Gebruiksaanwijzing SMEG SF800P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF800P. Wij hopen dat dit SMEG SF800P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF800P te teleladen.


SMEG SF800P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1474 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF800P (1472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF800P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 135 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer het symbool ononderbroken verlicht is en de oven in de kookfase is moet u PT1 éénmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen en wordt het halfautomatische koken hervat vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 7. 5. 3 Automatisch koken Onder automatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met het koken kunt beginnen om het na een bepaalde vooraf ingestelde periode te laten stoppen. Selecteer een kookfunctie, stel de gewenste kooktemperatuur in of gebruik de vooraf ingestelde temperatuur (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie"), en druk PT1 tweemaal in. Op de display zullen de cijfers en het knipperende symbool verschijnen. Draai PT1 rechts- of linksom om de kookminuten in te stellen (van 00:01 tot 23:59). Om veiligheidsredenen moet u, vóór het instellen van het automatische koken, eerst een duur van de kooktijd en daarna pas het begintijdstip van de kooktijd programmeren. U kunt niet slechts het tijdstip voor het begin van de kooktijd instellen zonder een vastgestelde duur ervan. 141 Instructies voor de gebruiker Wanneer u eenmaal de duur heeft geselecteerd moet u PT1 eenmaal indrukken. Wanneer u PT1 rechtsom draait zult u een later tijdstip instellen en zult u het tijdstip waarop u het koken wenst te laten starten kunnen selecteren. Indien u nu PT1 nogmaals indrukt zal op DPS1 de tekst "OFF 2300" verschijnen. Wanneer u PT1 rechts- of linksom draait wordt de functie om de oven in iedere stand max. 2300 W te laten verbruiken, geactiveerd (ON 2300) of gedesactiveerd (OFF 2300). Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, moet u PT2 indrukken om de oven weer in de oorspronkelijke stand-by stand te zetten. 143 Instructies voor de gebruiker 7. 7 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van het koken in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven of onder de deur naar buiten komt en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 7. 8 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp gaat branden: · wanneer u de ovendeur in de stand-by stand opent (paragraaf "7. 2 Werkstanden") of; · door de functieknop op een willekeurige functie te draaien, met uitzondering van en van . 144 Instructies voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) Dit apparaat is uitgerust met een speciaal voor het bakken van pizza's bestudeerde functie. Die functie is herkenbaar aan het symbool op de functieknop van de oven. Bij een koude oven moet u het ronde deksel van de bodem van de oven verwijderen (fig. 2) onbedekt laten. 1) 2) Druk PT2 in om de oven te ontsteken, en vervolgens moet u, wederom met PT2, de functie selecteren. Op de display zal de aanbevolen temperatuur voor het bakken van pizza's verschijnen (280°C), (voor de modaliteit met laag verbruik 2300W is de aanbevolen baktemperatuur 260°C). Met behulp van PT1 zult u in ieder geval de aanbevolen temperatuur kunnen wijzigen. [. . . ] Mochten de scharnieren niet zijn geblokkeerd dan moet u de handeling herhalen en de lipjes A omhoogschuiven terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes C naar beneden klappen. 12. 2. 2 Demontage met pinnen Open de deur volledig en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45°, til hem op en trek hem uit diens zetel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF800P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF800P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag