Gebruiksaanwijzing SMEG SF750PX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PX. Wij hopen dat dit SMEG SF750PX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PX te teleladen.


SMEG SF750PX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750PX (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750PX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze oven is uitsluitend ontworpen voor het bakken van voedingsmiddelen. -- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten beperkt zijn, of personen zonder ervaring of kennis, behalve onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid of voorafgaande instructies over het gebruik van het apparaat. -- Zorg ervoor dat zij de bedieningen van het apparaat niet gebruiken. -- Pak het apparaat onmiddellijk bij ontvangst uit of laat het uitpakken. [. . . ] 4) Plaats de rubberen schroefkapjes opnieuw op de schroeven (de kapjes dempen tevens het geluid bij het 1sluiten van de ovendeur). (*) bij een open meubel dient de opening (maximaal) 70 mm te bedragen. Advies Voor een installatie overeenkomstig de wettelijke richtlijnen raden wij u aan een beroep te doen op een erkend electrotechnieker. 6 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NL 20A Mono Teller 220-240V~ 50Hz Monokabel 220-240 V~ Differentieelschakelaar of zekering 16A Stopcontact 2 polen + aarding norm CEI 60083 Voedingskabel lengte ongeveer 1, 50 m ELEKTRISCHE AANSLUITING De elektrische veiligheid dient te worden verzekerd door een goede inbouw. De stekker uit het contact halen bij inbouw of onderhoud van het apparaat, de zekeringen afsluiten of verwijderen. De elektrische aansluiting dient te worden uitgevoerd voordat het apparaat in het meubel wordt geplaatst. Controleer of: - het vermogen van de installatie voldoende is, - de voedingskabels in goede staat zijn - de diameter van de kabels overeenkomstig de installatieregels is. Uw oven moet aangesloten worden met een voedingskabel (genormaliseerd) met 3 geleiders van 1, 5mm2 (1f + 1N + aarding) die verbonden worden met het netwerk 220240V~monofase. Het is noodzakelijk het 7 voedingsnetwerk te kunnen uitschakelen na de installatie. De uitschakeling wordt bekomen door een toegankelijke stroomkabel te voorzien of door een schakelaar te plaatsen op de vaste leiding die voldoet aan de installatieregels. Let op De beschermingsdraad (groen-geel) is verbonden met de aansluitklem van het apparaat en moet worden verbonden met de aarding van de installatie. Indien u kiest voor een aansluiting op een stopcontact, dient u ervoor te zorgen dat het stopcontact ook na de aansluiting gemakkelijk bereikbaar blijft. Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze veiligheidshalve door de fabrikant of door de servicedienst worden vervangen. NL 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Let op Onze aansprakelijkheid vervalt bij een ongeval ten gevolge van een afwezige of foute aarding. Indien door de elektrische installatie van uw woning een wijziging moet worden aangebracht voor de aansluiting van uw apparaat, dient u een beroep te doen op een erkend vakman. - Druk op de toets START om te bevestigen. fig. 2 Een reeks van pieptonen is hoorbaar wanneer d etijd voorbij is. Deze pieptonen worden uitgeschakeld door te drukken op een willekeurige toets. Let op U kunt op elk moment de programmering van de schakelklok annuleren of wijzigen door deze op 0 te zetten en te bevestigen. AANPASSEN VAN DE AANBEVOLEN TEMPERATUUR Selecteer de bakfunctie: - Druk op de toets START. Als u de aanbevolen temperatuur zelf wilt instellen: - Druk op de toets C totdat de temperatuur gaat knipperen. - Bevestig door op C of START te drukken. 16 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL ACTIVERING IN DEMO STAND ACTIVERING IN DEMO STAND - Stel het uur in op 0U00 - Bevestig het uur met de toetsen START/STOP (fig. Uw oven is nu in "demo" stand. START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 STOPZETTEN VAN DE DEMO STAND - Het uur instellen op 0U00 - Het uur bevestigen met de toetsen START/STOP (fig. 2) tot "DEMO OFF" verschijnt. START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 VERGRENDELING VAN DE BEDIENINGEN OVENSTILSTAND (kinderbeveiliging) U kunt de toegang tot de bediening van de oven verbieden door als volgt te werk te gaan: Als de oven uit staat, druk op de toets gedurende enkele seconden, er verschijnt dan een "sleutel" in het scherm -> de toegang tot de bediening van uw oven is geblokkeerd behalve de schakelklok (fig. 1). 17 START STOP fig. 1 Let op U kunt de oven niet vergrendelen wanneer u een bakcyclus heeft geprogrammeerd. NL 5 / BAKWIJZEN VAN DE OVEN * HETE LUCHT (aanbevolen temperatuur 180C mini 35C maxi 235C) Het bakken gebeurt met een verwarmingselement dat zich achter in de oven bevindt en door de luchtvermengingsschroef. Snelle temperatuurstijging: Voor sommige gerechten is het niet nodig de oven voor te verwarmen. GECOMBINEERDE WARMTE (aanbevolen temperatuur 205C mini 35C maxi 275C) Het bakken gebeurt met het onderste en het bovenste verwarmingselement en met de luchtvermengingsschroef. Drie gezamenlijke warmtebronnen: veel warmte onder, een beetje hete lucht en een lage grillstand om een gouden korstje te bekomen. Aanbevolen voor quiches, taarten, taarten met saphoudende vruchten, bij voorkeur in een aardewerken schotel. [. . . ] - De bij de pyrolyse vrijkomende rook wordt via een katalysator vernietigd. Wacht niet tot de oven als het ware onder het vet bedolven zit alvorens een pyrolysereiniging uit te voeren. - Als uw oven rookt tijdens het voorverwarmen of enorm rookt tijdens het bakken. - Uw oven verspreidt, als hij koud is, na de bereiding van verschillende gerechten (schaap, vis, grillgerechten. . . ), een onaangename geur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750PX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750PX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag