Gebruiksaanwijzing SMEG SNL61GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SNL61GX. Wij hopen dat dit SMEG SNL61GX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SNL61GX te teleladen.


SMEG SNL61GX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4033 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SNL61GX (3920 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SNL61GX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ______________________________________________4 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _________________________________________________________6 REGELING VAN HET GAS________________________________________________________________10 LAATSTE HANDELINGEN ________________________________________________________________15 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET PANEEL AAN DE VOORKANT ____________17 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ___________________________________________________________19 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________________________________________22 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR (ALLEEN OP DE DAARMEE UITGERUSTE MODELLEN)________26 DIGITALE KOOKWEKKER (UITSLUITEND VOOR DE MODELLEN DIE HIERMEE ZIJN UITGERUST) ____28 10 ANALOGE KLOK (ALLEEN OP DE DAARMEE UITGERUSTE MODELLEN) _________________________28 11 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________________________________________29 12 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________________________________________31 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 3 Presentatie 1 VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. [. . . ] Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 19 Instructies voor de Gebruiker 6. 3 Diameter van de pannen (Mod. (in cm. ) 12 ­ 14 16 ­ 24 18 ­ 26 18 ­ 26 6. 4 Diameter van de pannen (Mod. (in cm. ) 12 ­ 14 16 ­ 22 18 ­ 26 18 ­ 26 speciale ovale vispannen Hulpbrander Halfsnelle Snel Drievoudige krans 7. 4. 20 Instructies voor de Gebruiker 6. 5 Inschakeling elektrische plaat 6. 5. 1 Inschakeling elektrische platen De fornuizen zijn uitgerust met platen van verschillende doorsnede. Zij worden bediend door een schakelaar en ingeschakeld door de knop in de gewenste stand te zetten. Op het frontpaneel is boven elke knop een schema gezeefdrukt waarin wordt aangegeven bij welke plaat de knop hoort. 6. 5. 2 Het gebruik van de elektrische platen De snelle platen bieden het voordeel van een zeer snelle bereiding. Hieronder volgt een instellingstabel van de platen, die echter zuiver indicatief bedoeld is. SNELLE PLATEN 0 1 2 3 WARMTE-INTENSITEIT Uit Minimum Laag Matig MOGELIJKE BEREIDINGEN Om boter en chocolade enz. Om diepvriesvoedsel te ontdooien en voor het bereiden van stoofschotels, voedsel te koken op het kookpunt of net eronder. Om voedsel te koken dat tot het kookpunt moet worden gebracht, voor zacht braadvlees en vis. Om grote hoeveelheden water tot het kookpunt te brengen, om te frituren. 4 5 6 Normaal Hoog Maximaal WAARSCHUWINGEN Bij de eerste inschakeling of hoe dan ook als de plaat lange tijd niet gebruikt is moet hij, om eventuele vochtigheid die is geabsorbeerd door het isolerende materiaal te elimineren, worden gedroogd door de plaat 30 minuten in te schakelen op stand 1 van de schakelaar. Denk er voor een goed gebruik aan: · de plaat pas aan te zetten nadat u de pan erop heeft gezet. · De bodem van de pan droog te maken alvorens hem op de plaat te zetten. · Na het gebruik moet de elektrische plaat, om hem in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat het oppervlak altijd schoon en glanzend is, worden behandeld met de speciaal hiervoor verkrijgbare middelen. · Tijdens de bereiding van voedsel met olie en vet dat gemakkelijk kan ontvlammen, mag de gebruiker zich niet van het apparaat verwijderen. · Ook na het gebruik blijven de platen nog geruime tijd warm: om brandwonden te vermijden moet u er niet met uw handen aan komen of er voorwerpen op leggen. · Alvorens de elektrische platen aan te zetten moet het glazen deksel van het fornuis worden opgetild; schakel alle platen uit en wacht tot ze zijn afgekoeld voordat u het weer sluit. · Zodra u barsten in het oppervlak van de platen ziet, moet het apparaat onmiddellijk worden afgekoppeld van de netvoeding en dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende technische assistentiecentrum. 21 Instructies voor de Gebruiker 7 GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u ervan bij de modellen met elektronische programmator, dat op het display het symbool verschijnt alvorens de oven te gebruiken. Ga bij de modellen met analoge klok en timerknop op het symbool staan. 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Als de oven en de grill voor het eerst worden gebruik is het wenselijk hen te verwarmen tot de maximum temperatuur (260°C elektrische oven en 275°C gasoven) voor een duur die voldoende is om eventuele olieresiduen die bij de productie zijn achtergebleven te verwijderen, die het voedsel een onaangename geur zouden kunnen geven. Zie voor de instelling paragraaf "8 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR ". regelmatig met De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de voorschriften van de geldende richtlijn. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. [. . . ] 1 - Zet hem in de open stand; 2 - Schroef de schroeven aan de achterkant van de twee scharnieren (aangegeven door de pijl in de tekening) los en licht hem op. Voordat u hem opent moet u eventuele op het gesloten deksel gevallen vloeistoffen zorgvuldig met een lap verwijderen . Voor de montage van het deksel moet u hem weer in de gleuven plaatsen en de bevestigingsschroeven van de scharnieren weer in de geopende stand vastschroeven. Let ervoor op dat u het glas van het deksel niet aanraakt met nog hete pannen en koekepannen. Als gevolg van de grote hitte zou het glas kunnen barsten en breken. 29 Instructies voor de Gebruiker 11. 2. 2 De roosters Haal de roosters weg en maak hen schoon in lauw water en een niet-schurend reinigingsmiddel, en let erop dat alle aankoekingen worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SNL61GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SNL61GX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag