Gebruiksaanwijzing SMEG SF750BS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750BS. Wij hopen dat dit SMEG SF750BS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750BS te teleladen.


SMEG SF750BS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750BS (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750BS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 1 / BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER NL Belangrijk Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat. Indien het apparaat aan een ander persoon wordt verkocht of gegeven, dient u de gebruiksaanwijzing hierbij niet te vergeten. Wij vragen u kennis te nemen van de aanwijzingen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN -- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. -- Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. Let op De installatie dient door erkende installateurs en vaklieden te geschieden. Dit apparaat is conform de volgende Europese richtlijnen: - Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG voor het aanbrengen van de CE-markering. - Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG voor het aanbrengen van de CE-markering. 1935/2004 betreffende materialen en voorwerpen bestemd voor gebruik met voedingsmiddelen. 6 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NL 10 50 50 20 545 380 400 22 595 378 380 500 mini 0m 393 55 560 ini 378 B 560 270 KEUZE VAN DE PLAATS De schema's hierboven bepalen de zijkanten van een meubel waarin uw oven ingebouwd kan worden. De oven kan naar keuze onder een werkblad of een kolommeubel (open of gesloten) met de juiste afmetingen voor de inbouw van de oven worden genstalleerd. Voor meer stabiliteit schroeft u de oven vast met 2 schroeven in de schroefgaten die in de zijwand van het meubel zitten. INBOUW Werkwijze: 1) Maak een opening met een diameter van 2 mm in de wand van het meubel om te vermijden dat het hout gaat barsten. 2) Bevestig de oven met de 2 schroeven. Advies Voor een installatie overeenkomstig de wettelijke richtlijnen raden wij u aan een beroep te doen op een erkend elektrotechnicus. Let op Onze aansprakelijkheid vervalt bij een ongeval ten gevolge van een afwezige of foute aarding. Indien door de elektrische installatie van uw woning een wijziging moet worden aangebracht voor de aansluiting van uw apparaat, dient u een beroep te doen op een erkend vakman. Indien de oven een willekeurig probleem vertoont trek dan de stekker uit het stopcontact of verwijder de zekering die overeenkomt met de aansluitingskabel van de magnetron. 7 NL 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 20A Mono Teller 220-240V~ 50Hz Monokabel 220-240 V~ Differentieelschakelaar of zekering 10A Stopcontact 2 polen + aarding norm CEI 60083 Voedingskabel lengte ongeveer 1, 50 m ELEKTRISCHE AANSLUITING De elektrische veiligheid dient te worden verzekerd door een goede inbouw. De stekker uit het contact halen bij inbouw of onderhoud van het apparaat, de zekeringen afsluiten of verwijderen. Bij het gebruik van de schakelklok wordt op de display de tijdweergave vervangen door weergave van de schakelklok. en 0m00s fig. 1 Het symbool van de schakelklok knipperen. - Stel de gewenste tijd in door op de toetsen + of - te drukken (fig. 2) (max. - Druk op de toets START om te bevestigen. fig. 2 Het display stopt met knipperen na een paar seconden en de schakelklok begint te lopen en telt de tijd in seconden af. Als deze duur is afgelopen hoort u een reeks pieptonen van de schakelklok om u te waarschuwen. U stopt de pieptonen door op een willekeurige toets te drukken. Let op Het is mogelijk de programmering van de schakelklok op elk moment te wijzigen of te annuleren; om te annuleren, stel de tijd in op 0:00 en druk op START/STOP. VERGRENDELING VAN DE BEDIENING (KINDERBEVEILIGING) OVENSTILSTAND U kunt de toegang tot de bediening van de oven verbieden door als volgt te werk te gaan : Als de oven uit staat, druk op de toets gedurende enkele seconden, er verschijnt dan een "sleutel" in het scherm -> de toegang tot de bediening van uw oven is geblokkeerd. U heeft weer toegang tot de bediening van uw oven. fig. 1 Let op U kunt de oven niet vergrendelen wanneer u een bakcyclus hebt geprogrammeerd. 16 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL WAAKSTAND VAN DE DISPLAY - Om het energieverbruik van uw oven te beperken als deze niet in gebruik is, kan u het display in de WAAKSTAND zetten. Volg daarvoor de volgende procedure : fig. 1 ACTIVERING VAN DE WAAKSTAND : - Uw oven moet in modus tijdweergave staan. - Gelijktijdig op de + / toetsen drukken gedurende 5 seconden (fig. 1). Uw oven staat nu in de waakstand, hij gaat automatisch uit na 30 seconden en zal in de stand tijdweergave staan. fig. 2 fig. 1 DEACTIVERING WAAKSTAND : - Uw oven moet in modus tijdweergave staan. - Gelijktijdig op de + / toetsen drukken gedurende 5 seconden (fig. 1). - Uw oven staat niet meer in de WAAKSTAND, uw display blijft voortdurend aan. fig. 2 17 NL 5 / BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES FUNCTIES Temperatuur BAKKEN VOORBEELDEN VAN BEREIDING C Meest gebruikte bereiding door stomen 100 Groenten en vlees 85 Voor de bereiding van delicate etenswaren Het vruchtvlees blijft smakelijk, het collageen verschijnt niet Hele en kwetsbare vis (forel) 75 Bereiding van kwetsbare vis (filets van sardientjes, poon) Eieren; gevulde tomaten zonder uitzakken. [. . . ] Gebruik geen schuurspons of poeder en geen ontkalkingsmiddel voor de koffiemachine. REINIGING VAN DE AFVOERGOOT Trek deze goot naar boven, wrijf ze schoon en plaats ze terug in de drie daartoe bestemde gleuven. Let op De oven mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger. 21 NL 7 / BIJ PROBLEMEN U twijfelt over de goede werking van de oven. Controleer in elk geval eerst de volgende punten: MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN U MERKT DAT. . . - De oven krijgt geen Het display gaat niet aan stroom. - Elektronische kaart buiten dienst. - Controleer de voeding (zekering van uw installatie). - Neem contact op met de servicedienst. Water- of stoomlek ter hoogte van de deur tijdens het koken. - De ovendeur is niet goed gesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750BS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750BS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag