Gebruiksaanwijzing SMEG SI364B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SI364B. Wij hopen dat dit SMEG SI364B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SI364B te teleladen.


SMEG SI364B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (280 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SI364B (277 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SI364B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Verwerking Identificatieplaatje Deze gebruiksaanwijzing Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 84 84 85 85 86 86 86 87 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 2. 2 Symbolen 2. 3 Beschikbare accessoires 88 88 89 89 3 Gebruik 3. 1 Waarschuwingen 3. 2 Voorbereiding 3. 3 Het gebruik van de kookplaat 90 90 91 91 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 Waarschuwingen Reiniging van de oppervlakken Wekelijkse gewone reiniging Voedselresten of -vlekken Oplossingen voor problemen… Elektrische aansluiting Veiligheidswaarschuwingen Insnijding van het werkblad Inbouw Bevestigingsbeugels Voor de installateur 96 96 96 96 96 97 5 Installatie 98 98 99 100 100 101 102 We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 83 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Raak geen verwarmingselementen aan tijdens gebruik van het apparaat. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat. [. . . ] Schakel na 30 minuten de bereidingszones vooraan uit, en herhaal de handeling op de bereidingszones achteraan en op de eventuele centrale bereidingszone. Indien de bedieningen nadat deze handelingen zijn uitgevoerd niet correct zouden functioneren, kan het noodzakelijk zijn om de handeling langer uit te voeren tot de vochtigheid helemaal is verdampt. 3. 3 Het gebruik van de kookplaat Gedurende de eerste aansluiting op het stroomnet wordt een automatische controle uitgevoerd die alle controlelampen enkele seconden doet oplichten. Recipiënten die geschikt zijn voor inductiekoken De voor het inductiekoken gebruikte recipiënten moeten van metaal zijn en beschikken over magnetische eigenschappen en een bodem van geschikte afmetingen. Geschikte recipiënten: • Recipiënten van geëmailleerd staal met dikke bodem. • Recipiënten van meerlagig roestvrij staal, roestvrij ferritisch staal en aluminium met speciale bodem. 91 NL Gebruik Niet geschikte recipiënten: • Recipiënten van koper, roestvrij staal, aluminium, vuurvast glas, hout, keramiek en terracotta. • Wanneer u gerechten maakt waarvoor lange bereidingstijden noodzakelijk zijn, kunt u tijd en energie besparen door gebruik te maken van een snelkookpan waardoor bovendien de vitamines die het voedsel bevat bewaard blijven. • Controleer of de snelkookpan voldoende vloeistof bevat, omdat een oververhitting, die veroorzaakt wordt door gebrek aan vloeistof, de pan en de bereidingszone zou kunnen beschadigen. • Kies een pan die geschikt is voor de hoeveelheid voedsel die klaargemaakt moet worden. Wanneer u een grote pan gebruikt die half leeg is, wordt energie verspild. Indien de kookplaat en de oven gelijktijdig gebruikt worden, kan in bepaalde omstandigheden het maximale nuttige vermogen van uw elektrische installatie worden overschreden. Positie OFF Bereiding van beperkte 1-2 hoeveelheden voedsel (minimaal vermogen) 3-4 Bereiding Bereidingen van grote 5-6 hoeveelheden voedsel, het braden van grotere stukken 7-8 Braden, fruiten met meel 9 Braden Braden / Aanbraden, koken P* (maximaal vermogen) * zie boosterfunctie Restwarmte Incorrect gebruik Gevaar op verbranding • Let goed op voor kinderen omdat ze de aanduiding van de restwarmte waarschijnlijk niet kunnen zien. De bereidingszones blijven na gebruik voor een bepaalde periode zeer warm, ook al zijn ze uitgeschakeld. Als de bereidingszone na uitschakeling nog warm is, wordt het symbool op het display weergegeven. Als de temperatuur 60°C of minder bedraagt, verdwijnt het symbool. 93 NL Gebruik Verwarmingsversneller Elke bereidingszone is voorzien van een verwarmingsversneller die de het maximale vermogen kan afgeven gedurende een tijd die proportioneel is aan het gekozen vermogen. Draai de knop rechtsom op en laat Boosterfunctie Met de boosterfunctie kan de bereidingszone maximaal 5 minuten lang op het maximale vermogen geactiveerd worden. Dit is nuttig voor het snel aan de kook brengen van een grote hoeveelheid water of voor het aanbraden van vlees. • Draai de knop rechtsom twee seconden lang op en laat de knop los. Na 5 minuten wordt de boosterfunctie automatisch gedeactiveerd en gaat de bereiding door op vermogensniveau 9 (alleen in de zones 2). De boosterfunctie heeft de prioriteit over de verwarmingsversneller. de knop los. Het geselecteerde vermogen en het symbool worden afwisselend weergegeven op het display. De periode “maximaal vermogen” wordt automatisch aangepast. Schakel de verwarmingsversneller uit door de knop te plaatsen op het vermogen 9. Plaats de knop vervolgens op het gewenste verwarmingsvermogen (1. . . 8). [. . . ] Het apparaat kan op de volgende manieren functioneren: • 220-240 V 3~ • 220-240 V 1N~ Gebruik een vierpolige kabel 4 x 2, 5 mm². Het schema hieronder toont het klemmenbord van de stroomtoevoer, onderaanzicht, zonder aangesloten kabels. De aansluiting tussen de klemmen 4 en 5 moet altijd aanwezig zijn. 98 Installatie Vaste aansluiting Rust de voedingslijn uit met een meerpolige onderbrekingsinrichting, overeenkomstig de installatienormen. De onderbrekingsinrichting dient op een eenvoudig te bereiken plaats en in de nabijheid van het apparaat te zijn aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SI364B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SI364B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag