Gebruiksaanwijzing SMEG SIM62B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SIM62B. Wij hopen dat dit SMEG SIM62B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SIM62B te teleladen.


SMEG SIM62B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (440 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SIM62B (532 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SIM62B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Uw apparaat bevat tevens vele recyclebare materialen Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. -- Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. ·Kinderbeveiliging Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging). [. . . ] Een knipperende 0 en een pieptoon geven aan dat de zone is ingeschakeld. Als u geen kookvermogen instelt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld na enkele seconden. · INSTELLEN VAN HET KOOKVERMOGEN Druk op de toetsen + of - voor instelling van het kookvermogen. Bij het inschakelen kunt u direct het maximale vermogenniveau "12" instellen door op de toets "-" te drukken. - INSTELLEN VAN DE VOORINSTELLINGEN VOOR HET VERMOGEN · STOP Met deze functie kunt u de vermogensniveaus wijzigen die in de voorkeuze zijn bepaald Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken (behalve voor BOOST). Om de pieptoon te stoppen drukt u op een van de bedieningstoetsen van de betreffende kookzone, welke maakt niet uit. Doet u dit niet, dan stoppen die na enkele ogenblikken vanzelf. · VERSTREKEN TIJD Met deze functie kunt u de tijd weergeven die is verstreken na de laatste vermogensaanpassing van een gekozen zone. Als u de bereiding binnen een bepaalde tijd wilt beëindigen, drukt u op de toets [symbool + en binnen 5 seconden op de «+» van de timer om de bereidingstijd die u wenst te bereiken te verhogen. De tijdweergave wordt vast gedurende 3 seconden en vervolgens verschijnt de weergave van de resterende tijd. Deze functie bestaat met of zonder timer. Wanneer u op de kookplaat verschillende recipiënten tegelijk gebruikt, geeft u de voorkeur aan de kookzones aan verschillende zijden. Aan dezelfde zijde zorgt het gebruik van de booster voor een automatische beperking van het vermogen van de andere zone die in de display zichtbaar is. Deze automatische beperking vindt ook plaats wanneer de functie voorverwarmen wordt gebruikt. Advies Nota: als een tijd wordt aangegeven op de timer, kunt u deze tijd niet binnen 5 seconden wijzigen nadat u hebt gedrukt op . Na 5 seconden kunt u de bereidingstijd wijzigen. 11 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT · GEBRUIK "KINDER BEVEILIGING" Uw kookplaat heeft een kinderbeveiliging die de bedieningen vergrendelt wanneer de plaat niet is ingeschakeld (bijvoorbeeld bij het reinigen) of tijdens het koken (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidoverwegingen blijft alleen de "stop" toets altijd actief. U kunt zo zelfs tijdens vergrendeling een verwarmingszone uitzetten. ·De kookplaat is vergrendeld wanneer deze niet is ingeschakeld De led boven de vergrendelingstoets is uit. De led licht op wanneer u op een aan/uit toets van een willekeurige zone drukt. ·Hoe ontgrendelen (SIM61B-SIM91B) Druk op de vergrendelingstoets: de led gaat uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kookplaat is ontgrendeld. ·Hoe vergrendelen (SIM61B-SIM91B) Houd de vergrendelingstoets ingedrukt tot de led erboven oplicht en u een pieptoon hoort. ·Hoe ontgrendelen (SIM62B-SIM942B) Druk op de toetsen + en - : de led gaat uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kookplaat is ontgrendeld. ·Hoe vergrendelen (SIM62B-SIM942B) Advies Denk eraan uw kookplaat te ontgrendelen wanneer u deze opnieuw wilt gebruiken (zie hoofdstuk "gebruik kinderbeveiliging"). Houd de toetsen "+" en "-" van de timer op rechter toetsenbord gelijktijdig ingedrukt tot de sleutel wordt weergegeven op het scherm en een pieptoon uw handeling bevestigd. · ·In werking zijnde vergrendelde plaat Het display van ingeschakelde kookzones geeft afwisselend het vermogen en het vergrendelingssymbool aan. Wanneer u op de toetsen van het vermogen of van de schakelklok van de ingeschakelde zones drukt, gaat de led van de vergrendeling aan. Alleen de "stop" toets blijft actief Op de kookzones die niet zijn ingeschakeld gaan het symbool en de led aan wanneer u a op de "aan/uit" toetsen drukt. Deze weergave verdwijnt na enkele seconden, TOETSENBLOKKERING TEN BEHOEVE VAN REINIGING Deze functie vergrendelt tijdelijk tijdens het reinigen. Om toetsenblokkering ten behoeve van reiniging te gebruiken : - Uw tafel kan an- of uit zijn. [. . . ] Nieuw apparaat. ·Bij het aanzetten U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar. Zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging De kookplaat werkt niet en de licht- Het apparaat krijgt geen stroom. gevende displays op het bedienings- Defecte voeding of foute aansluipaneel blijven uit. De kookplaat is vergrendeld ·Tijdens gebruik U CONSTATEERT HET VOLGENDE: De kookplaat stopt met werken tijdens het gebruik en er klinkt om de 10 seconden een pieptoon en een of F7 wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SIM62B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SIM62B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag