Gebruiksaanwijzing SMEG SFP399X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SFP399X. Wij hopen dat dit SMEG SFP399X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SFP399X te teleladen.


SMEG SFP399X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SFP399X (1714 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SFP399X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing Beoogd gebruik Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de constructeur Identificatieplaatje Verwerking Algemene beschrijving Bedieningspaneel Andere onderdelen Beschikbare accessoires Waarschuwingen Eerste gebruik Gebruik van de accessoires Het gebruik van de oven Advies voor bereidingen Klok programmeereenheid 132 132 132 132 132 133 133 133 2 Beschrijving 134 134 136 137 138 3 Gebruik 140 140 140 140 143 146 147 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 Waarschuwingen 4. 2 Reiniging van de oppervlakken 4. 3 Dagelijkse gewone reiniging 4. 4 Voedselvlekken of -resten 4. 5 Demontage van de deur 4. 6 Reiniging van de ruiten van de deur 4. 7 Demontage van de interne ruiten 4. 8 De reiniging van de binnenkant van de oven 4. 9 Pyrolyse: automatische reiniging van de oven (enkel op sommige modellen) 4. 10 Vapor Clean: geassisteerde reiniging van de oven 4. 11 Buitengewoon onderhoud 151 151 151 151 151 151 152 152 153 155 157 158 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting 5. 2 Vervanging van de kabel 5. 3 Plaatsing 160 160 160 161 We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het toestel te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 131 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor: Waarschuwingen Algemene waarschuwingen in verband met de gebruiksaanwijzing, veiligheid en verwerking van afgedankte producten. Gebruik Informatie over het gebruik van het toestel en de accessoires, kooktips. Reiniging en onderhoud Informatie over correcte schoonmaak en onderhoud van het toestel. [. . . ] De bereiding zal voortgezet worden door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt. · Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat. Instelling van het uur Bij het eerste gebruik, of na een stroomonderbrekening, knippert de display met regelmatige tussenpozen. Druk nogmaals 2 seconden lang op de toets om de regeling van het huidige uur te of om beginnen. Gebruik de toetsen de waarde te verhogen of te verminderen (1 minuut per druk), tot de gewenste tijd is ingesteld. De klok begint 5 seconden na de laatste druk te werken. Met dit type bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. De wijzer staat op 12 en het symbool knippert op de display. 3. 6 Klok programmeereenheid 1 Toets timer kookwekker 2 Toets einde bereiding 3 Toets uurregeling en reset 4 Toets afname waarde 5 Toets toename waarde 2. Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de bereidingsduur in te stellen: elke druk op de toets stemt overeen met 1 minuut bereidingstijd, elke 12 minuten licht er een nieuw intern segment op (in het onderstaande 147 NL Bereiding met tijdinstelling Gebruik voorbeeld bedraagt de bereidingstijd 1 uur). Geprogrammeerde bereiding Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde periode te doen eindigen. Stel de bereidingsduur in zoals beschreven werd in de vorige paragraaf "Bereiding met tijdinstelling" . Binnen 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of moet u nogmaals op de toets drukken om het uur van het einde van de bereiding te bepalen. Op de display zal het symbool knipperen en zal de huidige tijd worden weergegeven, en zullen de interne segmenten oplichten die het einde van de bereiding aangeven. Met de toetsen of stelt u het tijdstip voor het einde van de bereiding in. 5 seconden na de laatste druk op een toets zal de display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van de bereiding aanduiden, die weergegeven worden door de verlichte interne segmenten. Wanneer het huidige uur de ingestelde starttijd voor de bereiding bereikt, knipperen de interne segmenten en begint de oven de bereiding. Op het einde van de bereiding zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het display gaan knipperen; 3. Wanneer de gewenste duur is bereikt, zal de bereiding ongeveer 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of gestart worden. Wanneer de bereiding eenmaal is begonnen, zal op het display de juiste tijd worden weergegeven met vaste segmenten en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 resterende minuten). Op het einde van de bereiding zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het display gaan knipperen; 6. Het ingestelde programma kan worden geannuleerd: Druk 2 seconden op de toets zodat de ingestelde duur wordt geannuleerd. De oven moet manueel uitgeschakeld worden indien een bereiding bezig is. Het is niet mogelijk om een bereidingsduur van langer dan 12 uren in te stellen. 148 Gebruik 6. [. . . ] Gevaar voor elektrische schok · Schakel de stroomtoevoer naar het toestel uit. Hermonteer de bedekking op correcte wijze, zodat het profiel van het interne glas naar de deur gericht is. Demontage van de pakking Voor een grondige reiniging van de oven kan u de pakking van de deur verwijderen. Op de vier zijden zijn haken aanwezig die de pakking op de rand van de oven bevestigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SFP399X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SFP399X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag