Gebruiksaanwijzing SMEG SF750OT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750OT. Wij hopen dat dit SMEG SF750OT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750OT te teleladen.


SMEG SF750OT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750OT (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750OT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 63 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De oven zal de normale werking hervatten met de instellingen van de bereiding die eerder geselecteerd werden. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer de symbolen en vast (Selectieknop temperatuur) oplichten, moet op de selectieknop van de temperatuur gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, draai de knop naar rechts of links om de ingestelde duur te wijzigen. Druk nogmaals op de selectieknop van de temperatuur, het symbool symbool gaat uit, het (Selectieknop temperatuur) begint te knipperen en het tijdstip (Selectieknop temperatuur) van het einde van de bereiding wordt weergegeven. Het tijdstip van het einde van de bereiding kan gewijzigd worden door de knop naar rechts of links te draaien. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen de symbolen en die vast oplichten, en wordt de automatische bereiding (Selectieknop temperatuur) hervat met de nieuwe instellingen. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de gekozen functie en de symbolen oplichten. , blijven 79 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10 Secundair menu Het toestel is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: · de kinderbeveiliging activeren of desactiveren. · de Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). · de modaliteit van het beperkt verbruik activeren of desactiveren. Hou in de fase van Stand By de selectieknop van de temperatuur minstens 5 seconden ingedrukt. (Selectieknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien, kan de status van de instelling (ON / OFF) gewijzigd worden. (Selectieknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om over te gaan naar de volgende instelling. (Selectieknop temperatuur) 80 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10. 1 Modaliteit kinderbeveiliging wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden de bedieningen na twee minuten van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. ONTDOOIING: (raadpleeg 7. 4 Functies van het rijzen en het ontdooien) Het ontdooien wordt bevorderd door de activering van de daarvoor bestemde ventilator en de weerstand bovenaan, die een uniforme verdeling van de lucht aan lage temperatuur in de oven garanderen. (Er wordt aanbevolen het 1ste of het 2de vlak te gebruiken) HET RIJZEN: (raadpleeg 7. 4 Functies van het rijzen en het ontdooien) Het rijzen, dat wordt bevorderd door de warmte die van boven komt, doet deeg van eender welk type rijzen zodat een optimaal resultaat op korte tijd wordt gegarandeerd. 83 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 1 Advies en handigheidjes voor de bereiding 7. 1. 1 Algemeen advies Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat deze werd voorverwarmd. Plaats het voedsel dus enkel in de ovenruimte wanneer het symbool op het display niet meer knippert, en nadat het geluidssignaal bevestigt dat de ingestelde temperatuur bereikt werd. Wanneer op meerdere niveaus wordt bereid, wordt aangeraden de ventilatiefunctie ( , , ) te gebruiken om een uniforme bereiding op alle vlakken te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). 7. 1. 2 Advies voor het bereiden van vleesgerechten De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. 7. 1. 3 Advies voor het bereiden van gebak en koekjes Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. Controleer of het gebak binnenin gaar is: stop na de bereiding een tandenstoker in het hoogste punt van het gebak. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. [. . . ] Op deze manier komen de 4 pinnen, die op de ruit bevestigd zijn, los uit hun zitten op de ovendeur. Verwijdering van de middelste ruiten: · Op de multifuncionele modellen is slechts één tussenruit aanwezig. Verwijder de tussenruit door ze op te heffen naar de andere toe. Reiniging: · Nu kunnen de buitenruit en de eerder verwijderde ruiten gereinigd worden. Bij hardnekkig vuil moet een vochtige spons en een neutraal reinigingsmiddel gebruikt worden. Het herplaatsen van de ruiten: · Plaats de ruiten weer door de omgekeerde volgorde van de verwijdering te volgen. · Plaats de interne ruit door de 4 pinnen die bevestigd zijn op de ruit te centreren en te klemmen in hun zitten op de ovendeur, door er lichtjes op te drukken. 104 Aanwijzingen voor de gebruiker 9. 5 Oplossingen voor problemen. . . Controleer de stroomtoevoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750OT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750OT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag