Gebruiksaanwijzing SMEG SIM570B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SIM570B. Wij hopen dat dit SMEG SIM570B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SIM570B te teleladen.


SMEG SIM570B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1732 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SIM570B (1867 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SIM570B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. - De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. - Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm vereist. - Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren. [. . . ] 5 mm • • • • • • Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het scheidingspaneel aan de afmetingen in de afbeelding. Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem. Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht; hierdoor kunnen de schakelingen beschadigd worden. Bij verzonken installatie dient u contact op te nemen met de klantenservice om te verzoeken om de montage van de schroevenset 4801 211 00112. Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren rond het onderste deel van de plaat los te maken. NL33 ELEKTRISCHE AANSLUITING Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk. De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen. Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning. WAARSCHUWING - - Aansluitig op klemmenblok Voor de elektrische aansluiting is een netsnoer (5x2, 5 mm) meegeleverd. Volg de onderstaande instructies voor de aansluiting op het klemmenblok: L1=R ZWART L2=S BRUIN =E GEEL-GROEN N1=N BLAUW N2=N GRIJS met blauwe folie Overbruggingen van klemmenblok verwijderen Verwijder de twee overbruggingen (zie afbeelding) voordat het netsnoer wordt aangesloten Aansluiting op het klemmenblok • • • Bevestig het netsnoer door middel van de kabelklem. Verwijder het deksel (A) van het klemmenblok door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het deksel van het klemmenblok vast met de verwijderde schroef. Aansluiting op wandzijde Gebruik voor 220-240V 1N het snoer zoals meegeleverd. Haal voor 380-415V 3N of 380-415V 2N de kabels zoals aangeduid in de onderstaande afbeelding met behulp van een schaar uit elkaar en sluit ze aan. NL34 GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Bedieningspaneel Flexicook-model (indien verkrijgbaar) Aan/Uit Snelle toegang Schuif Toetsenblokkering Vermogensregeling/Timer/ Toetsenblokkering toets Bedieningspaneel kookzone en bijbehorend display Aan- en uitzetten van de kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld. Inschakeling en instelling kookzones Het warmteniveau verhogen Vermogensindicatiedisplay Indicatie geselecteerde kookzone Positie kookzone Het warmteniveau verlagen Schakel eerst de kookplaat in en daarna de gewenste kookzone door op de bijbehorende ronde toets te drukken en zet de pan op de gekozen zone. Dankzij de Slider-bediening kan het gewenste warmteniveau worden gekozen. Dit gaat van een minimum van 0 tot een maximum van 9 of booster “P”, waar beschikbaar. Beweeg uw vinger meerdere malen van links naar rechts over de slider om het warmteniveau te verhogen en beweeg uw vinger in tegenovergestelde richting om het niveau te verlagen. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). [. . . ] Deze geluiden variëren naar gelang de gebruikte pan en de hoeveelheid voedsel die erin zit maar duiden niet op een storing. Bovendien is de inductiekookplaat voorzien van een intern koelsysteem om de elektronische onderdelen op een gecontroleerde temperatuur te houden, daarom kan gedurende de werking maar ook enkele minuten na het uitschakelen van de kookplaat het geluid van de ventilator gehoord worden. Dit is volstrekt normaal en noodzakelijk voor de goede werking van het apparaat. NL38 VERMOGENSTABELLEN Vermogensniveau Soort bereiding Gebruik van het niveau (de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten) Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel aan de kook te brengen Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte tijd, 5-10 minuten) Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende gemiddelde tijd, 10-20 minuten), accessoires voor te verwarmen Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende lange tijd). Deeg smeuïg maken Ideaal voor langere bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SIM570B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SIM570B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag