Gebruiksaanwijzing SMEG SF565XPZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF565XPZ. Wij hopen dat dit SMEG SF565XPZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF565XPZ te teleladen.


SMEG SF565XPZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (80 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF565XPZ (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF565XPZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 Tips voor het drogen en om energie te sparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 149413 Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voetjes afmetingen van de droger (b x d x h): 600 mm x 600 mm x 850 mm gewicht van het apparaat (netto): luchtafvoer 34 kg, condensatie 42 kg nominale spanning: 230 V, 50 Hz aansluitvermogen: 2900 W max. [. . . ] - Sluit de deur van de droogautomaat. De werking van de droogautomaat - Inschakelen van het apparaat 1. Extra functies U schakelt het apparaat in door knop (A) op het gewenste programma te draaien (afhankelijk van 12 149413 de soort wasgoed, de gewenste droogtegraad of de droogtijd). Het display licht op en het door u gekozen programma verschijnt (bij sommige modellen brandt het lampje op knop (A) naast het gekozen programma). Als u 5 minuten na het inschakelen van het apparaat niets doet, zal het display doven. Tijdens het drogen is het display verlicht en na de afkoelingsfase schakelt het uit. - Keuze van de taal Druk op toets C (KEUZE) en draai tegelijkertijd de programmakeuzeschakelaar (A) in de eerste stand in de richting van de wijzers van de klok. U schakelt de droogautomaat uit door de programmakeuzeschakelaar (A) in de "0" stand te draaien. - Keuze van de basisdroogprogramma's · Bij het programma katoen (witte-/en boute was) , synthetisch en teer wasgoed kiest u de einddroogtegraad van het wasgoed (zie de programmatabel). Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START) of u kiest extra functies. · Bij het tijdgestuurde programma stelt u de gewenste droogtijd in. Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START) of u kiest extra functies. Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START). 149413 · Bij de programma's 13 · Het programma wol programma. is een speciaal kort - Keuze van de extra functies U beweegt over het menu met de toets B (MENU), met de toets C (KEUZE) kiest u tussen de mogelijkheden die gegeven zijn (zie de tabel voor de keuze van de extra functies. 17 149413 D (START) te drukken. · Op het display verschijnt het programma met · alle gekozen functies en een geluidssignaal waarschuwt ons dat het drogen begint. Op het display verschijnen achter elkaar de droogfazes, overeenkomstig het gekozen programma. VOORBEELD: Gekozen programma: voor de witte/bonte was, mangeldroog, gekozen functies: uitgestelde start, lagere temp. , kinderbeveiliging, zonder geluidssignaal) Met de START toets bevestigt u het begin van het drogen (het programma is begonnen na afloop van de tijd die u heeft ingesteld met de functie uitgestelde start). Het wasgoed heeft de hoogste vochtigheidsgraad. Het wasgoed heeft de vochtigheidsgraad voor strijken bereikt. Het wasgoed heeft de gewenste vochtigheidsgraad bereikt (mangeldroog). Afkoelen (10 minuten aan het einde van elk programma). Einde van het drogen Leeg de condenslade (bij de condensdroger). Reinig het pluizenfilter. 149413 18 - Einde van het drogen Na afloop van het drogen verschijnt op het display EINDE en FILTER REINIGEN. Bij de condensatiedroger verschijnen na afloop van het drogen afwisselend FILTER REINIGEN - CONTAINER LEEGMAKEN. Als u de droger niet uitgeschakeld en de deur niet geopend wordt, wordt het kreukbeveiligingsprogr amma geactiveerd (volgens de instellingen uit het hoofdstuk Keuze van de extra functies), de droger gaat verder met het losschudden van het wasgoed. Verbreek de stroomtoevoer door de aansluitkabel uit het elektriciteitsnet te trekken. Onderbrekingen · Door de gebruiker Verandering van de programma's of de functies Als u klaar bent met het drogen, pas dan op als u het wasgoed uit de droger haalt, want het kan heet zijn!Voor het veranderen moet u de kinderbeveiliging uitschakelen, als deze ingeschakeld is. Met de B (MENU) toets kunt u in elk MENU komen en de instellingen van de extra functies of het droogprogramma veranderen. U kunt de droogautomaat ook uitschakelen (draai knop A in stand "0") en daarna alle gewenste instellingen opnieuw kiezen. 19 149413 Open deur Als u tijdens het drogen de deur opent, wordt het drogen onderbroken; op het display verschijnt DEUR OPEN. Als u de deur gesloten heeft moet u op toets D (START/ PAUSE) drukken om het drogen voort te zetten. Als u bij een open deur op toets D (START/ PAUSE) drukt, verschijnt de waarschuwing DEUR SLUITEN op het display en klinkt er een geluidssignaal. · Stroomuitval Als de stroomtoevoer weer hersteld is verschijnt op het display STROOMUITVAL. [. . . ] Spoel de beide kanten van de condensator af met lauw water en laat hem goed uitlekken. Reinig indien nodig ook het luchtkanaal waarin de condensator zich bevindt en de dichting van het bovenste deksel, alvorens de condensator terug te plaatsen. Plaats het bovenste deksel zodat het goed zit en 149413 · Druk het buitenste deksel naar boven in de Het verwisselen van het lampje draai het dan vast met het hendeltje. richting van de droger, zodat het vergrendelt. · Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het · Open de deur. · Draai het kapje van het lampje los (aan de · Verwissel het lampje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF565XPZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF565XPZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag