Gebruiksaanwijzing SMEG SLB12SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SLB12SB. Wij hopen dat dit SMEG SLB12SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SLB12SB te teleladen.


SMEG SLB12SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5809 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SLB12SB (5796 ko)
   SMEG SLB12SB PROGRAMME TABLE (118 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SLB12SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] /$9$%, $1&+(5, $ :$6+, 1* 0$&+, 1( /$9(/, 1*( :$6&+0$6&+, 1( /$9$'25$ :$6$8720$$7 0È48, 1$ '( /$9$5 LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTIONS MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES IT GB FR DE ES NL PT +(7 1, (8:( :$66<67((0 1/ Deze nieuwe wasautomaat is het resultaat van een jarenlang research. Hoge kwaliteitsvereisten, zowel bij het ontwerp, als bij de productie garanderen een lange levensduur ervan. Het ontwerp voldoet aan alle actuele en toekomstige vereisten van een moderne behandeling van de was. +HW JHPDWLJGH JHEUXLN YDQ ZDWHU HQHUJLH HQ ZDVPLGGHO ZHUNW PHH DDQ GH EHVFKHUPLQJ YDQ KHW PLOLHX HQ YHU]HNHUW HHQ PD[LPDOH ]XLQLJKHLG WLMGHQV GH ZHUNLQJ YDQ GH ZDVDXWRPDDW +HW YHUEUXLN YDQ ZDWHU HQ HQHUJLH LV ELM DOOH SURJUDPPD¶V YHUPLQGHUG Om dit te bereiken, maakt de wasautomaat gebruik van een VSHFLDDO ZDVV\VWHHP, dat efficiënt is bij alle programma's en voor alle weefsels. De trommel is gemaakt met drie externe bladen, die het water continu laten circuleren en het op die manier mogelijk maken met minder water intensief en gelijkmatig te wassen. [. . . ] Alvorens dikke additieven in het daarvoor bestemde bakje te doen, dient men deze met een beetje water te verdunnen om te voorkomen dat de sifon verstopt raakt. Gebruik alleen wasmiddelen met gecontroleerd schuim, die geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. %HSDDO GH KRHYHHOKHLG ZDVPLGGHO RS JURQG YDQ GH KDUGKHLG YDQ KHW ZDWHU KHW W\SH HQ KRHYHHOKHLG JHODGHQ ZDVJRHG HQ GH YXLOKHLGJUDDG HUYDQ Op die manier wordt het gewenste effect en een optimaal wasmiddelverbruik bereikt. Op de verpakkingen van de ZDVPLGGHOHQ wordt de hoeveelheid van de dosering weergegeven op grond van de 4 hardheidniveaus en voor wasgoedladingen van 4-5 kg die gewoon vuil zijn. Win bij het bevoegde waterbedrijf informatie in over de hardheid van het water. +DUGKHLG YDQ KHW ZDWHU +DUGKHLGVJUDDG )UDQVH KDUGKHLG )K 'XLWVH KDUGKHLG 'K Zacht Middelhard Hard Zeer hard Tot 15° 15° - 25° 25° - 40° Meer dan 40° Tot 8° 8° - 14° 14° - 22° Meer dan 22° :$632('(5'26(5, 1* *HZRRQ YXLO ZDVJRHG 1. Doe de totale hoeveelheid wasmiddel die op de verpakking weergegeven wordt in bakje "2" van de wasmiddellade. Doe ¼ van de aangeraden hoeveelheid wasmiddel in bakje "1" van de wasmiddellade en ¾ van het wasmiddel in bakje "2". Bij gebrek aan aanwijzingen over de dosering dient men voor de fijne synthetische was ½ tot 2/3 van de hoeveelheid te gebruiken die aangeduid wordt om stevige katoenen weefsels te wassen. Voor het wolprogramma wordt aangeraden uitsluitend neutrale wasmiddelen voor de wolwas te gebruiken. Doseer op grond van de gegevens van de wasmiddelfabrikant. %LM]RQGHU YXLO ZDVJRHG 1. 2. /HW RS · · · '26(5, 1* 9/2(, %$5( :$60, ''(/(1 1. 2. · · Doe de gewenste dosis in de doseerder die bij de fles met vloeibaar wasmiddel geleverd wordt en doe deze in de trommel, of gebruik bakje "" van het wasmiddelbakje. Breng hiervoor het rode inzetstuk "$" aan (zie paragraaf 5. 5). De schaal op het rode inzetstuk dient als hulpmiddel bij het doseren van het vloeibare wasmiddel. Vloeibare wasmiddelen kunnen DOOHHQ YRRU GH KRRIGZDV RIZHO ELM DOOH SURJUDPPD¶V ]RQGHU YRRUZDV gebruikt worden, volgens de dosis die door de fabrikant voorzien is. Wanneer bakje "2" gebruikt wordt voor waspoeder dient men het rode inzetstuk "A" persé te verwijderen. /HW RS 217. $/. (56 In de bakjes "" en "" kunnen ontkalkers toegevoegd worden volgens de aanwijzingen van de fabrikanten. Doe eerst het wasmiddel en vervolgens de ontkalker in de bakjes. '( 0$&+, 1( , 16&+$. (/(1 (1 +(7 :$6352*5$00$ . , (=(1 Voor het inschakelen en de programmakeuze dient men als volgt te handelen: 1. · · · Draai de draaiknop van de programma's naar links of rechts. Kies de wastemperatuur in de op het frontpaneel door de volgende opschriften gemerkte sectoren: . DWRHQ ERQW :RO 6\QWKHWLVFK ILMQH ZDV De wasautomaat beschikt over de volgende EDVLVZDVSURJUDPPD¶V waardoor met het regelen van de temperatuur en de verschillende functies van de toetsen, de meest verschillende programma's voor iedere wens ingesteld kunnen worden. . UDFKWLJH ZDVSURJUDPPD¶V Voor stevige katoenen, bonte of juten weefsels. 3URJUDPPD¶V YRRU GH ILMQH ZDV Geschikt voor fijne weefsels van synthetische kunststof, gemengde of linnen weefsels. Deze voorkomen het ontstaan van diepe kreukels, die tijdens het strijken moeilijk te verwijderen zijn. :ROSURJUDPPD Alleen voor kledingstukken die "100% wol", wasbaar, behandeld, krimpvrij gemerkt zijn. Andere soorten wol kunnen beter op de hand gewassen of chemisch gereinigd worden. 5DDGSOHHJ GH ³3URJUDPPDWDEHO´ GLH VDPHQ PHW GH]H KDQGOHLGLQJ YHUVFKDIW ZRUGW YRRU GH NHX]H YDQ GH SURJUDPPD¶V RS JURQG YDQ KHW VRRUW ZHHIVHO :DW RS KHW GLVSOD\ JHYLVXDOLVHHUG ZRUGW Bij het inschakelen van de machine toont het display de tijdsduur (uren/minuten) en de maximum centrifugesnelheid voor het programma. De visualisatie van de twee parameters gebeurt afwisselend, met bijbehorend branden van de controlelampjes, die elk 3 seconden blijven branden, tot het gekozen programma start. /HW RS VHFRQGH VHFRQGH · · · · · Met de draaiknop van de programma's kunnen ook de volgende gedeeltelijke wasprogramma's worden ingesteld: -Spoelen met additief -Afvoer en centrifugeren -Wasverzachter Deze gedeeltelijke programma's bevinden zich in de sectoren katoen, synthetisch en wol, met uitzondering van het afvoer- en centrifugeprogramma (Afvoer . Waar de aangeduide temperaturen 0° zijn, wil dit zeggen dat het programma een koude was draait. [. . . ] Une collecte sélective correcte afin de pouvoir ensuite recycler, traiter et éliminer l'appareil de façon écologiquement compatible contribue à éviter des risques d'effets néfastes sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant l'utilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est constitué. L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des éventuelles sanctions administratives prévues par la loi. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SLB12SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SLB12SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag