Gebruiksaanwijzing SMEG SI112ECO1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SI112ECO1. Wij hopen dat dit SMEG SI112ECO1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SI112ECO1 te teleladen.


SMEG SI112ECO1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SI112ECO1 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SI112ECO1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IEDER GEBRUIK UIT OM BIJ STORINGEN MOET U HET APPARAAT VAN HET ELEKRICITEITSNET LOSKOPPELEN EN DE WATERKRAAN SLUITEN. GEBRUIK GEEN STOOMREINIGERS VOOR HET SCHOONMAKEN VAN VAATWASSERS. 2 Instructies Voor de Gebruiker LET OP: SOMMIGE AFWASMIDDELEN VOOR VAATWASSERS ZIJN STERK ALKALISCH. VERMIJD ELK CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN EN HOUD KINDEREN OP VEILIGE AFSTAND VAN DE VAATWASSER WANNEER DE DEUR IS GEOPEND. CONTROLEER OP HET EIND VAN DE WASCYCLUS OF HET AFWASMIDDELBAKJE LEEG IS. [. . . ] MAAK DE VOOR KINDEREN GEVAARLIJKE DELEN (SLUITINGEN, DEUREN ENZ. ) ONGEVAARLIJK. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG INZAKE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN (AEEA). DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT DIT PRODUCT OP DE JUISTE MANIER ALS AFVAL WORDT VERWERKT, HELPT U MOGELIJK NEGATIEVE CONSEQUENTIES VOOR HET MILIEU EN DE MENSELIJKE GEZONDHEID TE VOORKOMEN DIE ANDERS ZOUDEN KUNNEN WORDEN VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE VERWERKING VAN DIT PRODUCT ALS AFVAL. HET SYMBOOL OP HET PRODUCT OF OP DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE GEEFT AAN DAT DIT PRODUCT NIET ALS HUISHOUDELIJK AFVAL MAG WORDEN BEHANDELD. IN PLAATS DAARVAN MOET HET WORDEN AFGEGEVEN BIJ EEN VERZAMELPUNT VOOR RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN. AFDANKING MOET WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE PLAATSELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR AFVALVERWERKING. VOOR NADERE INFORMATIE OVER DE BEHANDELING, TERUGWINNING EN RECYCLING VAN DIT PRODUCT WORDT U VERZOCHT CONTACT OP TE NEMEN MET HET STADSKANTOOR IN UW WOONPLAATS, UW AFVALOPHAALDIENST OF DE WINKEL WAAR U HET PRODUCT HEEFT AANGESCHAFT. HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD EN AANGESLOTEN OVEREENKOMSTIG DE DOOR DE FABRIKANT VERSTREKTE INSTRUCTIES OF DOOR BEVOEGD PERSONEEL. HET GEBRUIK ERVAN DOOR PERSONEN MET BEPERKTE LICHAMELIJKE EN/OF VERSTANDELIJKE VERMOGENS IS UITSLUITEND TOEGESTAAN ONDER TOEZICHT VAN EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN VEILIGHEID. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT VAN DE AFWASMIDDELEN EN VAN DE VERPAKKINGSMATERIALEN (PLASTIC ZAKJES, POLYSTYROL, ENZ. ); STA NIET TOE DAT ZE IN DE BUURT VAN DE VAATWASSER KOMEN EN ERMEE SPELEN, ER ZOUDEN RESTEN AFWASMIDDEL IN KUNNEN ZIJN ACHTERGEBLEVEN DIE ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE OGEN, MOND EN KEEL KUNNEN VEROORZAKEN EN ZELFS TOT VERSTIKKING KUNNEN LEIDEN. 3 Instructies Voor de Gebruiker GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN ZOALS ALCOHOL EN TERPENTINE IN HET APPARAAT DIE TOT ONTPLOFFINGEN KUNNEN LEIDEN. DRINK, NA BEËINDIGING VAN HET WASPROGRAMMA EN VOOR HET DROGEN, NIET VAN HET EVENTUEEL IN DE VAAT OF DE VAATWASSER ACHTERGEBLEVEN WATER. Dit is vereist voor de correcte werking van de vaatwasser. Sommige modellen hebben een centrale regelbare voet achter die met behulp van een schroef onderaan de voorkant van het apparaat kan worden afgesteld. Het is ten strengste verboden om de vaatwasser in te bouwen onder een kookplaat in te bouwen. Het is verder verboden om de vaatwasser rechtstreeks in aanraking met andere dan de traditionele huishoudapparaten voor de keuken (bijv. Bij installatie van de vaatwasser in een ruimte die tegen andere huishoudelijke apparaten aangrenst zult u zich nauwkeurig aan de voorschriften van de fabrikant van die apparaten zelf moeten houden (minimumafstanden, installatiewijzen, enz. ). 5 Instructies Voor de Gebruiker Aleen voor de vrijstaande modellen: - Het is ten strengste verboden om een kookplaat boven een vrijstaande vaatwasser te monteren. - Wanneer het apparaat niet in een nis is geplaatst en dus vanaf een zijkant toegankelijk is, moet u, om veiligheidsredenen, de kant van het deurscharnier bekleden (gevaar voor verwondingen). De bekledingen zijn beschikbaar als accessoire bij de gespecialiseerde wederverkopers of de Technische Servicedienst. - Voor het inbouwen van de vaatwasser moet u bij de erkende wederverkopers of bij de Technische Servicedienst de speciale kit aanschaffen. 2. 1 Aansluiting op de waterleiding Voorkom het risico van verstoppingen of beschadigingen: als de waterleiding nieuw is of langdurig ongebruikt gebleven, moet u, voordat u de aansluiting op de waterleiding uitvoert, controleren of het water helder is en zonder vervuiling om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik voor de aansluiting van de vaatwasser op de waterleiding, uitsluitend nieuwe slangen; gebruik nooit oude of reeds gebruikte slangen. AANSLUITING OP DE WATERKRAAN Sluit de toevoerslang, na plaatsing van het bij de vaatwasser geleverde filter A, aan op een koudwaterkraan met een schroefdraad van ¾" gas. Draai de slang met de hand stevig vast en draai hem nog circa een kwartslag na met een tang. Bij de met ACQUASTOP uitgeruste modellen is het filter al in de ring met schroefdraad aangebracht. De vaatwasser kan worden gevuld met water van maximaal 60° Bij C. gebruik van warm water zal de wastijd met circa 20 minuten worden teruggebracht, hoewel de efficiëntie iets minder zal zijn. [. . . ] gebruik van warm water zal de wastijd met circa 20 minuten worden teruggebracht, hoewel de efficiëntie iets minder zal zijn. De aansluiting moet worden uitgevoerd op de warmwaterleiding van het huis en op dezelfde wijze als beschreven voor het koude water. 6 Instructies Voor de Gebruiker AANSLUITING OP DE AFVOER Plaats de afvoerslang in een afvoerpijp met een minimumdiameter van 4 cm; de slang kan ook in de gootsteen worden gehangen met behulp van de bijgesloten slanghouder, waarbij er echter voor moet worden opgelet dat hij niet wordt geknikt of afgeklemd. Om deze reden heeft de slanghouder een gat waarmee hij met behulp van een touwtje aan de pijp of kraan kan worden bevestigd. Het vrije eind moet op een hoogte tussen de 30 en 100 cm worden aangebracht en mag nooit onder water staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SI112ECO1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SI112ECO1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag