Gebruiksaanwijzing SMEG SF750POL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750POL. Wij hopen dat dit SMEG SF750POL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750POL te teleladen.


SMEG SF750POL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750POL (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750POL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 188 BEREIDINGEN MET DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Selectieknop temperatuur) Om de bereiding langer te laten duren (in geval het voedsel nog niet gaar is), moet nogmaals op de selectieknop van de temperatuur gedrukt worden. De oven zal de normale werking hervatten met de instellingen van de bereiding die eerder geselecteerd werden. (Selectieknop temperatuur) Om het toestel uit te schakelen, moet de selectieknop van de functie op "0" gedraaid worden. (Selectieknop functies) Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer de bereiding met tijdsinstelling begonnen is, kan u de duur er van wijzigen. Wanneer het symbool vast oplicht en het toestel zich in de bereidingsfase bevindt, moet op de selectieknop van de temperatuur gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, en wanneer (Selectieknop temperatuur) de knop naar rechts of links wordt gedraaid kan de ingestelde tijdsduur gewijzigd worden. (Selectieknop temperatuur) 195 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 9. 2 Geprogrammeerde bereidingen Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u de bereiding kan doen eindigen op een door u ingesteld tijdstip, met automatische uitschakeling van de oven. Selecteer een functie van bereiding zoals beschreven wordt in de paragraaf "6. 7 De selectie van een bereidingsfunctie". Op de display verschijnen de cijfers en het knipperende symbool . (Selectieknop temperatuur) Draai de knop naar rechts of links om de minuten van de bereiding in te stellen van 00:01 tot 12:59 (houd de knop gedraaid om de tijd sneller of trager te doen verlopen). (Selectieknop temperatuur) Enkele seconden nadat u de gewenste duur heeft ingesteld, houdt het symbool op met knipperen. Vanaf dit moment kan door op de selectieknop van de temperatuur te drukken het uur van het einde van de bereiding ingesteld worden. (Selectieknop temperatuur) Voor veiligheidsredenen moet u voor het instellen van de geprogrammeerde bereiding eerst een tijdsduur en pas daarna het uur van het einde van de bereiding programmeren. Het is niet mogelijk om enkel het tijdstip van het einde van de bereidingstijd in te stellen, zonder dat de duur ervan wordt ingesteld. Het symbool en het tijdstip van het einde van de bereiding zullen verschijnen. Draai de knop naar rechts of links om de waarde te wijzigen. (Selectieknop temperatuur) 196 Aanwijzingen voor de gebruiker Enkele seconden na de laatste druk houden de symbolen en op met knipperen, en vanaf dit moment blijft de oven wachten op het ingestelde tijdstip voor de start van de bereiding. De warmeluchtcirculatie verzekert een onmiddellijke en uniforme verdeling van de warmte. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig (op meerdere vlakken) vis, groenten en koekjes klaar te maken, zonder dat de geur en de smaak zal vermengd worden. (voor bereidingen op meerdere niveaus wordt aanbevolen om het 1ste en het 3de vlak te gebruiken). GRILL GEVENTILEERD: De lucht afkomstig van de ventilator verzacht de warmtegolven die worden verkregen door de grill, zodat ook dik voedsel uitstekend wordt gegrilld. Er wordt aanbevolen om het 3de vlak te gebruiken. 200 Aanwijzingen voor de gebruiker TURBO: Met de combinatie van de geventileerde bereiding en de traditionele bereiding kan erg snel en doeltreffend verschillend voedsel op meerdere vlakken klaargemaakt worden, zonder het mengen van geuren of smaken. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intense bereiding nodig is. (voor bereidingen op meerdere niveaus wordt aanbevolen om het 1ste en het 3de vlak te gebruiken). ECO: De combinatie van de grill en de onderste weerstand én de ventilator wordt aanbevolen voor bereidingen van kleine hoeveelheden voedsel, met een laag energieverbruik. ECO PYROLYSE: Als deze functie wordt ingesteld, voert de oven een cyclus van de pyrolyse uit aan 500°C (anderhalf uur). PYROLYSE: Wanneer deze functie wordt ingesteld, bereikt de oven temperaturen tot 500°C zodat al het vuil en vet dat wordt gevormd op de binnenwanden wordt opgelost 201 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 1 Advies en handigheidjes voor de bereiding 7. 1. 1 Algemeen advies Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat de oven zelf werd opgewarmd. · Plaats het voedsel enkel nadat het symbool op de display stopt met · knipperen en het bevestigingssignaal luidt dat de gewenste temperatuur is bereikt. Wanneer er op verschillende vlakken wordt gekookt, is het aanbevolen een ventilatiefunctie te kiezen zodat de bereiding gelijkmatig verloopt op alle vlakken. [. . . ] De deurblokkering is niet goed aan de deur gekoppeld; dit omdat het mogelijk is dat de deur toevallig werd geopend tijdens de activatie van de blokkering zelf. Schakel de oven uit en weer aan, en wacht enkele minuten voordat een nieuwe reinigingscyclus wordt geselecteerd. Ze is nuttig wanneer u tijdens de bereiding het voedsel wil controleren, zodat niet te veel warmte verloren gaat. Wanneer de deur wordt gesloten, zal de ventilator weer gaan draaien. Het display van de oven is · volledig uitgeschakeld · De oven warmt niet op · De bedieningen reageren · niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750POL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750POL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag