Gebruiksaanwijzing SMEG SI1241E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SI1241E. Wij hopen dat dit SMEG SI1241E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SI1241E te teleladen.


SMEG SI1241E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SI1241E (3126 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SI1241E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. Met de hier verstrekte aanbevelingen voor het reinigen zullen de prestaties van uw vaatwasser ongetwijfeld gegarandeerd blijven. In deze, eenvoudig te raadplegen handleiding, vindt u een antwoord op alle vragen die u mocht hebben betreffende het gebruik van uw nieuwe vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. [. . . ] CONTROLELAMPJE HALVE BELADING Het brandende controlelampje duidt erop dat het HALVE BELADING programma is geselecteerd. 2 3 4 5 6 7 INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA EN INSCHAKELEN VAN DE MACHINE Om het voor de te wassen vaat meest geschikte programma te selecteren verwijzen wij naar de onderstaande tabel, waar u het meest geschikte wasprogramma kunt vinden afhankelijk van de aard en de mate van bevuiling van de vaat. 9 Instructies Voor de Gebruiker Druk, als via de voorgestelde tabel, het meest geschikte programma bepaald is: • • • AAN/UIT (1) de toets in en wacht tot het PROGRAMMACONTROLELAMPJE (2) gaat branden; toets de PROGRAMMAKEUZE (3) drukknop meerdere malen in tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden; sluit de deur; na het akoestisch signaal zal het wasprogramma automatisch starten. DUUR LADEN VAN VAAT EN BESTEK AFWIKKELING PROGRAMMA'S MINUUT (2) PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) 1 WEKEN Pannen en bestek in afwachting van een Koud voorwassen laatste wasbeurt Wassen onmiddellijk Wassen oop 45°C na het gebruik voor Koud spoelen Spoelen op 67°C niet erg vieze vaat Drogen Wassen onmiddellijk Wassen oop 55°C na het gebruik voor Koud spoelen Spoelen op 67°C normaal vieze vaat Drogen Koud voorwassen Wassen oop 65°C Normaal vieze vaat Koud spoelen Spoelen op 67°C Drogen Voorwassen op 45°C Zeer vieze pannen en Wassen op 67°C bestek (uitgezonderd 2 koude spoelbeurten delicate delen) Spoelen op 70°C Drogen 8' 4 _ 1, 1 2 DELICAAT 60' 13 3 BIO (*) EN 50242 110' 15 1, 24 4 NORMAAL 100' 18 1, 40 5 INTENSIEVE 110' 22 1, 65 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. De HALVE BELADING (6) is optioneel voor alle programma's, uitgezonderd het weken. (2) De duur van de cyclus en het energieverbruik kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat. – De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is. 10 Instructies Voor de Gebruiker TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 BIO 12 couverts B 30 g Afhankelijk van de modellen 3/4 o 4/6 EN 50242 3. 2 Wasprogramma's Alvorens een wasprogramma te starten moet controleren of: • de waterkraan geopend is; • er regeneratiezout in het reservoir aanwezig is; • er voldoende afwasmiddel in het bakje is gedaan; • de korven op de juiste wijze zijn beladen; • de sproeiarmen vrij, onbelemmerd kunnen draaien; • de deur van de vaatwasser goed is gesloten. SELECTIE WASSEN MET HALVE BELADING Deze functie is bij uitstek geschikt voor ladingen van max. De functie wordt bediend door de HALVE BELADING (6) toets en maakt het wassen uitsluitend in de bovenste korf mogelijk. Na de deur weer op correcte wijze te hebben gesloten, zal het wasprogramma weer op het punt waarop het werd onderbroken verder gaan. Deze handeling zou kunnen leiden tot onregelmatigheden in het verloop van het programma. BEËINDIGING De beëindiging van het wasprogramma wordt aangegeven door een kort akoestisch signaal en door het knipperen van het controlelampje van het zojuist beëindigde programma. Om de machine uit te schakelen moet de deur worden geopend en de drukknop AAN/UIT (1) worden ingedrukt. • • • • • Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Als het INTENSIEVE programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. 17 Instructies Voor de Gebruiker • Gebruik uitsluitend specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn verschillende soorten afwasmiddel in de handel: vloeibaar, in poedervorm en als tabletten, die onderling verschillen voor wat betreft de chemische samenstelling en die fosfaten bevatten of niet, welke in het laatste geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. [. . . ] SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEVOERFILTER Het na de kraan geplaatste toevoerfilter voor het water A moet regelmatig worden schoongemaakt. Sluit de waterkraan, draai het uiteinde van de toevoerslang los, verwijder het filter A en maak hem voorzichtig onder een straal water schoon. Plaats het filter A weer in diens houder terug en draai de watertoevoerslang zorgvuldig vast. SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN De sproeiarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd om de mondstukken periodiek te reinigen en mogelijke verstoppingen te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SI1241E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SI1241E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag