen. om PT1 de te verlagen (+) of OFF in te Druk op PT1 om verder te gaan naar de volgende instelling van het menu. Na P3 te hebben ingesteld moet u op PT1 drukken om terug te keren naar de normale werking van de oven. 131 Instructies voor de gebruiker 7. 7 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van het koken of van een reinigingscyclus (pyrolyse) in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven of onder de deur naar buiten komt en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 7. 8 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp gaat branden: · door de functieknop op een willekeurige functie te draaien. Door de knop naar links te draaien, 132 Instructies voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE MODELLEN) (ALLEEN OP SOMMIGE Dit apparaat is uitgerust met een speciaal voor het bakken van pizza's bestudeerde functie. Die functie is herkenbaar aan het symbool op de functieknop van de oven. Bij een koude oven moet u het ronde deksel van de bodem van de oven verwijderen (fig. 2) onbedekt laten. 1) 2) Zet de functieknop van de oven op het symbool en de thermostaatknop op 280°C. Verwarm de oven in deze staat tot de thermostaatlamp uitgaat, en leg de pizza vervolgens op de speciale plaat. Voor een optimaal resultaat moet u de pizza gewoonlijk niet langer dan 34 minuten laten bakken ook al zal deze tijd kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte deeg of de smaak van de gebruiker. 8. 1 · Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van de pizzaplaat Gebruik de pizzaplaat niet op andere dan de beschreven wijzen (gebruik hem bijvoorbeeld niet op gas- of glaskeramische kookplaten of op ovens die niet voor dit accessoire zijn uitgerust. [. . . ] Bij het terugplaatsen moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes C naar beneden klappen. 12. 2. 2 Demontage met pinnen Open de deur volledig en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45°, til hem op en trek hem uit diens zetel. Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken tot hij op de onderkant steunt en moet u de pinnen verwijderen. 12. 3 Verwijdering van de pakking Om de deur goed te kunnen schoonmaken kan de deurpakking worden verwijderd. 144 Instructies voor de gebruiker 12. 4 Demontage van de binnenruiten van de koude deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR264AV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR264AV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag