Gebruiksaanwijzing SMEG SF750RWX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750RWX. Wij hopen dat dit SMEG SF750RWX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750RWX te teleladen.


SMEG SF750RWX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750RWX (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750RWX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERKRIJGBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Door PT1 naar rechts of links te draaien, kan de instelling (On / Off) veranderd worden. Druk op PT1 om over te gaan naar de instelling van de volgende functie. Functie van de kinderbeveiliging: wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden de bedieningen na twee minuten van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet u op PT1 drukken voor minstens 5 seconden. De blokkering zal na twee minuten na de laatste instelling weer actief worden. Wanneer aan een knop wordt gedraaid, verschijnt de opschrift "bloc" voor 2 seconden. Functie show room: (enkel voor exposanten) wanneer deze functie wordt geactiveerd, desactiveert de oven alle verwarmingselementen en blijft het bedieningspaneel actief (op sommige modellen wordt bovendien het symbool weergegeven). Om de oven normaal te gebruiken, moet deze functie ingesteld worden op Off. Functie 2300W: wanneer deze functie wordt geactiveerd, absorbeert de oven tijdens de werking maximum 2300W. 55 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BEREIDINGEN MET DE OVEN ECO: De combinatie van de grill en de onderste weerstand én de ventilator wordt aanbevolen voor bereidingen van kleine hoeveelheden voedsel, met een laag energieverbruik. STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types van voedsel. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. ALGEMEEN ADVIES: · Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat de oven zelf werd opgewarmd. Plaats het voedsel dus enkel in de ovenruimte wanneer het symbool op het display niet meer knippert, en nadat het geluidssignaal bevestigt dat de ingestelde temperatuur bereikt werd. · Wanneer op meerdere niveau's wordt bereid, is het best om de ventilatiefunctie te gebruiken om een uniforme bereiding te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak of groenten zouden druppels onder de deur kunnen verschijnen. Dit is een natuurlijk fysisch verschijnsel dat zich vooral voordoet wanneer het voedsel zonder voorverwarming in de oven wordt geplaatst. Om dit te vermijden opent u de deur enkele keren tijdens de bereiding. 59 · · Aanwijzingen voor de gebruiker ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN VLEESGERECHTEN: · De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van uw smaak. Om energie te besparen voor de bereiding van gebraad, wordt aangeraden om het voedsel in de nog koude oven te plaatsen. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het klaar, zoniet moet u nog enkele minuten wachten. · · ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN GEBAK EN KOEKJES: · Gebruik bij voorkeur metalen donkerkleurige gebakvormen; deze helpen om de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. [. . . ] Wanneer de deur niet werd verwijderd, deblokkeert u uiteindelijk de scharnieren en doet u de deur zelf dicht. 74 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 5 Oplossingen voor problemen. . . Het display van de oven is volledig uitgeschakeld · · Controleer de stroomtoevoer. Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de schakelaar van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie paragraaf "Secundair menu" op pagina 55. Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie paragraaf "Secundair menu" op pagina 55. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750RWX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750RWX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag