Gebruiksaanwijzing SMEG SF750PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PS. Wij hopen dat dit SMEG SF750PS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PS te teleladen.


SMEG SF750PS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750PS (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750PS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bedoeld voor de bevoegde technicus die de installatie, de indienststelling en de test van het toestel moet uitvoeren. @ Surf voor meer informatie over de producten naar www. smeg. com 181 Algemene waarschuwingen 1. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. ZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE GEBRUIKSDUUR VAN HET TOESTEL. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE AANWEZIGE AANDUIDINGEN MOETEN AANDACHTIG DOORGELEZEN WORDEN VOORDAT HET TOESTEL IN GEBRUIK WORDT GENOMEN. [. . . ] Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen, en zal het aftellen weer worden voortgezet vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool vast oplicht, en moet u PT1 naar rechts of links draaien om de temperatuur van de bereiding te verhogen of te verlagen. 198 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 7. 2 Bereiding met tijdsinstelling Met bereiding met tijdsinstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kan beginnen, en u deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Selecteer een functie van bereiding (raadpleeg paragraaf "7. 6 Selectie van de functie (pyrolytische modellen)"), en druk tweemaal op PT1. Op het display verschijnen de cijfers en het knipperende symbool . Selecteer de minuten van de bereiding (van 00:01 tot 23:59) door PT1 naar rechts of links te draaien. Enkele seconden nadat u de gewenste duur heeft ingesteld, houdt het symbool op met knipperen, en vanaf dit moment begint de bereiding met tijdsinstelling. Na de bereiding verschijnt de opschrift STOP op DSP1, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat u kan uitschakelen door éénmaal op PT1 te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u nogmaals op PT1 drukken; de oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer de bereiding met tijdsinstelling begonnen is, kan u de duur er van wijzigen. Wanneer het symbool symbool vast oplicht, moet u éénmaal op PT1 drukken. Het begint te knipperen, en wanneer u aan PT1 draait is het mogelijk om de ingestelde tijdsduur te wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen, en wordt de bereiding met tijdsinstelling hervat vanaf de nieuwe waarde. Wanneer u aan PT1 blijft draaien, wordt de wijziging sneller uitgevoerd. 201 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 8 Secundair menu (pyrolytische modellen) Het secundair menu verschijnt bij het eerste gebruik, na een stroomonderbreking of wanneer u PT1 voor 3 seconden lang ingedrukt houdt met de oven in positie OFF (raadpleeg de paragraaf "7. 4 Werkingscondities (pyrolytische modellen)"). Met het secundaire menu kan het volgende uitgevoerd worden: Het instellen van de tijd die wordt weergegeven op het display (DSP1). 1 P1: OFF / ON ( Het activeren of desactiveren van de kinderbeveiliging ); deze functie zal na 2 minuten van werking zonder ingrepen van de gebruiker alle functies en draaiknoppen blokkeren, wat wordt weergegeven door het verschijnen van het symbool op DSP1. Om de blokkering tijdelijk op te heffen en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool op DSP1 verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen, moet u terugkeren naar het secundair menu en ze desactiveren zoals wordt beschreven in deze paragraaf. 2 P2: OFF / ON Het activeren of desactiveren van de Show Room functie; deze functie desactiveert alle verwarmingselementen en laat enkel het frontpaneel werken (voor een normaal gebruik van de oven moet ingesteld worden). P2:OFF 3 P3: OFF / ON Het activeren of desactiveren van de functie waarmee het verbruik wordt beperkt tot maximum 2300 W. Wanneer de kinderbeveiliging geactiveerd wordt (P1:ON), wordt bij het gebruik van een draaiknop voor 2 seconden "bLOC" weergegeven op DSP1. Ook het gebruik van PT2 zal het "bLOC" alarm activeren, tot de oorspronkelijk geselecteerde functie gereset wordt. 202 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 8. 1 Het wijzigen van de instelling van het secundair menu Om de parameters van het secundaire menu te wijzigen, moet op PT1 gehandeld worden zoals vervolgens wordt aangeduid. + ON - Draai PT1 naar rechts om de waarde te verhogen (+) of om de staat ON in te stellen. Draai PT1 naar links om de waarde te verlagen (-) of om de staat Off in te stellen. Off PUSH Druk op PT1 om over te gaan naar de volgende instelling van het menu. Na de instelling van P3 moet u op PT1 drukken om terug te keren naar de normale werking van de oven. Tijdens de handelingen van de wijziging zullen de instellingen van het secundaire menu in de volgende volgorde verschijnen: 1 2 3 4 5 instelling van het uur van de digitale klok instelling van de minuten van de digitale klok instelling OFF / ON van de functie P1 instelling OFF / ON van de functie P2 instelling OFF / ON van de functie P3 203 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BEREIDINGEN MET DE OVEN STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types voedsel. De traditionele bereiding, die ook statisch of warmtestraling wordt genoemd, is geschikt voor het klaarmaken van één gerecht per keer. [. . . ] Om de reiniging te vergemakkelijken, kan u de deur verwijderen (raadpleeg 10. 2 Demontage van de deur) en ze op een vaatdoek laten rusten; ofwel opent u de deur en blokkeert u de scharnieren zodat de ruiten kunnen verwijderd worden. De ruiten van de deur kunnen volledig gedemonteerd worden, door de volgende aanwijzingen te volgen. Aandacht: voordat de ruiten worden verwijderd, moet gecontroleerd worden of minstens één van de scharnieren van de deur in de open positie geblokkeerd werd, zoals wordt beschreven in de paragraaf "10. 2 Demontage van de deur". Deze handeling zou ook nodig kunnen blijken tijdens het verwijderen van de ruiten, wanneer de deur toevallig los zou komen. 220 Aanwijzingen voor de gebruiker Verwijdering van de interne ruit: · Verwijder de interne ruit door ze achteraan naar boven te trekken, en volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen (1). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750PS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag