Gebruiksaanwijzing SMEG SF750AS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF750AS. Wij hopen dat dit SMEG SF750AS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF750AS te teleladen.


SMEG SF750AS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF750AS (1403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF750AS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. SCHEID DE VERSCHILLENDE VAN DE VERPAKKING AFKOMSTIGE AFVALMATERIALEN EN LEVER ZE IN BIJ HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR DE GEDIFFERENTIEERDE INZAMELING VAN AFVAL. EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE, IS VERPLICHT. BIJ GEBRUIK VAN EEN VOEDINGSKABEL MET STEKKER EN STOPCONTACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET MOETEN BEIDE VAN HETZELFDE TYPE ZIJN EN MOETEN ZE IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN OP DE VOEDINGSKABEL WORDEN AANGESLOTEN. [. . . ] 4 seconden na de laatste keer dat u een toets heeft ingedrukt gaat een geluidssignaal af voor het beginnen van het aftellen Op het eind van de geprogrammeerde tijdsduur gaat een geluidssignaal af en zal op de display het symbool verdwijnen. Om het geluidssignaal op het eind van het koken uit te schakelen moet u een willekeurige van de volgende toetsen indrukken: , , , , . Na de programmering van de kookwekker zal de display weer de juiste tijd weergeven, om de resterende tijd weer te geven moet u de toets indrukken. 3. 2. 5 Halfautomatisch koken Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van een ingestelde kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; gebruik de toetsen voor de wijziging van de waarde of om een duur van de kooktijd van maximaal 10 uur in te stellen. 4 seconden na de laatste keer dat u een toets heeft ingedrukt gaat een geluidssignaal af ter bevestiging. Selecteer vervolgens een functie met de functiekeuzeknop (zoals beschreven in paragraaf 3. 1). 112 Instructies voor de gebruiker 3. 2. 6 Automatisch koken Met deze instelling kunt u de oven volledig automatisch laten in- en uitschakelen door de ontsteking van de oven op grond van de gespecificeerde duur vóór het bepaalde tijdstip voor het eind van het koken. Wanneer u toets indrukt wordt de display verlicht en zal hij de cijfers tonen; gebruik de toetsen voor het wijzigen van de waarde of om de duur van het koken te selecteren. 4 seconden na de laatste keer dat u een toets heeft ingedrukt gaat een geluidssignaal af ter bevestiging. Druk op toets en gebruik de toetsen voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van het koken te selecteren. Selecteer vervolgens een functie met de functiekeuzeknop (zoals beschreven in paragraaf 3. 1). AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN Tijdens het koken moet de ovendeur gesloten blijven. Hiermee kunt u de kooktijden en het energieverbruik aanzienlijk verminderen en zullen de kookresultaten beter zijn. U moet de oven voorverwarmen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. U moet het voedsel pas in de oven stoppen wanneer het symbool " " op de temperatuurdisplay ononderbroken blijft branden. 6. 1 Traditionele kookwijzen FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR TEMPERATUURKEUZEKNOP 50 ÷ 250°C Dit klassieke kooksysteem, waarbij de hitte van boven en van onderen komt, is geschikt voor het bakken van voedsel op een enkel niveau. Diepvriesvlees kunt u rechtstreeks, zonder vooraf ontdooien, in de oven zetten. Als enige voorzorgsmaatregel moet u ongeveer 20°C lagere temperaturen instellen en kooktijden gebruiken van ongeveer een 1/4 langer ten opzichte van die voor vers vlees. 6. 2 Koken met warme lucht FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR TEMPERATUURKEUZEKNOP 50 ÷ 250°C Dit systeem is geschikt voor het koken op meerdere niveaus, ook van voedsel van geheel verschillende aard (vis, vlees, enz. ) zonder dat de smaak of geur op elkaar overslaan. De circulatie van de lucht in de oven garandeert een gelijkmatige verspreiding van de hitte Het gelijktijdig koken van meerdere gerechten is mogelijk op voorwaarde dat de kooktemperatuur van de verschillende gerechten overeenstemt. 117 Instructies voor de gebruiker 6. 3 Koken met de grill FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR TEMPERATUURKEUZEKNOP 50 ÷ 250°C Geschikt voor het snel goudbruin braden van het voedsel. Bij korte kooktijden en kleine hoeveelheden moet u het rooster op de vierde geleiderail van onderen plaatsen. Bij langere kooktijden en grillschotels moet u het rooster lager zetten afhankelijk van de grootte van de stukken vlees. Het grilleren met een open deur kan de oven permanent beschadigen en er de veiligheid tijdens de werking van in gevaar brengen. 6. 4 Koken met de grill en warme lucht FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR 200 TEMPERATUURKEUZEKNOP Maakt een gelijkmatige verspreiding mogelijk van de warmte die beter en dieper door kan dringen in het voedsel. [. . . ] Beperk u tot een vochtige spons om de specifieke eigenschappen van het email op de panelen niet aan te tasten. 7. 2. 3 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1. Verwijder de geleiderails aan de zijkant (fig. 1); Trek de zijpanelen "F" e "G" naar buiten (fig. 2); Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na de ringmoer "C" met schroefdraad te hebben losgedraaid (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF750AS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF750AS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag