Gebruiksaanwijzing SMEG SR2575XGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SR2575XGH. Wij hopen dat dit SMEG SR2575XGH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SR2575XGH te teleladen.


SMEG SR2575XGH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1952 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SR2575XGH (1853 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SR2575XGH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DEZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE GEBRUIKSDUUR VAN DE OVEN. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE AANWEZIGE AANDUIDINGEN MOETEN AANDACHTIG GELEZEN WORDEN ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL, EN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN TE RESPECTEREN. [. . . ] Wanneer de kinderbeveiliging geactiveerd wordt (P1:ON), wordt voor 2 seconden de opschrift "bLOC" op DSP weergegeven wanneer op een bediening gehandeld wordt. Ook het gebruik van PT2 zal het alarm "bLOC" activeren, tot de oorspronkelijk geselecteerde functie hersteld wordt. 54 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 8. 1 Het wijzigen van de instellingen in het secundair menu Het secundair menu kan bereikt worden door PT1 in de drukken voor 3 seconden. Het wijzigen van de parameters van het secundair menu is heel eenvoudig. Raadpleeg het volgende schema: PROCEDURE VOOR DE WIJZIGING VAN HET MENU SYMBOLEN Draai PT1 naar rechts of links om de functie van de blokkering van de bedieningen te activeren (ON) of te desactiveren (OF). Draai PT1 naar rechts of links om de functie Show Room te activeren (ON) of te desactiveren (OF). Draai PT1 naar rechts of links om het niveau van de stroomabsorberi ng van het product (HI/LO) te selecteren. Wanneer op PT1 gedrukt wordt, wordt teruggekeerd naar de normale werking. 55 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BEREIDINGEN MET DE OVEN ECO: De combinatie van de grill en de onderste weerstand én de ventilator wordt aanbevolen voor bereidingen van kleine hoeveelheden voedsel, met een laag energieverbruik. STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types van voedsel. De traditionele bereiding, die ook statisch of warmtestraling wordt genoemd, is geschikt voor het klaarmaken van één gerecht per keer. Het is ideaal voor alle types van gebraden, brood en gevulde taarten, en het is vooral geschikt voor vet vlees zoals gans en eend. Plaats het voedsel dus enkel in de ovenruimte wanneer het symbool op het display niet meer knippert, en nadat het geluidssignaal bevestigt dat de ingestelde temperatuur bereikt werd. · Wanneer op meerdere niveau's wordt bereid, is het best om de ventilatiefunctie te gebruiken om een uniforme bereiding te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak of groenten zouden druppels onder de deur kunnen verschijnen. Dit is een natuurlijk fysisch verschijnsel dat zich vooral voordoet wanneer het voedsel zonder voorverwarming in de oven wordt geplaatst. Om dit te vermijden opent u de deur enkele keren tijdens de bereiding. 59 · · Aanwijzingen voor de gebruiker ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN VLEESGERECHTEN: · De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Om energie te besparen voor de bereiding van gebraad, wordt aangeraden om het voedsel in de nog koude oven te plaatsen. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. · · ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN GEBAK EN KOEKJES: · Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen om de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. De tabellen duiden de temperatuursvelden aan; probeer aanvankelijk met een lagere waarde (bij een lagere temperatuur wordt een uniformere goudbruine kleur verkregen). [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de schakelaar van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "7. 8 Secundair menu" op pagina 54 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "7. 8 Secundair menu" op pagina 54 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "2300 Watt" werd ingesteld; voor meer details kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 54 geraadpleegd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SR2575XGH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SR2575XGH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag