Gebruiksaanwijzing SMEG SP340G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SP340G. Wij hopen dat dit SMEG SP340G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SP340G te teleladen.


SMEG SP340G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SP340G (1167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SP340G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 124 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 7. 4. 1 Koken met vooraf ingestelde temperatuur Na de gewenste functie te hebben geselecteerd zal het koken op de vooraf ingestelde temperatuur beginnen. Het koken wordt vooraf gegaan door een voorverwarmingsfase die de oven sneller op de kooktemperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool ° op DSP2. De symbolen gaan, van onder af aan, één voor één branden, en geven de toename van de temperatuur in de ovenruimte aan. Op het eind van de voorverwarming zijn de symbolen ° en ononderbroken verlicht om aan te geven dat het voedsel in de ovenruimte kan worden gezet. 7. 4. 2 Wijzigen van de vooraf ingestelde temperatuur Van iedere functie kan de vooraf ingestelde temperatuur naar wens door de gebruiker worden gewijzigd. U kunt PT1 op ieder moment tijdens het koken links- of rechtsom draaien om de kooktemperatuur per keer met 5 graden te verhogen of verlagen. PT1 kan ook gedraaid worden gehouden voor een sneller verhoging of verlaging. Draai PT1 rechts- of linksom om de kookminuten in te stellen (van 00:01 tot 23:59). Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houdt het symbool op met knipperen en vanaf dat moment begint het halfautomatische koken. Op het eind verschijnt de tekst STOP op DSP1 en wordt het koken afgebroken en gaat een geluidssignaal af dat met PT1 kan worden afgebroken. Wanneer het koken eenmaal geprogrammeerd is zullen, vóór het starten, alle controlelampjes op het bedieningspaneel gaan branden, met uitzondering van DSP2 die gaat branden na het begin van het koken om de ingestelde temperatuur weer te geven. 7. 6 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu" waarmee de gebruiker: 1 de kinderbeveiliging kan activeren of desactiveren ( ); 2 de Show Room functie kan activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat functioneren); 3 de functie kan selecteren of deselecteren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. 2300 W; 131 Instructies voor de gebruiker 7. 6. 1 Kinderbeveiliging functie Houd, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. Nu moet u PT1 ingedrukt houden tot op DPS1 de tekst "OFF BLOC" verschijnt. Wanneer u PT1 rechts- of linksom draait wordt de functie, welke 3 na minuten werking zonder interventies door de gebruiker de blokkering van alle functies en knoppen activeert en die herkenbaar is door het verschijnen van het symbool DPS2, geactiveerd (ON BLOC) of gedesactiveerd (OFF BLOC). Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, moet u PT2 indrukken om de oven weer in de oorspronkelijke stand-by stand te zetten. Om de blokkering tijdelijk te verlaten en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool van DSP2 verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 3 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen moet u terugkeren naar het secundaire menu en hem desactiveren zoals beschreven in deze paragraaf. 7. 6. 2 Show Room functie Houd, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. Dit geeft aan dat de SHOW ROOM functie (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat functioneren) gedesactiveerd is. Wanneer u PT1 rechts- of linksom draait wordt deze functie geactiveerd (ON SHO) of gedesactiveerd (OFF SHO). [. . . ] Gebruik voor het reinigen van de glazen deuren van de oven geen ruwe of schurende materialen of scherpe spatels van metaal, die het glas zouden kunnen krassen en versplinteren. 142 Instructies voor de installateur 12. BUITENGEWOON ONDERHOUD Van tijd tot tijd moeten er kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de oven of moeten aan slijtage onderhavige onderdelen zoals pakkingen, lampen, enz. Vóór alle werkzaamheden op onder spanning staande onderdelen moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 12. 1 Vervanging van het lampje voor de verlichting Verwijder het beschermkapje A door hem linksom los te draaien, vervang het lampje B met een vergelijkbaar exemplaar (25 W). Plaats het beschermkapje A weer terug. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 143 Instructies voor de installateur 12. 2 Demontage van de deur 12. 2. 1 Met wegklapbare hendels van het type 1 Klap, bij een volledig geopende deur, de lipjes A van de twee scharnieren naar boven tot ze tegen de scharnieren B aanliggen e pak de deur met beide handen aan beide zijden, in de buurt ervan, beet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SP340G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SP340G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag