Gebruiksaanwijzing SMEG SI4641CB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SI4641CB. Wij hopen dat dit SMEG SI4641CB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SI4641CB te teleladen.


SMEG SI4641CB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (563 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SI4641CB (567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SI4641CB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Uw apparaat bevat tevens vele recyclebare materialen Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. [. . . ] Alleen glazen en aarden kookpannen, aluminium pannen zonder speciale bodem, koperen pannen en bepaalde kookpannen van niet-magnetisch roestvrij staal zijn niet geschikt voor inductiekoken. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. 8 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL · BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN · Instellen van de schakelklok Een roterende schakelklok is beschikbaar voor alle kookzones. De 4 schakelklokken kunnen samen gebruikt worden. C A B A Aan/uit toetsen. B Instelling schakelklok / vermogen C Toetsen voor het instellen van de timer. · AAN ZETTEN Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. Als u geen kookvermogen instelt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. · AFZETTEN Druk lang op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. · INSTELLEN VAN HET KOOKVERMOGEN Glijd uw vinger kloksgewijs op de toets om het vermogenniveau van 1 tot P (maximaal vermogen) te verhogen en omgekeerd om het te verminderen. Vermogen in rechstreekse toegang : druk op P het centraal gedeelte : 1druk ->P, 6 P 2 drukken ->6, 3 drukken -> 3, en 4 drukken-->P. Bij het inschakelen kunt u direct het maximale vermogenniveau "P" instellen door op de toets "-" te drukken Advies U kunt uw vermogens- en timerinstelling van 1 tot 1 geven bij elke druk op het rechter of linker deel van de cirkel. -1 +1 Door herhaaldelijk te drukken op de toets selecteert u de kookzone waarvoor u de schakelklok wenst te gebruiken. Het draaiend symbool van de schakelklok kan alleen voor de zones die in werking zijn worden gebruikt. Gebruik van de schakelklok: - Zet de kookzone aan en stel het vermogen in. - Glijd uw vinger op de cirkel tot de gewenste instelling om uw kooktijd in te stellen. Voor langere tijden, draait u anti-kloksgewijs om onmiddellijk 99 minuten te bereiken. De schakelklok begint pas terug te tellen indien op de kookzone een kookpot staat. Om de instellingen van de schakelklok te wijzigen: - Selecteer uw schakelklok - Draai naar de + of de - op de cirkel. Raak de betreffende zones dan niet aan. ·Bescherming bij overkoken EP . . . PI PIEP Het stopzetten van de kookplaat, een speciale weergave (symbool hiernaast) en een pieptoon (naar gelang model) kunnen in één van de volgende 3 gevallen in werking worden gezet: ·Temperatuurbegrenzer Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen zodat uw keukengerei of de kookplaat niet wordt beschadigd. Reinig het voorwerp of verwijder het en ga verder met koken. ·Auto-Stop systeem ·Veiligheid "kleine voorwerpen" Een klein voorwerp (zoals een vork, lepel of ring . . . , ) dat alleen op de kookplaat wordt gelegd, wordt niet als pan herkend. In geval u vergeet de pan van de kookzone te halen, dan is uw kookplaat uitgerust met een veiligheidsfunctie "Auto-Stop systeem" die de vergeten kookzone automatisch uitzet na een vooraf bepaalde tijd (tussen 1 en 10 uur naar gelang het gebruikte vermogen). [. . . ] gevende displays op het bedienings- Defecte voeding of foute aansluipaneel blijven uit. De kookplaat is vergrendeld ·Tijdens gebruik U CONSTATEERT HET VOLGENDE: De kookplaat stopt met werken tijdens het gebruik en er klinkt om de 10 seconden een pieptoon en een of F7 wordt weergegeven. of F7 wordt MOGELIJKE OORZAKEN: Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. OPLOSSINGEN: Reinig het voorwerp of verwijder het en ga verder met koken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SI4641CB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SI4641CB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag