Gebruiksaanwijzing SMEG SF800PO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF800PO. Wij hopen dat dit SMEG SF800PO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF800PO te teleladen.


SMEG SF800PO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1474 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF800PO (1472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF800PO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 8. BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 9. AANBEVOLEN KOOKTABELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 10. REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 11. [. . . ] 7. 4. 1 Koken met vooraf ingestelde temperatuur Na de gewenste functie te hebben geselecteerd zal het koken op de vooraf ingestelde temperatuur beginnen. Het koken wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase (identiek voor alle functies) die de oven sneller op de kooktemperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool op de display (DSP1). Op het eind van de voorverwarming gaat het symbool ononderbroken branden om aan te geven dat het voedsel in de ovenruimte kan worden gezet. 7. 4. 2 Wijzigen van de vooraf ingestelde temperatuur Van iedere functie kan de vooraf ingestelde temperatuur naar wens door de gebruiker worden gewijzigd. U kunt PT1 op ieder moment tijdens het koken links- of rechtsom draaien om de kooktemperatuur per keer met 5 graden te verhogen of verlagen. PT1 kan ook gedraaid worden gehouden voor een snellere verhoging of verlaging. 7. 5 Geprogrammeerd koken 7. 5. 1 Koken met de timer Vanuit de ON stand (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden"), moet u PT1 éénmaal indrukken. Op de display verschijnen ononderbroken brandend de cijfers en knipperend het symbool . Een paar seconden later zal het symbool ophouden met knipperen en vanaf dat moment begint het aftellen. Nu kunt u de gewenste kookfunctie selecteren en moet u wachten tot het geluidssignaal erop wijst dat de tijd is verstreken. Druk PT1 éénmaal in om het geluidssignaal uit te schakelen, nu kunt u een nieuwe tijd selecteren door PT1 te verdraaien, of terugkeren naar de weergave van de juiste tijd door 2 maal op PT1 te drukken. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen moet u terugkeren naar het secundaire menu en hem desactiveren zoals beschreven in deze paragraaf. 3 (P2: OF / ON) de Show Room functie activeren of desactiveren; deze functie desactiveert alle verwarmingselementen en laat alleen het bedieningspaneel functioneren (voor een normaal gebruik van de oven moet u P2:OFF instellen). 4 (P3: OF / ON) de functie activeren of desactiveren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. Wanneer de kinderbeveiliging geactiveerd wordt (P1:ON), wordt, bij het gebruik van een knop "bLOC" 2 seconden lang op DSP1 weergegeven. Ook het gebruik van PT2 zal het "bLOC" alarm activeren tot de oorspronkelijk geselecteerde functie hersteld wordt. 126 Instructies voor de gebruiker 7. 6. 1 Wijziging van de instelling van het secundaire menu Het secundaire menu verschijnt bij het eerste gebruik, na een stroomonderbreking of wanneer u PT1 3 seconden lang ingedrukt houdt met de oven in de OFF stand (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden"). Het wijzigen van de parameters van het secundaire menu is heel eenvoudig. Zie het onderstaande schema: MENUWIJZIGINGSPROCEDURE SYMBOLEN Draai PT1 rechtsom om de waarde te verhogen (+) of om de status ON in te stellen. Draai linksomom waarde om de status in te stellen. PT1 de te verlagen (+) of OFF Druk op PT1 om verder te gaan naar de volgende instelling van het menu. Na P3 te hebben ingesteld moet u op PT1 drukken om terug te keren naar de normale werking van de oven. 127 Instructies voor de gebruiker 7. 7 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van het koken of van een reinigingscyclus (pyrolyse) in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven of onder de deur naar buiten komt en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 7. 8 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp gaat branden: · wanneer u de ovendeur in de OFF stand opent (paragraaf "7. 2 Werkstanden") of · door de functieknop op een willekeurige functie te draaien, met uitzondering van en van . 128 Instructies voor de gebruiker 8. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven heeft 4 geleiderails waarop u de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten kunt plaatsen. Rooster: handig om recipiënten met het te koken voedsel op te zetten. [. . . ] Plaats het beschermkapje A weer terug. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 500°C). 138 Instructies voor de gebruiker 11. 2 Demontage van de deur 11. 2. 1 Met wegklapbare hendels van het type 1 Klap, bij een volledig geopende deur, de lipjes A van de twee scharnieren naar boven tot ze tegen de scharnieren B aanliggen e pak de deur 1) aan beide zijden beet met beide handen in de buurt ervan. Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. Mochten de scharnieren niet zijn geblokkeerd dan moet u de handeling herhalen en de lipjes A omhoogschuiven terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen ervan moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes A naar beneden klappen. 11. 2. 2 Demontage met pinnen Open de deur volledig en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF800PO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF800PO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag