Gebruiksaanwijzing SMEG SF521X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF521X. Wij hopen dat dit SMEG SF521X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF521X te teleladen.


SMEG SF521X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF521X (511 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF521X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Plaatsen en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tips voor een zuinig gebruik van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Extra functies U schakelt het apparaat in door knop (A) op het gewenste programma te draaien (afhankelijk van de soort wasgoed, de gewenste droogtegraad of de droogtijd). Het display licht op en het door u gekozen programma verschijnt (bij sommige modellen brandt het lampje op knop (A) naast het gekozen programma). Als u 5 minuten na het inschakelen van het apparaat niets doet, zal het display doven. Tijdens het drogen is het display verlicht en na de afkoelingsfase schakelt het uit. - Keuze van de taal Druk op toets C (KEUZE) en draai tegelijkertijd de programmakeuzeschakelaar (A) in de eerste stand in de richting van de wijzers van de klok. De laatst gekozen taal wordt opgeslagen. 9 236175 U schakelt de droogautomaat uit door de programmakeuzeschakelaar (A) in de "0" stand te draaien. - Keuze van de basisdroogprogramma's · Bij het programma katoen (witte-/en boute was) en teer wasgoed kiest u de , synthetisch einddroogtegraad van het wasgoed (zie de programmatabel). Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START) of u kiest extra functies. stelt u de gewenste · Bij het tijdgestuurde programma droogtijd in. Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START) of u kiest extra functies. , · Bij de programma's voor gemengd wasgoed en XL programma is maar één snelprogramma vochtigheidsgraad mogelijk. Om het drogen te laten beginnen drukt u op D (START). · Het programma wol is een speciaal kort programma. - Keuze van de extra functies U beweegt over het menu met de toets B (MENU), met de toets C (KEUZE) kiest u tussen de mogelijkheden die gegeven zijn (zie de tabel voor de keuze van de extra functies). Er verschijnen altijd alleen MENU's met de functies die voor een bepaald programma kunnen worden gekozen. · Op het display verschijnt het programma met alle gekozen functies en een geluidssignaal waarschuwt ons dat het drogen begint. · Op het display verschijnen achter elkaar de droogfazes, overeenkomstig het gekozen programma. VOORBEELD: Gekozen programma: voor de witte/bonte was, mangeldroog, gekozen functies: uitgestelde start, lagere temp. , kinderbeveiliging, zonder geluidssignaal) Met de START toets bevestigt u het begin van het drogen (het programma is begonnen na afloop van de tijd die u heeft ingesteld met de functie uitgestelde start). Het wasgoed heeft de hoogste vochtigheidsgraad. Het wasgoed heeft de vochtigheidsgraad voor strijken bereikt. Het wasgoed heeft de gewenste vochtigheidsgraad bereikt (mangeldroog). Afkoelen (10 minuten aan het einde van elk programma). Einde van het drogen Leeg de condenslade (bij de condensdroger). Reinig het pluizenfilter. - Einde van het drogen Na afloop van het drogen verschijnt op het display EINDE 13 236175 en FILTER REINIGEN. Bij de condensatiedroger verschijnen na afloop van het drogen afwisselend FILTER REINIGEN - CONTAINER LEEGMAKEN. Als u de droger niet uitgeschakeld en de deur niet geopend wordt, wordt het kreukbeveiligingsprogramma geactiveerd (volgens de instellingen uit het hoofdstuk Keuze van de extra functies), de droger gaat verder met het losschudden van het wasgoed. Verbreek de stroomtoevoer door de aansluitkabel uit het elektriciteitsnet te trekken. Onderbrekingen · Door de gebruiker Verandering van de programma's of de functies Als u klaar bent met het drogen, pas dan op als u het wasgoed uit de droger haalt, want het kan heet zijn!Voor het veranderen moet u de kinderbeveiliging uitschakelen, als deze ingeschakeld is. U kunt het drogen tijdelijk onderbreken met de toets D (START/ PAUSE). Met de B (MENU) toets kunt u in elk MENU komen en de instellingen van de extra functies of het droogprogramma veranderen. U kunt de droogautomaat ook uitschakelen (draai knop A in stand "0") en daarna alle gewenste instellingen opnieuw kiezen. Open deur Als u tijdens het drogen de deur opent, wordt het drogen onderbroken; op het display verschijnt DEUR OPEN. [. . . ] · Draai het kapje van het lampje los (aan de binnenkant van de opening van de deur). Het lampje moet van hetzelfde type zijn en het maximale vermogen hebben als op het lampje en het afdekkapje staat. Let er op dat het kapje met de dichting goed vastzit (afdicht), anders kan er vocht in de binnenkant komen en dit kan kortsluiting veroorzaken. 19 236175 Storingen Storingen uit de omgeving (bijv. electrische leidingen) kunnen melding van verschillende fouten tot gevolg hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF521X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF521X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag