Gebruiksaanwijzing SMEG SI800AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SI800AO. Wij hopen dat dit SMEG SI800AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SI800AO te teleladen.


SMEG SI800AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1566 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SI800AO (1551 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SI800AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU125 3. LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 6. 2. 3 Koken met ingestelde kooktijd Om de bereidingsduur in te stellen, moet de draaiknop A in wijzerszin gedraaid worden zodat de wijzer B op de gewenste tijdsduur komt te staan (maximum 180 minuten). 6. 2. 4 Einde kooktijd De oven zal automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een geluidssignaal produceren. Om hem af te stellen moet het binnenste knopje A rechtsom draaien tot de wijzer op de gewenste tijd staat (maximaal 55 minuten). Na het verstrijken van de ingestelde tijd zal het geluidssignaal afgaan: om hem uit te schakelen moet u het binnenste knopje A linksom draaien tot de wijzer op het symbool staat. Het geluidssignaal zal de werking van de oven niet onderbreken. 6. 3. 5 Manueel koken Om de oven manueel, zonder tijdsbeperkingen te gebruiken, moet u het symbool in het venstertje E, laten verschijnen, door het buitenste knopje B te verdraaien. 134 Instructies voor de gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN Controleer, voordat u de oven in werking stelt, dat u de klok in de stand "Manueel koken" heeft gezet. (Zie paragrafen " 6. 2. 2 Met de hand koken"en "6. 3. 5 Met de hand koken") 7. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u er bij het plaatsen voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven niet wordt belemmerd. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de geldende nationale normen. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. Bij het openen van de deur wordt de binnenventilatie van de oven automatisch uitgeschakeld om bij het sluiten ervan weer te worden hervat. 135 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die, afhankelijk van de modellen, boven de deur (Fig. 2) naar buiten komt en die ook nog kort na het uitschakelen kan doorgaan. 7. 3 1) 2) Lamp van de binnenverlichting (Afhankelijk van de modellen) Afhankelijk van de modellen zal de ovenlamp gaan branden: · wanneer u de ovendeur opent, of; · de functieknop op een willekeurige functie zet, of; · de functieknop op het symbool zet. 136 Instructies voor de gebruiker 8. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven heeft 4 geleiderails om de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten op te kunnen plaatsen. Rooster: nuttig om recipiënten met te koken voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van het vet dat van het voedsel op het erop geplaatste rooster druipt. Bovenste bescherming: wanneer u hem eruit trekt kunt u de oven van binnen makkelijker schoonmaken. Frame draaispit (alleen voor modellen met statische oven): u moet hem voordat u het braadspit gaat gebruiken in de geleiderails van de oven zetten. Braadspit (alleen voor modellen met statische oven): handig voor het roosteren van kip, braadworstjes en al het voedsel dat gelijkmatig over het volledige oppervlak moet worden gebakken. [. . . ] Nadat u de deur heeft verwijderd moet u de lipjes in de hoeken opheffen zoals afgebeeld in de figuur. 148 Instructies voor de installateur 12. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 12. 1 Elektrische aansluiting het typeplaatje met de technische specificaties, het serienummer en het merkteken is zichtbaar aangebracht op de lijst van de ovendeur. Een aardaansluiting, in overeenstemming met de wijzen voorzien door de veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie, is verplicht. Bij gebruik van een vaste aansluiting moet u op een gemakkelijk bereikbare plaats in de nabijheid van het apparaat op de voedingslijn ervan een meerpolige scheidingsinrichting aanbrengen met een minimale contactopening van 3 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SI800AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SI800AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag