Gebruiksaanwijzing SMEG SF561N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF561N. Wij hopen dat dit SMEG SF561N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF561N te teleladen.


SMEG SF561N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF561N (1320 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF561N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U mag er geen wasgoed dat gewassen of gereinigd is met ontvlambare reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld benzine, trichloorethyleen e. d. ) in drogen, omdat dit tot explosies kan leiden. Zorg ervoor, dat kinderen of huisdieren geen toegang hebben tot de trommel van de droogautomaat. · Als u uw oude apparaat wegdoet, verwijder dan de aansluitkabel en vernietig de sluiting van de deur, zodat deze niet meer dicht kan (veilig voor kinderen). · De achterwand van het apparaat kan heet zijn (geldt voor condensdrogers) brandwondengevaar. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De droogcyclus mag nooit voortijdig worden onderbroken, behalve als de stukken wasgoed snel uit de trommel worden verwijderd en worden opengeslagen zodat de warmte naar de omgeving kan worden afgevoerd. Plaatsen en aansluiten Verwijderen van de verpakking · Voor het verpakken van de producten worden milieuvriendelijke materialen gebruikt, die zonder gevaar voor het milieu opnieuw gebruikt (gerecycleerd), op een beschermde bewaarplaats gestort of vernietigd kunnen worden. Pas op, dat u bij het verwijderen van de verpakking de ommanteling van het apparaat niet met een scherp voorwerp beschadigd. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen alvorens het aan te sluiten (2 uur wachten). Keuze van de ruimte De ventilatiespleten en de opening in de voor- of achterwand van de droogautomaat moeten vrij zijn. A - Droogautomaat met luchtafvoer · Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een raam of ingebouwde ventilator · Plaats de luchtafvoerbuis in de hiervoor bestemde opening. · De ontluchting mag niet in een luchtafvoerbuis worden geleid, die gebruikt wordt voor de afvoer van verbrande gassen van apparaten of apparaten, die andere brandbare stoffen gebruiken. 5 236161 B - Droogautomaat met luchtcondensatie · Plaats het apparaat niet in een ruimte, waarin bevriezingsgevaar bestaat. · De ruimte waarin de droogautomaat staat moet voldoende geventileerd zijn en een temperatuur tussen de 0° - 25°C hebben, omdat bevroren water in de condenslade en in de pomp schade aan de droogautomaat kan toebrengen. Plaatsing · Het apparaat kan op zich zelf staan of op een wasmachine van dezelfde afmetingen worden geplaatst - minimale breedte 517 mm, diepte 476 mm. (vacuumvoetjes, die voorkomen dat de machine gaat schuiven, zijn bijgeleverd). Bij dit programma is het verwarmingselement niet ingeschakeld. - Keuze van de extra functies Stel de extra functies in voordat u op de START (D) toets drukt. Verlaging van de temperatuur Door op toets (B) te drukken, verlaagt u de droogtemperatuur; het lampje boven de toets (B) brandt; hiermee wordt de droogtijd echter verlengd. Na afloop van het drogen keert de functie terug naar de oorspronkelijke hogere temperatuur. XL programma Door op de toets (C) te drukken schakelt u het XL programma in (het lampje boven de toets gaat branden) Met deze functie voorkomt u het in elkaar draaien van de was bij het drogen van grotere stukken wasgoed. Het drogen · Druk op de toets START/PAUSE (D) (het lampjeE brandt); het apparaat begint (na 2 seconden) te werken. · 10 minuten voor het einde van het droogprogramma begint het afkoelen van het wasgoed (het verwarmingselement schakelt uit), waardoor het wasgoed minder zal kreuken. · Na afloop van het afkoelingsprogramma schakelt het kreukbev eiligingsprogramma in. · Als u de deur van de droger opent wordt het kreukbeveiligings programma onderbroken. 9 236161 - Einde van het drogen Aan het einde van het drogen knippert het lampje (E) wat betekent, dat het droogprogramma is afgelopen en brandt het lampje (F), wat betekent, dat bij de droogautomaat met luchtafvoer het pluizenfilter en bij de condensdroger het pluizenfilter gereinigd en de condenslade geleegd moet worden. · Open de deur van de droger door de linkerkant van de deur tegen het apparaat te drukken. · Neem het wasgoed uit de trommel · Schakel de droogautomaat uit door de knop (A) in de 0 stand te draaien. · Reinig het pluizenfilter (zie hoofdstuk Reiniging en onderhoud). · Leeg de condenslade (geldt alleen voor condensdrogers) (zie hoofdstuk Reiniging . . . ) en plaats hem terug. · Door het pluizenfilter regelmatig te reinigen zorgt u voor een optimale droogtijd en een minimaal energieverbruik. 11 236161 Reiniging en onderhoud Reiniging van het pluizenfilter · Reinig na het drogen altijd het pluizenfilter dat zich in de binnenkant van de deur bevindt. · Reinig indien nodig ook het filterhuis en de rubber ring van de deur. Reinigen van het filter aan de onderkant van de deuropening (hebben slechts enkele modellen) Reinig het filter aan de onderkant van de deuropening met een vochtige doek of met een natte hand alvorens het droge wasgoed uit de trommel te halen. [. . . ] Fouten die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, stroomtoevoer, natuurrampen) vallen niet onder de garantie. Storing Het apparaat werkt niet: Controleer · of er spanning op het stopcontact staat en of de zekering in orde is, · of de stekker van de aansluitkabel goed in het stopcontact zit. Er staat spanning op het · of de deur goed dicht is (druk hem tegen het apparaat), stopcontact, maar de · of u het programma aangezet heeft overeenkomstig de trommel draait niet: gebruiksaanwijzing, · of de condenslade vol is (alleen bij de condensdroger), · of de juiste droogtijd is ingesteld. Het wasgoed is niet · of het pluizenfilter gereinigd is, droog: · of de condensator gereinigd is (alleen bij een condensdroger), · of de ruimte voldoende geventileerd is, · of de hoeveelheid wasgoed die u droogt niet te groot is, · of de luchtafvoerbuis misschien te lang is, · of u misschien onvoldoende gecentrifugeerd wasgoed in de droogautomaat heeft gedaan en of u de juiste droogtijd heeft ingesteld, · of het apparaat in een te warme ruimte staat (meer dan 25°C - geldt voor condensdrogers). Het apparaat · of de machine misschien in een te warme ruimte staat, condenseert slecht: · of de condensator schoongemaakt is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF561N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF561N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag