Gebruiksaanwijzing SMEG SIL65XMF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SIL65XMF. Wij hopen dat dit SMEG SIL65XMF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SIL65XMF te teleladen.


SMEG SIL65XMF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SIL65XMF (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SIL65XMF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE MOMENTEEL GELDENDE NORMEN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIES: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN LAAT DE RESTEN VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL NIET ONBEHEERD ACHTER IN DE HUISELIJKE OMGEVING. SCHEID DE VERSCHILLENDE AFVALMATERIALEN EN LEVER ZE IN BIJ HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR DE GEDIFFERENTIEERDE INZAMELING VAN AFVAL. [. . . ] Wanneer de "power" functie namelijk actief is zullen de vermogensstanden van de kookzones maximaal 8 kunnen zijn voor de kookzone linksvoor en 7 voor de zone rechtsvoor, ook al zijn hogere vermogens ingesteld. Deze configuratie is herkenbaar aan de gelijktijdig knipperende "9" en "8" (voor de kookzone linksvoor) of de "7" (voor de kookzone rechtsvoor) zolang de power functie actief blijft. Om dezelfde reden geniet de power functie prioriteit ten opzichte van de versneller van de verwarming. Indien tijdens de ontsteking van de power functie een recipiënt van de kookzone wordt verwijderd, zal de functie stoppen. THERMOSTAATKNOP ELEKTRISCHE OVEN U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop rechtsom te draaien op de gewenste stand, tussen de 50° en 260°C. Indien het apparaat is uitgerust met een elektrische oven zal tijdens het opwarmen ervan een controlelampje gaan branden. Het controlelampje gaat uit zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Het regelmatig knipperen wijst erop dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. BEDIENINGSKNOP ELEKTRISCHE OVEN Alle onderstaand genoemde functies (uitgezonderd die van de ovenlamp en de kleine grill) kunnen alleen worden gebruikt door op de thermostaat de juiste temperatuur in te stellen, zoals bovenstaand beschreven. OVENVERLICHTING GRILL-ELEMENT + VENTILATIE BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT Het branden van het controlelampje wijst erop dat de oven wordt opgewarmd. Wanneer het lampje uitgaat is de vooraf ingestelde temperatuur bereikt. Het knipperen van het lampje wijst erop dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. Leg geen materialen of substanties die zouden kunnen smelten op de kookplaat (plastic of aluminiumfolie). Mocht dit toch gebeuren, dan moet u de kookplaat onmiddellijk uitschakelen en zolang hij nog lauwwarm is, het gesmolten materiaal met de bijgevoegde schraper verwijderen om beschadigingen van het oppervlak ervan te voorkomen. Indien de glaskeramische plaat niet onmiddellijk wordt schoongemaakt bestaat het risico van aankoekingen die na het afkoelen van de plaat onmogelijk zullen kunnen worden verwijderd. Let op met kinderen omdat de controlelampjes voor de restwarmte door hen niet gezien kunnen worden. Na het gebruik blijft de kookplaat nog een tijdlang bijzonder warm, ook al zijn de kookzones uitgeschakeld. Verzeker u ervan dat de kinderen de kookplaat nooit aanraken. 85 Instructies voor de gebruiker 5 GEBRUIK VAN DE OVEN Wanneer het fornuis een elektronische programmeereenheid heeft, moet u, alvorens de oven in gebruik te nemen controleren of op de display het symbool verschijnt. Bij de modellen met analoge klok en timer moet u hem zetten op het symbool 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven moet u hem net zolang op de maximumtemperatuur (250°) verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Voor de regeling verwijzen wij naar paragraaf "6 ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID". De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen het voedsel zijn gemaakt van materialen die beantwoorden aan de geldende normenstelsels. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat het de circulatie van de warme lucht in de oven niet verhindert. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. [. . . ] indrukt zal de display oplichten en afbeelden; houd hem ingedrukt en Wanneer u toets of voor de instelling van de duur van de kooktijd. druk tegelijkertijd op de indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de kooktijd verschijnen, Wanneer u toets of om het eindtijdstip van het koken in te houd de toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op loslaat om het geprogrammeerde aftellen te laten beginnen verschijnt stellen. Wanneer u de toets op de display de juiste tijd samen met de symbolen A . Na de instelling te hebben voltooid moet u de toets indrukken om de resterende kooktijd te zien; om het tijdstip van het eind van de kooktijd te zien moet u de toets indrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SIL65XMF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SIL65XMF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag