Gebruiksaanwijzing SMEG SF750RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750RA. Wij hopen dat dit SMEG SF750RA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750RA te teleladen.


SMEG SF750RA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750RA (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750RA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERKRIJGBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het symbool begint te knipperen, en wanneer u aan PT1 draait is het mogelijk om de ingestelde tijdsduur te wijzigen. Druk nogmaals op PT1, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen, en op DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de bereiding weergegeven. Wanneer u aan PT1 draait, kan u het tijdstip voor het begin van de bereiding vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen de symbolen en , die vast oplichten op DSP1, en wordt de automatische bereiding hervat met de nieuwe instellingen. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de gekozen functie en de symbolen , blijven oplichten. 52 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 8 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: 1 De kinderbeveiliging activeren of desactiveren . 2 De Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). 3 De functie selecteren of deselecteren waarmee het verbruik wordt beperkt tot maximum 2300 W. In positie OFF (raadpleeg "7. 4 Werkcondities") houdt u voor minstens 5 seconden PT1 ingedrukt, zodat het secundair menu wordt weergegeven. Door PT1 naar rechts of links te draaien, kan de instelling (On / Off) veranderd worden. Druk op PT1 om over te gaan naar de instelling van de volgende functie. Functie van de kinderbeveiliging: wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden de bedieningen na twee minuten van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet u op PT1 drukken voor minstens 5 seconden. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig vis, groenten en koekjes klaar te maken, zonder dat de geur en de smaak zal gemengd worden. 55 Aanwijzingen voor de gebruiker TURBO Met de combinatie van de geventileerde bereiding en de traditionele bereiding kan erg snel en doeltreffend verschillend voedsel op meerdere vlakken klaargemaakt worden, zonder het mengen van geuren of smaken. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intense bereiding nodig is. ONTDOOIEN: Het ontdooien wordt bevorderd door de activering van de daarvoor bestemde ventiltor en de weerstand bovenaan, die een uniforme verdeling van de lucht aan een lage temperatuur in de oven garanderen. De keuze van het ontdooien of het rijzen gebeurt naargelang de gekozen temperatuur. Wanneer u wil ontdooien, moet de temperatuur op 30°C ingesteld worden, voor het rijzen op 40°C. HET RIJZEN: (Enkel het multifunctioneel model) Het rijzen, dat wordt bevorderd door de warmte die van boven komt, doet deeg van eender welk type rijzen zodat een optimaal resultaat op korte tijd wordt gegarandeerd. 56 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 1 ADVIES EN HANDIGHEIDJES VOOR DE BEREIDING ADVIES IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES: · Gebruik enkel originele ovenschalen van SMEG. · Het handvat van de ovenschaal moet naar de ovendeur gericht worden. · Het profiel van het rooster moet naar onder toe geplaatst worden. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. ALGEMEEN ADVIES: · Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat de oven zelf werd opgewarmd. Plaats het voedsel dus enkel in de ovenruimte wanneer het symbool op het display niet meer knippert, en nadat het geluidssignaal bevestigt dat de ingestelde temperatuur bereikt werd. · Wanneer op meerdere niveau's wordt bereid, is het best om de ventilatiefunctie te gebruiken om een uniforme bereiding te verkrijgen. [. . . ] · Plaats de interne ruit weer, en centreer de 4 pinnen die bevestigd zijn op de ruit in hun zitten op de ovendeur door middel van een lichte druk. 70 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 5 Oplossingen voor problemen. . . Het display van de oven is volledig uitgeschakeld · · Controleer de stroomtoevoer. Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de schakelaar van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie paragraaf "Secundair menu" op pagina 53. Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie paragraaf "Secundair menu" op pagina 53. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750RA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag