Gebruiksaanwijzing SMEG SMSG01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SMSG01. Wij hopen dat dit SMEG SMSG01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SMSG01 te teleladen.


SMEG SMSG01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SMSG01 (2374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SMSG01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en onderhoud Informatie over de correcte schoonmaak en het onderhoud van de cilinderrasp. Veiligheidswaarschuwingen 1. 2 Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van de cilinderrasp en dient gedurende de volledige levensduur intact en op een eenvoudig te bereiken plaats worden bewaard. 1. 3 Gebruiksbestemming ?Gebruik de cilinderrasp enkel in combinatie met de keukenmachine van de fabrikant. [. . . ] Laat bereide levensmiddelen afkoelen alvorens ze te snijden om dankzij een stevigere consistentie een betere snijresultaat te waarborgen. Houd handen, haar, kleding, borstel en andere voorwerpen buiten bereik van de cilinderrasp om persoonlijk letsel en schade aan de keukenmachine en de cilinderrasp te voorkomen. Geen andere accessoires gebruiken dan degene die door de fabrikant voorzien en geleverd zijn. Het gebruik van niet-originele componenten, hulpmiddelen en accessoires kan persoonlijk letsel of schade aan de keukenmachine en de cilinderrasp veroorzaken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de mengkom, de hulpmiddelen en de cilinderrasp te wassen of eventuele resten te verwijderen. Schakel de keukenmachine uit alvorens de cilinderrasp te monteren of te demonteren. Laat de cilinderrasp afkoelen vr u deze schoonmaakt. 66 Waarschuwingen 1. 5 Aansprakelijkheid van de fabrikant De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen tengevolge: ?onklaar maken van ook slechts een enkel onderdeel van de cilinderrasp; ?de niet-inachtneming van de veiligheidswaarschuwingen. 1. 6 Verwerking Afgedankte apparatuur mag niet bij het huisvuil worden gestopt!Breng afgedankte apparaten naar erkende bedrijven voor de gescheiden inzameling van afval. Op deze manier kunnen waardevolle materialen afkomstig van oude apparaten worden gerecycled en beschermt u het milieu. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten of afvalverwerkingsbedrijven. De cilinderrasp zit verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen. Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking. [. . . ] Breng de cilinders niet direct aan op het bevestigingspunt van de keukenmachine. Gebruik de cilinderrasp niet voor andere doeleinden dan is aangegeven. Snij het te malen eten in stukken die geschikt zijn voor de afmeting van de bovenste opening van de cilinderrasp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SMSG01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SMSG01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag