Gebruiksaanwijzing SMEG SIM580B,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SIM580B,MV. Wij hopen dat dit SMEG SIM580B,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SIM580B,MV te teleladen.


SMEG SIM580B,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2096 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SIM580B,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vergeet niet de kinderbeveiliging te ontgrendelen wanneer u de kookplaat opnieuw wilt gebruiken. ·Voor dragers van hartstimulatoren en actieve implanten. De werking van de kookplaat is overeenkomstig de geldende normen voor elektromagnetische interferentie en beantwoordt aldus aan de wettelijke normen (richtlijnen 2004/108/CE). Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker in overeenstemming met de betreffende voorschriften is ontworpen en afgesteld. Wij kunnen u in dit opzicht enkel garanderen dat ons eigen product aan de geldende normen voldoet. Wat betreft de technische specificatie van uw pacemaker of eventuele incompatibiliteit, kunt u inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de pacemaker of bij uw behandelend arts. [. . . ] Uw kookplaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. Deze beveiliging kan bijvoorbeeld worden geactiveerd als de kookplaat boven een onvoldoende geïsoleer de oven is geïnstalleerd. In dit geval raden wij u aan de ventilatie van de kookplaat te vergroten door een opening aan de zijkant van het meubel te maken (8cm x 5cm), en/of u kunt ook de isolatiekit voor ovens installeren, verkrijgbaar bij de servicedienst. Let op Het is van groot belang dat de luchtinvoer onder het kookapparaat nooit wordt afgesloten. Ongeacht waar u de inductiekookplaat installeert, een goede ventilatie is altijd belangrijk. 5 4c m aire it sanuimte r A m 4 c Bovenop een meubel met een deur of met een lade Boven een oven NL 1 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT · AANSLUITING Deze kookplaten moeten worden aangesloten op het net met behulp van een stekker, overeenkomstig de voorschriften van IEC 60083 of een eenpolige onderbreker, overeenkomstig de geldende installatieregels. Het apparaat dient zo te worden geplaatst dat het stopcontact toegankelijk blijft. Bij het onder spanning zetten van de kookplaat, of in geval van een lange stroomstoring, verschijnt een lichtcodering op het bedieningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden tot deze informatie verdwijnt voordat u de kookplaat gebruikt (Deze weergave is normaal en indien nodig voorbehouden aan de servicedienst. De gebruiker van de kookplaat dient hier in geen geval rekening mee te houden). ·Aansluiting 400V 2N ~ - 16A Scheid voor de aansluiting de 2 fasedraden L1 en L2. Zwart of grijs Bruin Groen/geel Blauw N Nulleider L1 L2 Fase Aarding Indien bij een aansluiting van 400 V 2N driefasig, de kookplaat niet functioneert, controleer dan of de nulleider goed is aangesloten. Let op Indien de voedingskabel is beschadigd moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of ander gekwalificeerd persoon worden vervangen. ·Aansluiting 2x230V 2L+2N ~ - 16A Scheid de draden voor de aansluiting. Zwart of grijs ·Aansluiting 220-240V ~ Bruin Groen/geel Blauw Groen/geel Zwart of grijs Blauw Bruin N1 N2 L1 L2 Nulleider Fase Aarding N Nulleider L Aarding Fase 32A ·Aansluiting 400V 3 - 16A ~ 6 2 / GEBRUIK VAN UW APPARAAT NL · BESCHRIJVING VAN DE BOVENZIJDE 00016 16 cm 50 W - 2000 W 28 cm 6 50 W - 3600 W 21 cm 50 W - 2300 W SI 3633 00017 18 cm 50 W - 2300 W 21 cm 50 W - 2300 W 21 cm 50 W - 2300 W 16 cm 50 W - 2000 W SI 3644 7 NL 2 / GEBRUIK VAN UW APPARAAT · KOOKPOTTEN VOOR INDUCTIE · WELKE KOOKZONE VOOR UW PAN? Kookzone* 16 cm 18 cm Te gebruiken kookpot 10 . . . . . 18 cm 12 . . . . . 22 cm 18 . . . . . 24 cm 12 . . . . . 32 cm C 21 cm A + - B 28 cm A Inductor B Elektronische schakeling C Inductiestromen * volgens model ·Inductieprincipe Het principe van inductiekoken berust op een magnetisch fenomeen. Zodra u uw pan op een kookzone zet en deze inschakelt, gaan de elektronische schakelingen van uw kookplaat in de bodem van uw kookpan "inductie" stromen produceren, hetgeen de temperatuur onmiddellijk verhoogt. Deze warmte wordt doorgegeven aan de levensmiddelen in de pan die u zo, afhankelijk van uw instelling, zachtjes kunt laten pruttelen of snel kunt dichtschroeien. Advies Om te controleren of uw kookpot geschikt is: Zet u hem op een kookzone op vermogen 4. Als de magneet aan de bodem van de pan "kleeft", is de pan geschikt voor inductiekoken. ·De kookpotten De meeste kookpotten kunnen gebruikt worden voor inductiekoken. Beschadigingen die de werking van de kookplaat niet storen of onmogelijk maken, vallen niet onder de garantie van dit apparaat. . Berg uw onderhoudsproducten of ontvlambare producten niet op in het meubel onder de plaat. In aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat zetten. Het aluminiumfolie smelt en brengt onherstelbare schade toe aan uw kookapparaat. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen (ongewenst inschakelen van de kookplaat, krassen, . . . ). De met kracht ontsnappende stoom kan de kookplaat schade toebrengen. · ONDERHOUD VAN HET APPARAAT SOORTEN VUIL Licht. REINIGINGSMETHODE Het te reinigen gebied met warm water doorweken, daarna afvegen. Het te reinigen gebied met warm water doorweken, een speciaal glaskrabbertje gebruiken om het ergste vuil te verwijderen, eindigenschuurzijde van een huishoudsponsje en afvegen. Warme witte wijnazijn op de vlekken aanbrengen, laten inwerken en afvegen met een zachte doek. Een speciaal product voor glaskeramische platen aanbrengen op de plaat, bij voorkeur met siliconen (beschermend effect). Kringen en kalkaanslag. Witte wijnazijn. Glanzende metalen verkleuringen. Wekelijks onderhoud. Speciaal product voor glaskeramische kookplaten. crème spons voor delicate vaat poeder schuurspons 12 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN NL ·Bij de inwerkingstelling U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: Er verschijnt een lichtgevend display. [. . . ] Nieuw apparaat. ·Bij het aanzetten U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: De kookplaat werkt niet en de lichtge- Het apparaat krijgt geen stroom. vende displays op het bedieningspa- De voeding of de aansluiting is neel blijven uit. De kookplaat werkt niet en er verschijnt De elektronische schakeling een ander bericht. of verschijnt. OPLOSSINGEN: Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SIM580B,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SIM580B,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag