Gebruiksaanwijzing SMEG SF750PO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PO. Wij hopen dat dit SMEG SF750PO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750PO te teleladen.


SMEG SF750PO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750PO (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750PO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 169 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Draai de knop in wijzerszin op de gewenste waarde, tussen 50°C en 280°C. CONTROLELAMP THERMOSTAAT Wanneer de controlelamp knippert, is de oven aan het voorverwarmen om de temperatuur te bereiken die werd ingesteld met de thermostaatknop. Eens de oven de geselecteerde temperatuur bereikt, stopt de controlelamp met knipperen en licht ze vast op tot de oven wordt uitgeschakeld. Bovendien licht de controlelamp op wanneer de automatische reinigingscyclus (pyrolyse) begint, en blijft ze oplichten tot de cyclus beëindigd is. 177 Aanwijzingen voor de gebruiker KLOK PROGRAMMEEREENHEID Met de klok van de programmeereenheid kan de actuele tijd weergegeven worden, en kan een geprogrammeerde bereiding ingesteld worden. DEURBLOKKERING: Deze controlelamp licht enkel op wanneer de automatische reinigingscyclus wordt geactiveerd. FUNCTIEKNOP Draai de knop in wijzerszin of tegenwijzerszin om een van de volgende functies te selecteren: (raadpleeg 7. BEREIDINGEN MET DE OVEN). 178 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 5 Klok programmeereenheid A B C D Wijzer manuele bereiding of bereiding met tijdsinstelling Wijzer uren - minuten Knopje regeling Wijzer start bereiding Met de programmeereenheid kan de manuele bereiding en de kookwekker geselecteerd worden, of kan de bereidingsduur ingesteld worden. Activeer de gewenste functie en temperatuur voordat de bereidingsduur wordt ingesteld. 6. 5. 1 Instelling van het uur Om de juiste tijd in te stellen, moet u het knopje C indrukken en in tegenwijzerszin draaien. 6. 5. 2 Halfautomatische bereiding Met deze instelling kan enkel de oven automatisch uitgeschakeld worden op het einde van de bereiding. Draai het knopje C in tegenwijzerszin om in het venstertje A de bereidingsduur in te stellen. 6. 5. 3 Automatische bereiding Met deze regeling kan de oven volledig automatisch in- en uitgeschakeld worden. Draai het knopje C in tegenwijzerszin om in het venstertje A de bereidingsduur in te stellen. Trek het knopje C uit en draai het in tegenwijzerszin zodat de wijzer D op het gewenste tijdstip van het begin van de bereiding komt te staan. Ideaal voor pizza's, en ook voor koekjes en taarten. 181 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 1 Advies en handigheidjes voor de bereiding 7. 1. 1 Algemeen advies Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat deze werd voorverwarmd. · Wanneer op meerdere niveaus wordt bereid, wordt aangeraden de ventilatiefunctie ( · , , ) te gebruiken om een uniforme bereiding · op alle vlakken te verkrijgen. Algemeen gezien is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak kan excessief condens op de ruit gevormd worden. Om dit te vermijden, opent u de deur enkele keren zeer voorzichtig tijdens de bereiding. 7. 1. 2 Advies voor het bereiden van vleesgerechten · De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. · 7. 1. 3 Advies voor het bereiden van gebak en koekjes · · · Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. Controleer of het gebak binnenin gaar is: stop na de bereiding een tandenstoker in het hoogste punt van het gebak. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. Wanneer het gebak verslapt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10 ?lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere bereidingstijd geselecteerd worden. · 182 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 1. 4 Advies voor het ontdooien en het rijzen · · · · Er wordt aangeraden om het ingevrozen voedsel in een recipiënt zonder deksel te plaatsen, op het eerste vlak van de oven. [. . . ] Plaats de twee pinnetjes in de aangeduide gaten van de scharnieren A van de twee tegenstaande scharnieren, en koppel ze vast. Neem de deur aan beide kanten en met beide handen vast, hef ze op aan een hoek van ongeveer 30°, en verwijder ze. Om de deur weer te monteren, moeten de scharnieren in de daarvoor bestemde openingen in de oven geplaatst worden, zodat de gleuven C helemaal op de openingen steunen. Laat de deur zakken zodat ze geplaatst wordt, en verwijder de pinnetjes uit de gaten van de scharnieren. 196 Aanwijzingen voor de gebruiker 9. 3 Demontage van de interne ruiten Er wordt aangeraden om deze steeds rein te houden. Om de reiniging te vergemakkelijken, kan u de deur verwijderen (raadpleeg 9. 2 Demontage van de deur) en ze op een vaatdoek laten rusten; ofwel opent u de deur en blokkeert u de scharnieren zodat de ruiten kunnen verwijderd worden. De ruiten van de deur kunnen volledig gedemonteerd worden, door de volgende aanwijzingen te volgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750PO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750PO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag