Gebruiksaanwijzing SMEG SF485X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF485X. Wij hopen dat dit SMEG SF485X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF485X te teleladen.


SMEG SF485X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF485X (1137 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF485X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiker zal het apparaat op het eind van diens levensduur daarom bij de speciale centra voor de gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval moeten inleveren, of het moeten terugbrengen naar de wederverkoper op het moment van aanschaf van een gelijkwaardig apparaat, in een verhouding van één staat tot één. De doeltreffende inzameling voor de daaropvolgende recyclage, behandeling of ecologisch verantwoorde verwerking van het apparaat, zal bijdragen aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid en zal de recyclage van de materialen waaruit het apparaat is samengesteld bevorderen. De illegale verwerking van het product door de gebruiker wordt bestraft met de wettelijk voorgeschreven administratieve sancties. 1 NL LEES DE INSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR Waarschuwing!Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. [. . . ] Open het deurtje niet wanneer er nog water in de trommel staat! 9 NL 4. 3 DE MACHINE VULLEN MET HET WASGOED Voor zover mogelijk, verdient het aanbeveling - om elektriciteit te besparen - om de machine volledig te vullen met de verschillende stoffen. Wissel grote en kleine stukken wasgoed af en stop alles goed los in de wasmachine. De eerste keren verdient het aanbeveling dat u de ladingen weegt, daarna zal de opgedane ervaring volstaan. Ter indicatie volgt een lijst van het gemiddelde gewicht van de meest gangbare kledingstukken: 4. 4 HET WASGOED IN DE MACHINE STOPPEN 1. Open het deurtje en stop het wasgoed gelijkmatig verspreid, goed opengevouwen en niet samengepropt in de trommel; meng, indien mogelijk, grote en kleine kledingstukken. De wasmachine die bij deze gebruiksaanwijzing hoort kan voor iedere wasbeurt worden gevuld met maximaal 7 kg wasgoed. Een groter gewicht zal tot teleurstellende resultaten en mogelijke defecten aan de machine leiden. Om energie te besparen verdient het aanbeveling om de machine volledig te vullen met de verschillende soorten textiel, in overeenstemming met de hoeveelheden vermeld in de bij deze gebruiksaanwijzing geleverde "Programmatabel". Sluit het deurtje door op de omlijsting te drukken tot u de klik van de sluiting hoort. Zorg ervoor dat er geen wasgoed klemraakt tussen het deurtje en de rubberpakking. 3. 4. Let op!· Wanneer het deurtje niet goed is gesloten zal een beveiliging verhinderen dat de wasmachine in werking treedt. Op de display wordt afwisselend de resterende tijd en het maximaal aanbevolen gewicht van het geselecteerde programma weergegeven. Afhankelijk van hetgeen weergegeven zullen de betreffende symbolen op de display verschijnen. De defaultwaarden voor de centrifugeersnelheid worden weergegeven en wastemperatuur. U kunt de aanvangsinstellingen wijzigen met de drukknop onder de lijst van centrifugeersnelheden en temperatuur. Een centrifugeersnelheid van , betekent dat de centrifuge wordt uitgeschakeld met een machinestop met volle kuip. Wanneer u deze waarde instelt zal de machine de eindcentrifuge overslaan en het wasprogramma beëindigen terwijl er nog water in de kuip staat. Geselecteerde wastemperatuur 12 NL 4. 11 OPTIES SELECTEREN EN BEVESTIGEN Opties Flexi time Opties selecteren 1. Opties bevestigen Start Pauze Met de Selectie drukknop kunt u achtereenvolgend de volgende opties selecteren (van boven naar beneden): Voorwas: toevoeging van een fase voorafgaand aan het wassen, met een duur van circa 20 minuten en bij een temperatuur van 35°C. temperatuur wordt 60°C en de wasfase wordt verlengd om de doeltreffendheid van de enzymen in de wasmiddelen te verhogen. Minder strijken: maakt het mogelijk om op het eind van de wasbeurt minder verkreukelde kleding te hebben die gemakkelijker gestreken kan worden. Water plus: Verhoogt de tijdens het wassen en het spoelen gebruikte hoeveelheid water. Als alternatief Extra spoelbeurt: met deze optie wordt aan het geselecteerde programma een extra spoelbeurt toegevoegd Flexi Time: maakt een kortere duur van de wascyclus mogelijk. [. . . ] 3-A) van de voorkant van de machine worden gedemonteerd en aan de andere kant worden aangebracht (fig. Alle aan de voorkant van de wasmachine aangebrachte onderdelen moeten goed worden hermonteerd (geen gat mag open blijven), om te voorkomen dat onder stroom staande delen in de machine kunnen worden aangeraakt. Onze firma wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor niet-inachtneming van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. De bescherming 1) Bepaal de hoogte van de voetlijst van de keuken: de hoogte gebruiken van het houten paneel wordt verkregen door eerst de hoogte van de voetlijst van de keuken te bepalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF485X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF485X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag